Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard.

I det nya SHS-projektet kommer byggherrar, besiktningsmän och entreprenörer att utveckla ett IT-verktyg baserat på KEYnets grundfunktioner som möjliggör en stabil och pålitlig lösning samt stödjer en digitaliserad och lärande besiktningsprocess.

Målet är att utveckla en digital verktygsprototyp som testats i några skarpa byggprojekt och stödjer en lärande entreprenadbesiktningsprocess.

Syftet är att få en effektivare besiktningsprocess i byggsverige och så småningom internationellt. Möjligheterna att samla alla lärdomar (felanmärkningar), göra rot-orsaksanalyser och förebygga att fel uppstår igen blir väsentligt bättre.

Projektet lägger grunden för att KEYnet ska kunna lansera ett nytt IT-stöd för besiktningsprocessen.

Projektledare: Patrik Hill, KEYnet, patrik.hill@keynet.se, 0370-33 47 53
Partnerskap: Flexator, KEYnet, Gar-Bo, OBOS Sverige, Vaggeryds kommun, Jönköping University och Science Park Jönköping