Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Internationell träbyggkonferens i Skellefteå

Wood Building Summit

Den 7-8 november hålls den internationella träbyggkonferensen Wood Building Summit i Skellefteå.

Årets tema är ”Why, how and when to build in Wood?”.

I programmet hittar man spännande programpunkter med allt från Skellefteå Kulturhus till Hoho Vienna, världens högsta höghus i trä, 84 meter högt som ska stå klart 2018.

Program och anmälan hittar du här
www.woodbuildingsummit.com