Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Hur bra fungerar laserskärning av planglas i en industriell process?

Det är vad det nya projektet laserskärning av planglas ska studera under andra halvan av 2015. Glafo ska tillsammans med GFAB, Forserum Safety Glas, Inwido och Swedish Waterjet Lab utforska ett antal frågor relaterade till detta.

Läs mer här.