Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Pågående projekt

 • Utveckling av innovativ och hållbar inredning – Innovation Square

  Innovation Square är ett EU-finansierat projekt riktat mot värdekedjan inom svensk inredning. Projektet sammanför möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare samt forskningsutförare som arbetar med materialflöden och hållbara material. Ett antal innovationsprojekt ska
  Läs mer
 • Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del. Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbetee
  Läs mer
 • Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas

  Målet är att göra en sammanställning av intressanta foliematerials egenskaper och användningsområden för glas. Detta ska dessutom lägga grunden för framtida protoyptillverkning. Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärma
  Läs mer
 • High6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar

  High6 är ett nytt projekt som syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsi
  Läs mer
 • Augmented Reality i trähustillverkning

  Digitalisering inom olika områden kan göra mycket för att effektivisera byggbranschen. Utveckling av system för förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) och byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling/BIM) har identifierats som prioriterade FoU-aktiviteter för trähusin
  Läs mer
 • BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt

  Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. Metadesign är en användarcentrerad design som främjar en helhet
  Läs mer
 • Integrerat ljud i duschvägg

  I SHS-förstudien ”Integrerat ljud i duschvägg”, undersökte man möjligheten att använda duschväggen som bärare av ljud och om detta skulle kunna styras från till exempel en mobiltelefon. Man tog fram en duschväggsprototyp med bra ljud som är snygg och säker med tanke på att man an
  Läs mer
 • Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

  Målet är att rationalisera isoleringsmomentet i husfabrikerna inom SHS. Mineralullsisolering med skivor är en arbetskrävande process där man ska bereda, beställa olika tjocklekar, längder och bredder, lossa, lagra, truckkörning till produktionslinan, avemballera, bära isolering, skära t
  Läs mer
 • Höga hus i trä – konceptstudier

  Hållbarhetsfrågor har de senaste decennierna blivit en allt viktigare fråga inom byggbranschen. När man lyckats minska energianvändningen i den färdiga byggnaden genom bättre installationslösningar och klimatskal så har intresset för miljöpåverkan under byggskedet fått en större betyde
  Läs mer
 • Kompakt enhet för värme, ventilation och varmvatten i volymmoduler

  Projektet ska studera möjligheten att utveckla kompakta och mycket energieffektiva enheter för värme, ventilation och varmvatten för volymmoduler. En första provinstallation planeras i Smart Housing Smålands Bostadsprototyp 1.0. Deltagare: installationsföretaget NIBE, trähustillverkarna
  Läs mer
 • SHS-BIM

  Målet är att kartlägga hur BIM används i industriellt träbyggande samt ta fram en s k roadmap för utveckling av BIM inom SHS. Projektledare: Peter Johansson, Högskolan i Jönköping
  Läs mer