Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Framtidens byggande i Kiruna

Kiruna Sustainability Center arbetar för att skapa ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö i samverkan mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare.

I början av februari var Smart Housing Småland inbjudna till en workshop kring framtidens byggande. En artikel om workshopen på Kiruna Sustainability Center hittar du här.