Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Utveckling av kompetenscenter för dataintensiva tillämpningar

Linnéuniversitetet håller på att bygga upp ett kompetenscenter kring dataintensiva applikationer för att få fram användbar kunskap om tekniska, vetenskapliga och sociologiska fenomen. Man fokuserar på att tillgängliggöra tjänster, produkter och kunskap från samspelet mellan aktörer från olika områden.

För att utveckla området har man skickat in en ansökan till Vinnova och till den även bjudit in Smart Housing Småland som en av många partners. Nu håller vi tummarna på ett positivt svar till sommaren.