Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Kontakt

Processledning

 • PROCESSLEDNING
 • Mikael Ludvigsson, processledare RISE Glas 010 516 63 54 E-post
 • Kirsi Jarnerö, biträdande processledare RISE Träbyggande och boende 010 516 62 49 E-post
 • Malin Löfving Träcentrum 0380 554 320 E-post
 • STYRGRUPP
 • Ola Adolfsson, ordförande Flexator
 • Joakim Pohlman Region Kronoberg
 • Johan Blixt Vida AB
 • Linda Camara Tengbom
 • Anders Carlsson A-hus AB /Derome
 • Kristina Mjörnell RISE Affärsutveckling
 • Stephen Hwang Linnéuniversitetet
 • Mats Jägstam Jönköping University
 • Karin Lindskog Glasbranschföreningen
 • Helena Nilsson Regionförbundet Kalmar län
 • Lars Sandberg Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Peter Stenfelt Myresjöhus AB/OBOS Sverige AB