Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Smart Housing Småland på radion

Den 27 januari var det två inslag på P4 Jönköping som handlade om det vi gör inom Smart Housing Småland. Det första var en intervju hos Flexator med vår ordförande Ola Adolfsson och det andra en intervju med processledare Per-Erik Eriksson.