Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Kompakt enhet för värme, ventilation och varmvatten i volymmoduler

Projektet ska studera möjligheten att utveckla kompakta och mycket energieffektiva enheter för värme, ventilation och varmvatten för volymmoduler. En första provinstallation planeras i Smart Housing Smålands Bostadsprototyp 1.0.

Deltagare: installationsföretaget NIBE, trähustillverkarna Flexator och Bo Klok, uthyrningsföretaget Temporent samt industriforskningsinstitutet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstut.

Projektledare: Svein Ruud, SP, 010-516 55 14

- Ladda ner projektrapport