Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

SHS-BIM

Målet är att kartlägga hur BIM används i industriellt träbyggande samt ta fram en s k roadmap för utveckling av BIM inom SHS.

Projektledare: Peter Johansson, Högskolan i Jönköping