Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

iGlass ger input till forskningsprogram på Linnéuniversitetet

Smart Housings förstudieprojektet iGlass har gett input till Linnéuniversitetets uppbyggnad av forskningsprogrammet ”Smart Adaptive Systems”.

Läs mer om projektet här.