Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Tips från Smart Housing Småland

Var med och bygg upp innovationsmiljön!
Om du vill vara med och bygga innovationsmiljön så är du välkommen att skicka in ett förstudieförslag – läs mer här https://smarthousing.nu/medverka/ Nästa dead-line för förslag är den 26 februari.

MARS
Så i mars har vi ett antal aktiviteter som du kan delta i. Mer information om dem hittar du i kalendern.

  • 3 mars en temadag om Det åldersbeständiga boendet. Plats: Tekniska högskolan i Jönköping.
  • 3 mars en temadag om Framtidens flexibla stad – vad händer när världens städer förändras? Plats: Ideon, Lund.
  • 10-11 mars en konferens State-of-the-art of crosslaminated timber. Plats: KTH, Stockholm.
  • 16-17 mars, Trähusdagarna 2016. Plats: Skövde