Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Om Smart Housing i inledningstal på Forum Wood Building Baltic 2019

Forum Wood Building Baltic pågår den här veckan i Tallinn, Estland.

I sitt inledningsanförande på konferensen berättade Kristina Mjörnell, RISE, både om Smart Housing och fukt. Processledningen är på plats och omvärldsbevakar och utökar nätverket.