Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Läs verksamhetsberättelsen för Smart Housing Småland 2019

Nu finns verksamhetsberättelsen för Smart Housing Småland för 2019 klar, läs om allt spännande som hänt och fortsätter hända inom innovationsmiljön!

Smart Housing Småland verksamhetsberättelse 2019 som pdf, klicka här.