Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Smart Housing visar sin prototyp på Wood Building Nordic

 • Gå med i den nya temagruppen ”Cirkulärt byggande”

  Smart Housing Småland har startat en ny temagrupp för återbruk och återvinning inom byggande. Tanken är att detta ska bli en plattform för industrin att diskutera frågeställningar och lyfta utmaningar till hela branschen och samhället. Den 29 september bjuder temagruppen in till ett första möte. Gruppen leds av Anders Widing, projektledare på RISE inom glastekniska […]
  Läs mer
 • Prototypverkstan utforskar gränserna för glas och trä

  Vad händer om vi laminerar trä med glas? Finns det något användningsområde för det? Prototypverkstaden i Växjö är verkstaden som testar sig fram och utforskar gränserna. Ibland går det, ibland går det inte – och ibland blir det något helt annat. Nu har Prototypverkstaden utökat maskinparken och kan laminera och skära glas i vilka former […]
  Läs mer
 • Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

  GreenAct Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och trästrategier bjuder in till en digital seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation. Seminarierna är framtagna i samarbete med WSP, Goda Hus, Smart Housing och Linnéuniversitetet. Det första digitala seminariet går av stapeln den 5 oktober kl.09.00 – 11.30. Deltagandet är kostnadsfritt och […]
  Läs mer
 • Byn som en rural motpol till den urbana staden

  ”Dagens utveckling av digitala verktyg gör det möjligt att framtidens boende är i byn”. Det säger Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, på Arkitekturdagarna 2020.  Smart Housing Småland och Arkitektbolagets bidrag till utställningen Define/Refine presenterades på Arkitekturdagarna 2020. Hör Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, berätta om utställningsbidraget ”Framtidens boende är i byn”, som fokuserar på utveckling och förtätning av byar:  
  Läs mer
 • Framtidens boende är i byn

  Har du vägarna förbi Malmö? Passa i så fall på att gå in på Form/Design Center på Lilla torg, där Smart Housing Småland tillsammans med Arkitektbolaget nu medverkar i utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World” med bidraget ”Framtidens boenden är i byn”. Utmaningen våren 2020 med fysisk distansering har satt […]
  Läs mer
 • Trästad växlar upp arbetet med stöd från regeringen

  Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. – De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler […]
  Läs mer
 • Att bygga 22-våningshus i trä

  Nu finns en ny skrift om hur man bygger höga hus i trä. Skriften, publicerad av projektet Höga Hus i Trä, visar två exempel på 22-våningsbyggnader och vilka lärdomar man dragit kring projektering av höga byggnader, samt hur byggnader bör utformas för att klara de krav som finns för höga byggnader i trä. Skriften förmedlar […]
  Läs mer
 • Fas 3 för Smart Housing Småland: starkare, bättre resurser och mer samverkan

  Hej Kirsi Jarnerö, processledare i Smart Housing Småland! Nu har innovationsplattformen varit igång sedan 2013, och Smart Housing Småland går in i fas 3. Vad blir den största skillnaden? – Den största skillnaden är att vi har fått en uppgraderad motor så att säga; vi har blivit starkare genom att vi fått bättre resurser och […]
  Läs mer
 • Trähusskolan i Jönköping i september

  ******* Framflyttat till våren 2021 ******* Den 22 september arrangeras Trähusskolan, del fem, i Jönköping, en dag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Dagen fokuserar på konkreta utmaningarna och de komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä. Eller är många utmaningar bara myter numera, om inte vilka centrala […]
  Läs mer
 • Vilka behov av innovation har företag inom träförädling och glas?

  Smart Housing Småland behöver bättre kunskap om hur företag inom träförädling och glas idag arbetar med innovation och hur innovationsplattformen kan ge ännu mer och bättre stöd till dessa. Under hösten 2020 kommer en intervjustudie att genomföras och Smart Housing Småland söker nu företag i Småland och Halland som vill delta. Smart Housing Smålands senaste […]
  Läs mer
 • WEBBINARIUM: Kan fler trähus minska växthuseffekten?

