Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Kartläggning av internationalisering i den svenska trähusbranschen

Smart Housing Småland har stött ett projekt som kartlagt den svenska trähusindustrin internationaliseringserfarenheter, samt dess nuvarande företrädares syn på export.

Rapporten (som du kan ladda ner här) konstaterar att branschföretagen haft en uthålligt proaktiv inställning till export men att faktiska insatser präglats av bristfällig kontinuitet.

Projektledare: Lucia Naldi, Högskolan i Jönköping