Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Kort film om Transparent intelligens

Vill du veta vilka möjligheter som finns för att arbeta med glas i bygg- och boendemiljöer. Se vår kortfilm och inspireras!