Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar vi dig från Smart Housing Småland.