Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK)

Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande.

Ur denna möjlighet föds även möjligheten att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader då solen inte alls går ner. I Kiruna finns även världens största underjordsgruva som erbjuder en unik miljö för att testa olika typer av belysningar.

Förstudien handlar om att genomföra en förstudie-/planeringsfas för en öppen fysisk testbädd inom belysning i en ny stad i Kiruna i ett arktiskt klimat.

Testbädden kopplas även till smart city-lösningar samt ljusets/belysningens effekter på människans välbefinnande och hälsa.

Förstudien innefattar en behovsanalys/testbehov, omvärldsanalys, kvantifierad uppskattning av energi- och miljönytta, aktuella teknikområdets tillväxtpotential samt marknad, framtagning av genomförandeplan samt plan för finansiering med mera.

Projektledare: Aila Määttä, Tekniska Verken i Kiruna AB, aila.maatta@tvab.kiruna.se

Kontaktperson SHS: Mikael Ludvigsson, 010-516 63 54, mikael.ludvigsson@smarthousing.nu

Partnerskap: Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB), Luleå tekniska universitet (LTU) och RISE Research Institutes of Sweden med Smart Housing Småland.

Finansiär: Energimyndigheten

Projekttid: november 2017 – maj 2018