Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Temagrupper inom Smart Housing Småland

Smart Housing driver ett antal temagrupper inom icke konkurrensutsatta områden. De syftar till fördjupat samarbete med inriktning på innovation mellan företag, institut och akademi.

Målet är att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter samt generera förstudier, prototyper och större projekt.

Temagrupperna anordnar också workshop och seminarier.

Den som är intresserad av att veta mer om en grupp, delta eller bidra med idéer och inspel är välkommen att kontakta respektive temagruppsledare.

Aktuella temagrupper

Cirkulär ekonomi: temagruppsledare Ylva Sandin, RISE Träbyggande och boende, ylva.sandin@ri.se
Export: temagruppsledare Mattias Viktorsson, RISE Värme- och kylteknik, mattias.viktorsson@ri.se
Automation: temagruppsledare Malin Löfving, Träcentrum, malin@tracentrum.se
KL-trä: temagruppsledare Pierre Landel, RISE Träbyggande och boende, pierre.landel@ri.se
Transparent intelligens: temagruppsledare Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se
Brand: temagruppsledare Joakim Norén, RISE Träbyggande och boende, joakim.noren@ri.se