  Hur ska styrmedel utformas för ett hållbart bostadsbyggande? Vilken roll spelar byggmaterial på lång sikt? Den 15 juni bjuder Fores in till ett webbinarium som adresserar dessa frågeställningar och bland de medverkande är TMF:s chef för teknisk utveckling, Anders Rosenkilde. Webbinariets upplägg Kristina Einarsson, projektledare för regeringsuppdraget om klimatdeklarationer och expert på miljö och klimat […]
  Läs mer
 • Sverige och Finland samarbetar för bättre ljudisolering av trägolv

  Har du bott i lägenhet och undrat om barnen i lägenheten ovanpå eventuellt kan sluta hoppa och dunsa snart? I ett flervåningshus i trä är risken för dessa (o)ljud större, då mätmetoderna för ljudisolering av trägolv är bristfälliga. Ett svenskt-finskt samarbetsprojekt har målsättningen att förbättra mätmetoderna och kunskapen om störningar från stegljud för trägolv. Att […]
  Läs mer
 • Webinarium om utbildningsinsatser under korttidsarbete

  Nu i dessa dagar när ingenting är sig likt med anledning av pandemin covid-19 är det viktigare än någonsin att säkra personalens kompetens. För det finns det många vägar att gå och flera relevanta utbildningsinsatser att fokusera på. Tillsammans med Träcentrum bjuder därför TMF in till ett webinarium den 28 maj om vilka utbildningsinsatser som […]
  Läs mer
 • Fransk hampakalk + Svenskt träbyggande – vill du vara med?

  Frankrike är världsledande på hampakalk – och Sverige är ett av de ledande länderna inom träkonstruktion och korslaminerat trä. Vill du vara med och starta samarbete mellan de båda länderna? Anmäl dig till webinariet ”Nature is High-Tech. Hempcrete and wood in bio-based buildings” den 19 maj som arrangeras av Sustainable Business Hub. Frankrike är världsledande […]
  Läs mer
 • Vem bygger det första sjukhusbyggnaden med trästomme?

  Efter en förstudie som Smart Housing Småland släppte i januari har nyheten spritt sig som en löpeld bland regioner, arkitekter, tekniska konsulter, byggsystem, leverantörer och byggare – men vi tror att de 12 aktörer vi har väckt nyfikenheten hos inte räcker för ett bra projekt med alla önskvärda kompetenser. Därför söker vi nu några till […]
  Läs mer
 • Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städer

  Det började med en utbildning i innovationsledning finansierad av Smart Housing Småland och RISE, som i sin tur blev till en ansökan – och i slutändan ett planeringsbidrag på 300 000 kr från Formas. Nu ska Nässjö, Jönköping och Umeå kommun lära sig av varandra om hur man planerar för hälsosammare städer.  Det var hösten 2019 som Magnus Johansson, RISE, genomförde en utbildning om innovationsledning med Nässjö […]
  Läs mer
 • Define/Refine – utställning om kritisk regionalism

  I augusti öppnar Form/Design Center i Malmö utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World”, som tar sin utgångspunkt i begreppet kritisk regionalism. Fem team har valts ut att delta i utställningen och kommer på olika sätt diskutera och relatera till temat i södra Sverige. Smart Housing Småland deltar i ett team […]
  Läs mer
 • Fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä

  Centrallasarettet i Växjö har byggts om och byggts till sedan 1879.  När Region Kronoberg beslutade att ett nytt akutsjukhus behöver byggas i Växjö dök en idé upp hos Smart Housing Småland – skulle Växjös träbyggnadsstrategi om att vara Europas första moderna trästad kunna gå att kombinera med sjukhusplanen? Under hösten 2019 finansierade därför Smart Housing […]
  Läs mer
 • Investera din tid i kompetensutveckling

