Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Mönsterås kommun har antagit en träbyggnadsstrategi

I dagens Barometer kan man läsa att Mönsterås kommun antagit en egen träbyggnadsstrategi som nu är gällande. Läs artikeln här.

Ladda hem träbyggnadsstrategin här.