Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Smart Housing i tidningen GLAS

I senaste numret av GLAS, nr 4, finns hela tre inslag om aktiviteter relaterade till Smart Housing Småland, en notis och två artiklar.