  Coronapandemin påverkar oss alla på något sätt. Kanske jobbar du hemifrån just nu och har, av naturliga skäl, inte samma arbetsbelastning som tidigare. Kanske har du blivit permitterad eller varslad. För att minska de negativa konsekvenser som pandemin för med sig vill  Linnéuniversitetet bidra på det sätt som de kan, genom kompetensutveckling. Linnéuniversitetet har skapat […]
  Läs mer
 • Läs verksamhetsberättelsen för Smart Housing Småland 2019

  Nu finns verksamhetsberättelsen för Smart Housing Småland för 2019 klar, läs om allt spännande som hänt och fortsätter hända inom innovationsmiljön! Smart Housing Småland verksamhetsberättelse 2019 som pdf, klicka här.
  Läs mer
 • Trähusdagarna 2020

    Den 11-12 mars genomfördes Trähusdagarna på Elmia i Jönköping arrangerat av TMF, RISE och Smart Housing Småland. Målgrupp för dagarna är inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer. Syftet är bl a att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc. Intressanta presentationer med inspiration och information varvades med mingel och […]
  Läs mer
 • Innovationstävling What wood you do?

  För att kunna ställa om till en klimatsmart framtid behövs innovationer. Nu letar vi efter nästa stora idé. Förstapriset är 25 000 euro och en möjlig plats i inkubatorn Sting Bioeconomy. Den 16 mars startar Paper Province en internationell tävling med fokus på idéer som stärker och utvecklar den skogsbaserade bioekonomin. Det kan handla om […]
  Läs mer
 • Förstudieprojekt visar att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä

  På Träbyggnadskonferensen Tree2Tower i Karlstad 6-7 februari, anordnad av projektet The Bioeconomy Region, samlades kompetens och deltagare från Sverige och Norge för att lära av varandra, ta del av det senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöverskridande affärer. Magnus Falk, projektledare på RISE, presenterade under konferensen förstudieprojektet ”Sjukhusbyggnader i trä” som i sin helhet finansierats […]
  Läs mer
 • Hur bygger vi hela Sverige hållbart? Inbjudan till Växjösamtalet

  Den 27 februari 2020, klockan 08:30-15:30 återupptar Växjö kommun i samarbete med Smart Housing Småland och projektet BY2030 (projektleds av Arkitektbolaget) det så kallade ”Växjösamtalet”. I fokus denna dag är dialog och diskussion på temat Hur bygger vi hela Sverige hållbart? Dagens agenda är uppdelad i två parallella spår. Spår 1: Hållbarhet som har ett […]
  Läs mer
 • NATUREN & KULTUREN VÅR TIDS HÄLSORUM, 11 mars i Växjö

  Från stora sjukhusbyggen till vinnande vård i naturen läser vi om var och varannan dag. Forskningen om kulturen, miljöns och rummens karaktär stärker och förkortar konvalescenten för hela människan. Vårdtiderna minskar och kostnaderna sänks och nu skrivs kultur och natur ut på recept. Stämmer verkligen detta? Vi har möjlighet att lyssna på en rad framställningar […]
  Läs mer
 • Informationsträff: Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

  Välkommen till en informationsträff Institutionen för skog och träteknik bjuder nu in dig som är verksam inom byggindustrin till en informationsträff torsdagen den 13 februari klockan 9-13 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi bjuder på lunch kl 12. Har din organisation utmaningar kopplade till hållbart byggande framför sig? Välkommen att delta i utvecklingen tillsammans med fler […]
  Läs mer
 • Trähusdagarna 2020

  Trähusdagarna 2020 Välkommen till Trähusdagarna 2020 som i år firar 20-årsjubileum! Trähusdagarna riktar sig till dig som är inköpare, tekniker, leverantör, konsult eller entreprenör i trähusbranschen och dagarna är förlagda till Elmia i Jönköping med boende och middag på Scandic Elmia. Läs mer här och anmäl dig
  Läs mer
 • Hur kan företag och samhälle växa av en cirkulär ekonomi?

