Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Well done Smart Housing Småland!

VINNOVA arrangerade en internationell expertutvärdering av Smart Housings tre första år som innovationsmiljö den 18-19 maj.

Den korta slutsatsen av utvärderingen blev:
– Well done!
– Lots done so far…
– Upwards and onwards!

– Det här blir ett jättebra verktyg för planeringen av miljöns kommande år, säger Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland.