Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar

Målet är att klarlägga de viktigaste tekniska egenskaperna för en balk av sammanlimmade sidobräder. Dessutom kommer man att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en sådan produkt ska kunna konkurrera med andra träbaserade produkter på marknaden.

Bakgrund
En utmaning för dagens träbyggande är att klara högt ställda krav på ljudisolering, svikt och vibrationer i flerfamiljshus av trä. För detta krävs bland annat styva bjälklag som kan klara en betydande spännvidd, utan att tjockleken blir för stor.

För att uppnå bästa möjliga resultat behöver man använda så styvt material som möjligt i balkar och skivor i träbjälklagen.

Det styvaste virket i en vanlig stock av gran är det som tas längst ifrån trädets märg. Av det sågade virket är det därför sidobräderna som är styvast. Trots detta utnyttjas sällan sidobräder för tillverkning av produkter där den höga styvheten skulle kunna utnyttjas.

Skälet till det är främst att sidobräder är av klena dimensioner. Dock skulle man, genom att limma samman dessa till balkar, kunna tillverka styva balkar vilket är just det som efterfrågas.

Projektet ska utreda:

  • hur hög böjstyvhet limmade balkar av sidobrädor (SB-balkar) kan få
  • vilka övriga viktiga tekniska egenskaper som kan förväntas av SB-balkar, till exempel tryckhållfasthet vinkelrät fibrerna
  • möjligt marknadssegment för SB-balkar givet dess tekniska egenskaper (det är troligt att egenskaperna i vissa avseenden kommer att överträffa dem för LVL-balkar och i andra avseenden vara sämre)
  • förutsättningar för att kunna producera SB-balkar till ett konkurrenskraftigt pris

 

Projektledare: Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet, jan.oscarsson@lnu.se

Partners: Linnéuniversitetet, VIDA, Flexator och Dynalyse

Projekttid: 1705-1711