  Välkommen till en dag om hur företag och samhälle växer av och med en cirkulär ekonomi – med särskilt fokus på Kronoberg och Kalmar län. Med under dagen är bl a Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi och hållbarhetschef på Axfood. Vi har också med Glenn Mattsing, biolog, äventyrare och entreprenör för cirkulära affärer […]
  Läs mer
 • Visualisering av smarta fönster i samverkan med Visual Sweden

  Smart Housing Småland har i samarbete med ett annat Vinnväxt-initiativ, Visual Sweden, visualiserat hur smarta fönster fungerar. Visual Sweden är ett innovationsinitiativ inriktat på visualisering och bildanalys, med bas i Östergötland. Tillämpningarna finns bland annat inom industri, medicin, samhällsbyggnad, säkerhet och hållbarhet. Bakom initiativet står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och ett […]
  Läs mer
 • Se filmen om glaslaminering som gjorts i projektet BOOST

  I delprojektet Tekniska prototyper inom BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt) har fokus varit att ta fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas), samt studerat funktionsnära värden och BIM (leds av Jönköping University). För glaslaminering köptes en lamineringsmaskin in, vilket varit till […]
  Läs mer
 • Studenter fick Sparbanksstiftelsens stipendium

  Studenterna Trixie Swahn Bandelid och Whokko Schirén på Linnéuniversitetet har tilldelats Sparbankstiftelsen stipendium, för sitt examensarbete om vibrationer i bjälklag, en viktig fråga för träindustrin. Whokko och Trixie presenterade sitt examensarbete på Forum Holzbau i Innsbruck i början av december med gott resultat. Forum Holzbau firade 25-årsjubileéum med 2450 deltagare i år, och fick p […]
  Läs mer
 • Smart Housing i tidningen GLAS

  I senaste numret av GLAS, nr 4, finns hela tre inslag om aktiviteter relaterade till Smart Housing Småland, en notis och två artiklar. Undvik betongrinning med rätt konstruktion Rätt fönsterval med ljud i Virtual Reality Temadag med fokus på framtidens glasbyggnader    
  Läs mer
 • Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen

  Lars Blomqvist, Daniel Honfi och Marie Johansson från RISE har gjort en förstudie kring hur man kan använda hopsättningsprinciper från möbelindustrin för att öka industrialiseringen inom byggbranschen. Möbel- och byggbranschen har mycket gemensamt. Möbelbranschen har dock större inslag av industriell produktion vilket inneburit produktion till lägre kostnad. Genom att hämta produktionsidéer hos andra branscher finns […]
  Läs mer
 • Två nya doktorander till Jönköping University

  Vi har goda nyheter från Jönköping University där Smart Housing såddfinansierat två ansökningar om doktorander som blivit beviljade. MAP4Light Den första doktoranden, Rehel Zeleke Kebede är redan på plats och har rekryterats till projektet MAP4Light, Manufactured products’ information provision for light environments, som syftar till att studera och utveckla nya digitala verktyg för informationsutbyte med […]
  Läs mer
 • Ny ProWOOD-doktor – Jörgen Olsson

  Den 19 november doktorerade ProWOOD-doktoranden Jörgen Olsson från RISE, på ämnet lågfrekvent stegljudstransmission i träbaserade flervåningshus – mätningar och simuleringar. Professor Carl Hopkins, University of Liverpool var opponent och arbetet har utförts på Linnéuniversitetet och RISE. En ökad andel av flervåningshus med trästomme, av det totala beståndet av flervåningshus, medför potentiellt ökad hållbarhet i byggnaders […]
  Läs mer
 • Ny bok om att skapa mer hållbara boenden

  I BOOST-projektets delprojekt metadesign har Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius från Linnéuniversitetet tagit fram den nya tidens hemkunskapsbok ”Oikology – Home ecologics”. Man ställer frågan om nya, mer gemensamma boendeformer och hem kan vara ett sätt att bromsa klimatförändringar och social segregation? -Ja, delvis är slutsatsen i den 152-sidiga boken. Forskningen från projektet […]
  Läs mer
 • BOOST-projektet visade upp sina resultat

