Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet

Flexibla innerväggar har funnits under många år och anpassats efter behov. Det kan gälla att kunna dela av en kontorslokal, en konferensrum eller som i detta fall, en bostad.

Beroende på kravställning har vikväggar, skjutväggar mm i allehanda material som trä, glas och metall använts. Vid kartläggningen av markanden kommer stor vikt läggas vid husproducentens och arkitektens erfarenhet av produkter inom området. Projektet är öppet för alla typer av lösningar för flexväggar. Syftet är i första hand att kunna dela av en modultillverkad bostad.

Vid projektavslut i september ska marknadens lösningar för flexibla väggar ha kartlagt och dokumenterats.

Partnerskap: Glafo – glasforskningsinstitutet (projektledare), OBOS Sverige AB, Tengbom och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Projektledare: Krister Falk, Glafo, krister.falk@glafo.se, 010-516 63 64

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer här.