Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Glass Performance Days 2017

Nu kan man ladda ner hela konferenstrycket på inte mindre än 425 sidor som en pdf  här från GPDs hemsida utan kostnad.

Följande teman fanns vid årets konferens:

 • Glass and Sustainability
 • Do’s and Don’ts of Building Facades
 • Facade Engineering
 • Structural Glass Applications
 • Research & Development
 • Quality Management
 • Smart Glazing
 • Architect Forum
 • Facade Contractor’s Forum
 • IGU & Window Technology
 • Complex Geometry
 • Architectural Challenges & Solutions
 • Laminated Glass
 • Market Trends
 • Glass in Transportation