  Nu håller det stora BOOST-projektet på att avrundas och ett drygt trettiotal personer träffades på IOGT-NTO i Växjö den 14 november för att ta del av slutresultaten. Projektet har sitt fokus krig byggande och boende och har fördjupat sig inom det i tre delprojekt, affärsmodellsinnovering, tekniska prototyper och metadesign. Allt med basen i de behov […]
  Läs mer
 • Mot evidensbaserad byggnadsinformationsmodellering

  I en ny rapport från BOOST-projektet författad av Peter Johansson, Anahita Davoodi och Géza Fischl från Jönköping University och Kaj Granath, Chalmers diskuterar man möjligheterna att använda evidensbaserad design för att ta väl underbyggda beslut kopplade till byggnadsinformationsmodellering, BIM. Utvecklingen inom digitala verktyg har givit nya möjligheter att utvärdera förslag genom att använda digitala prototyper […]
  Läs mer
 • Glasdag för bygg- och designstudenter på KTH

  Den 11 november fick studenterna på avdelningen för byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en heldag med föreläsningar på temat glas och hållbarhet med föreläsare från bland annat KTH, Glasbranschföreningen GBF, Sapa, ML System, RISE Research Institutes of Sweden och Saint-Gobain Glass. Glasstipendium för examensarbeten utlystes Anna-Lena Fransson från Svensk Planglasförening berättade att […]
  Läs mer
 • Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?

  I BOOST-projektets del som handlar om affärsmodellsinnovering har Anders Melander, Jönköping University tagit fram en ny intressant rapport med titeln ”Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?” Potentialen att öka boendemöjligheterna i villastäder verkar vara stor men det finns samtidigt tydliga hinder som gör att till exempel Attefallshus och de kommande ”Bolundarna” inte kommer att […]
  Läs mer
 • Rätt fönsterval med ljud i Virtual Reality

  Hur förklarar man effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt. Men det har hittills nästan varit […]
  Läs mer
 • Vill ni att byggstudenter gör examensarbete hos er?

  Har ni någonting ni vill få studerat och utrett i detalj, samtidigt som ni ges möjlighet att lära känna eventuella framtida kollegor bättre? Då är ett examensarbete hos er en god idé! ”Exjobbet” är en form av examinerande slutprov i studenternas utbildning. Det ger företag och studenter möjlighet att få kontakt och lära känna varandra. […]
  Läs mer
 • Glasutvecklingen lyftes på branschdag i Pukeberg

  Ett fyrtiotal personer samlades den 7 november till en glasbranschdag i Pukeberg. Ett genomgående tema var den utveckling som pågår mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Samverkan akademi och näringsliv Linnéuniversitetets rektor, Peter Aronsson, inledde dagen med att kraftfullt poängtera vikten av samarbete för att lösa dagens komplexa problem och bjöd in glasbranschen till […]
  Läs mer
 • Internationell jury ger gott betyg för Smart Housing Småland

  En plattform för hopkoppling av personer, organisationer och idéer; innovationscoach i tidiga skeden; skapare av tätt samarbete inom triple helix och många engagerade både på organisatorisk och personlig nivå är några av de punkter som lyftes fram som mycket positiva när treårsutvärderingen av Smart Housing Småland genomfördes den 10-11 september i Växjö. En internationell jury […]
  Läs mer
 • Samtal om evidensbaserad stadsutveckling

  Varmt välkommen den 14:e november att tala om Evidensbaserad stadsutveckling, en bok som utkom i våras. Datum: 14:e november Tid: 17:00 – 19:00 Plats: Palladium, Storgatan 12, Växjö Till inbjudan och anmälan
  Läs mer
 • Inspiration byggande och boende BOOST

  Vi träffas för att se alla spännande resultat från projektet BOOST Växjö den 14:e november.   Klicka på länken och hitta mer information och länk till inbjudan Inspiration Byggande och Boende 14 november 2019
  Läs mer
 • Konceptet by/bomässa 2030 väckte stort och brett intresse

