Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Årsrapport Smart Housing Småland

Här kan du läsa populärversionen av Årsrapport Smart Housing Småland för 2014.