Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Varför spricker härdade glas utan synlig orsak?

Detta studeras i den nya SHS-förstudien ”Spontangranulering av härdade glas”.

Ibland händer det att ett härdat glas går sönder utan synlig orsak. Då far små, nästan rundade glasbitar åt alla håll och det är synnerligen obehagligt för den som skulle ha oturen att råka ut för det. Man blir upprörd och rädd och då och då rapporteras det i media.

Men hur ofta händer det egentligen? Varför händer det, och vad kan man göra åt det? Detta kommer att studeras och man kommer också att se om man inte kan komma på något bättre test än dagens dyra och inte helt tillförlitliga test för att undersöka om ett glas riskerar att spricka spontant.

Kontaktperson: Maria Lang, Glafo – glasforskningsinstitutet, maria.lang@glafo.se

Läs mer om projektet Spontangranulering av härdade glas här.