  Nätverket BY2030 (fd 100% Småland) som syftar till att stärka samverkan mellan olika regionala byggaktörer initierades av Smart Housing Småland för ungefär ett år sedan. Det leds nu av Kristina Bornholm på Arkitektbolaget. Den 11 september hade man bjudit in nätverket till ett samtal om möjligheten att skapa en by/bomässa för att stimulera och utveckla […]
  Läs mer
 • Framtidens hälsofrämjande boende i Kronoberg

  Smart Housing Småland har tillsammans med olika regionala aktörer börjat diskutera hälsofrågor och hur man kan påverka dessa genom boendet. Syftet är att sammanföra olika aktörer från länet som på något sätt jobbar med, eller kan bidra till, att utveckla framtidens hälsofrämjande boende. I en workshopserie arbetar nu olika representanter för Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, RISE […]
  Läs mer
 • Grönare byggnader med KL-trä

  Ett nytt, stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial. – Att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong, stål och tegel med träbaserade material har stor potential. Det kan hjälpa oss att på ett kostnadseffektivt sätt minska kolavtrycket och […]
  Läs mer
 • Batterifabrik med limträstomme uppförs i Växjö

  När Arkitektbolaget fick uppdraget att rita Micropower Groups nya batterifabrik var företagets ledord; entreprenörskap, kvalitetsmedvetenhet och högt kundfokus. – Och eftersom företaget har sin bas i Småland är det naturligt att låta träet vara ett karaktärsskapande material, säger Johannes Debus en av de ansvariga arkitekterna på Arkitektbolaget. Micropower Group är en svenskägd koncern med global […]
  Läs mer
 • Samtal om bomässa 2030

  Hur kan vi inom näringsliv, akademi & offentligsektor dra nytta av och utveckla en by/bomässa i vår region? Kan by/bomässan vara ett gemensamt mål för aktörer inom hållbar samhällsbyggnad? Kom och berätta vad du och din organisation kan dra nytta av och bidra med! PROGRAM, 11 SEPTEMBER 15.00 Samling med kaffe/te och smörgås, besök i […]
  Läs mer
 • Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä

  Träbyggnader har genomgått en revolution de senaste 15 åren och många strävar efter att göra allt högre och mer komplexa byggnader. Storleken och komplexiteten gör att det ställs ännu högre krav på brandprestanda. I den pågående Smart Housing-förstudien ”Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer” visar det sig bland annat att brandskyddande gipsskivor kan vara kvar på […]
  Läs mer
 • -Var realist, sikta på det omöjliga och genomför med schweizisk precision!

  Digitalisering och robotisering flyttar in på byggplatsen – inte bara i prefab I projektet IPOS – Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället gjordes våren 2019 en studieresa till Schweiz som är ett mycket intressant land då det gäller forsknings- och pilotfronten för digitalisering och robotisering inom träbyggande. Besöksmål i Schweiz • ETH i […]
  Läs mer
 • Nominerade till Växjö kommuns träbyggnadspris

  I år är det kvarteret Geologen som byggs av GBJ bygg, arkitektbyrån Arkitektbolaget och forskningsprojektet Höga hus i trä som forskningsinstitutet RISE leder i samarbete med Linnéuniversitetet och näringslivet som tävlar. Juryns motivering till nomineringen av Geologen Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god […]
  Läs mer
 • Missa inte Woodrise i Kanada

  Woodrise som pågår 30 september till 4 oktober är en global kongress som samlar nyckelaktörer från hela världen inom träbyggnation, från tillförsel av skogsråvara till förvaltning av högre trähus. Över tusen deltagare från tjugo länder närvarar för att ta del av de senaste trenderna och öka kunskapen om den kanadensiska och internationella marknadens potential. Genom […]
  Läs mer
 • Stöd för branddimensionering av höga, komplexa träbyggnader

