Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Senaste nytt från ProWOOD – nya doktorandtjänster utlyses med mera

Här kommer axplock från senaste nyhetsbrevet från ProWOOD.

ProWOOD+ söker nya doktorander
ProWOOD+ startar i september 2017 och nu påbörjar man rekryteringen av tio doktorander för att höja kompetensnivån i svensk trärelaterad industri.
Läs mer om de nya doktorandtjänsterna här.

Doktoranderna åkte på studieresa till Tyskland och Österrike
I en artikel berättade Steffen Landscheidt, den studieresa doktoranderna gjorde som Smart Housing sponsrade.

Licentiatspresentationer på gång i juni
Inte mindre än tre doktorander kommer att presentera sina licentiatsavhandlingar under juni. Du hittar datumen i Smart Housings kalender.

Nyhetsbrevet och mer om ProWOODs hittar du på deras hemsida
Läs mer på ProWOODs hemsida.