Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

KTH-forskare anser att äldre glöms bort i stadsplaneringen

Byggindustrin skriver att KTH-forskaren Mats Lundström hävdar att kunskapen om äldres behov är låg bland landets planerare. Han efterlyser bland annat bättre planeringsunderlag om var generationsväxlingarna sker.

Läs hela artikeln på Byggindustrin här.