  En ökande populationen och urbaniseringen har skapat behov av förtätning av städer. Detta i sin tur leder till ett ökande behov av höga byggnader. Dessa innebär dock stora utmaningar då Boverkets regelverk för Br0-klassade byggnader, dvs huvudsakligen komplexa byggnader med mer än 16 våningar, är svårtolkade. I ett tidigare SBUF-projekt (13371) har man tagit fram […]
  Läs mer
 • KONTAKTSKAPANDE I ALMEDALEN

  -Almedalen är över för den här gången. Det är ett fantastiskt ställe att vara på eftersom man lätt skapar både formella och informella kontakter under veckan. Nu har vi varit med några år och vi kommer att jobba ännu hårdare på vår närvaro tillsammans med olika strategiska partners nästa år, berättar Mikael Ludvigsson, Smart Housing […]
  Läs mer
 • Ökad kvalitet genom klassificering av glasets hållfasthet

  I dagsläget finns det ingen oförstörande provningsmetodik för att säkerhetsställa att glas uppnår den hållfasthet som anges i standarder. Detta innebär att man alltid använder mer material än man egentligen skulle behöva för att vara på den säkra sidan. Andra bärande konstruktionsmaterial i byggnader som stål, betong och trä hållfasthetsklassificeras så att rätt kvalitet kan […]
  Läs mer
 • Smart Housing har fått europeisk kluster-ackreditering

  Smart Housing har tilldelats brons-status av the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) som bedömer kluster och hjälper dem att nå världsklass på uppdrag av EU-kommissionen. Brons-ackrediteringen ges till klusterorganisationer som visar att man strävar mot världsklass och möter ett antal kriterier som satts upp av ECEI. -Brons-certifieringen är ett bevis på att Smart Housing har […]
  Läs mer
 • Läs tidningen GLAS gratis på webben!

  Det finns bara en tidning i Sverige som helt fokuserar på glas i arkitektur och byggnation. Den följer och speglar kontinuerligt utvecklingen i glasbranschen. Tidningen GLAS finns sedan årsskiftet i en ny digital gratisversion som är lätt att läsa, dela och länka till. I tidningsarkivet hittar du alla utgåvor sedan 2010. Här kan du bland […]
  Läs mer
 • Med siktet inställt på smartare glas

  Den 25-28 juni träffades drygt 1 000 glasintresserade personer från hela världen på planglaskonferensen ”Glass Performance Days” i Finland. Konferensens fokus låg på de utmaningar som branschen står inför idag när det gäller de ständigt föränderliga kraven på stadsplanering, utformning av byggnader, energieffektivitet och miljöanpassning. Ett särskilt fokus låg på hur ny glasteknik kan hjälpa […]
  Läs mer
 • Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor

  Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor. Sizes Works vill bygga flervåningshus i KL-trä och tänker ta fram en prototyp. I samband med detta […]
  Läs mer
 • Glad sommar

  Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi ses när vi kommer tillbaka i augusti.
  Läs mer
 • Robotlyftet ger möjligheter för ditt företag

  IUC Sverige som Träcentrum är en del av har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet. Satsningen ger fina möjligheter för trä- och möbelföretag att ta nästa steg inom robotisering och automation. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021, och målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och […]
  Läs mer
 • Anmäl dej till Linnéuniversitets mentorprogram

  Nu är anmälan öppen för dej som vill bli mentor för en av Linnéuniversitetets studenter, läsåret 2019/2020. Mentorskap handlar om att bygga en yrkesmässig relation under en bestämd tidsperiod. En mentor är någon som vill dela med sig av erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och fungera som förebild och samtalspartner – och mentorskapet […]
  Läs mer
 • Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter

  Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar. I projektet ”Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter” var målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som […]
  Läs mer
 • Glasforskare möttes i Boston, USA – hybridglas och koldioxidfri glasproduktion på agendan

