Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Ny standard för krav på träkonstruktioner i massivträ för byggsystem

SIS, Swedish Standards Institute, har publicerat en ny standard SS-EN 16351:2015 ”Träkonstruktioner – Massivträ för byggsystem – Krav”. Den kan beställas på SIS hemsida.