Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Robotar – en disruptiv trend

I en ny artikel i tidningen Byggindustrin diskuterar man kring den nya underentreprenören – roboten och hur den kommer att påverka byggindustrin i det långa loppet.

Man har intervjuat flera personer om nuläget, bland annat Gunnar Bolmsjö, professor i maskinteknik på Linnéuniversitetet som också är medlem i Smart Housings referensgrupp. Han tror att utvecklingen kommer att gå mycket fort när de stora byggföretagen väl tagit första stegen.