Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Mallar

 • Mallar förstudie-/affärsutvecklingsprojekt

 • Projektrutiner affärsutvecklings-/förstudieprojekt

  Projektrutiner ekonomi, kommunikation och lärande Ladda ner mall
 • Projektförslagsblankett förstudie-/affärsutvecklingsprojekt

  Projektförslagsblankett förstudie-/affärsutvecklingsprojekt Ladda ner mall
 • Rapportmall förstudie-/affärsutvecklingsprojekt

  Rapportmall förstudie-/affärsutvecklingsprojekt Ladda ner mall
 • Struktur för lärande

  Underlag för reflektion och lärande i projekt Ladda ner mall
 • Mallar FoI-projekt

 • FoI-projektförslagblankett

  Förslagsmall FoI-projektansökning Ladda ner mall
 • Rutin för FoI-projektansökningar

  Rutin för FoI-projektansökningar Ladda ner mall