Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Vill du vara med och bygga innovationsmiljön Smart Housing Småland?

Om du har en idé till ett forsknings- och innovationsprojekt som stödjer Smart Housing Smålands vision så kan vi kanske hjälpa till att delfinansiera arbetet med ansökan till extern forskningsfinansiär.

Läs mera på sidan medverka.