  ICG, the International Congress on Glass är en organisation för erfarenhetsutbyte kring materialet glas. Sedan 80-talet arrangerar man vart tredje år en kongress där glasforskare och glastekniker från hela världen träffas och utbyter erfarenheter. Den 9-14 juni träffades drygt 900 personer från 45 länder i Boston, USA i ett event som samordnades med årsmötet för […]
  Läs mer
 • Höga byggnader i trä – konceptstudier

  Det treåriga projektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” initierades av omvärldens spirande intresse för träbyggande och en önskan att utforska möjligheter och utmaningar vid praktiskt genomförande av projektering av en hög byggnad med trästomme. Projektet genomfördes som en konceptstudie av två byggnader med 22 våningar utförd som en pelar-balk stomme eller med system baserade på […]
  Läs mer
 • Glasutveckling i fokus

  I mitten av maj arrangerade RISE sin årliga temadag ”Den spännande glasutvecklingen” i Växjö. Deltagarna fick ta del av ett seminarieprogram som visade den bredd av forsknings- och utvecklingsprojekt RISE har inom såväl planglas, bilglas samt konst- och bruksglasindustrin. Det handlade bland annat om starka, tunna glas som kan användas både i bilglasindustrin och byggbranschen, […]
  Läs mer
 • Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

  Målet för det nu avslutade projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) var framförallt att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster i byggnadssektorn i Europa samt att öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. –Samverkan mellan företagen, akademi och institut har varit viktig för delprojektens resultat och för fortsatt kunskapsuppbyggnad, säger […]
  Läs mer
 • En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

  Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard. I Smart Housing-projektet ”En lärande, digitaliserad besiktningsprocess” har man tagit fram en prototyp till app, ”KEYspect”, […]
  Läs mer
 • Kom och prata med oss i Almedalen

  Smart Housing Småland är med som arrangörer eller i paneler kring olika aktuella frågor under Almedalsveckan i Visby. Både Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö från processledningen kommer att finnas på plats. 2 juli 15:30-16:15: Framtidens äldreboende Arrangör: Jönköping University Plats: Strandvägen, H552 4 juli, 08:30-09:30: Vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer har dominerat veckan? […]
  Läs mer
 • Möjligheter och begränsningar med färgade solceller

  Solceller har länge varit ett lovande alternativ för elproduktion, men hittills begränsats av kostnader och effektivitet. För större installationer har man för några år sedan kunnat nå samma pris som för det rörliga elpriset och sedan 2002 har solcellsinstallationerna fördubblats för varje år som gått. Stefan Karlsson, glasforskare på RISE, har i en artikel i […]
  Läs mer
 • Historien bakom det lysande glaset

  Du är ute på kvällspromenad och som på en teater ser du vad alla grannarna har för sig och funderar, känns det OK att bli betraktad så här? I tidiga diskussioner i BOOST-projektet funderade man på om fönster skulle kunna lysa trevligt på kvällen för att skydda mot insyn och vara genomskinliga på dagen. Henrik […]
  Läs mer
 • Smart Housing Småland i Bryssel

  Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland har varit i Bryssel för att utveckla det europeiska arbete. På agendan stod bland annat möte med EU-kommissionen DG GROW (motsvarar i princip näringsdepartementet). Mötet byggde på ett intresse från EU-kommissionen att ta del av vilka möjligheter som Smart Housing Småland ser gällande innovativt hållbart byggande, men även […]
  Läs mer
 • Glas på trä för fasader med lågt underhåll

  Marknadsundersökningar och provningar visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. Detta konstaterades i hypotesprövningsprojektet ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll” som finansierades av Vinnova. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och […]
  Läs mer
 • ProWOOD-doktorander fick pris för bästa studie

  Djordje Popovic, Shamnath Thajudeen och Alexander Vestin, doktorander i forskarskolan ProWOOD på Tekniska Högskolan/Jönköping University har fått utmärkelsen ”best paper award runner-up” för sin studie ”Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building” på konferensen Modular and Offsite Construction Summit 2019 som hölls i Bannff, Kanada i år. Studien har gjorts på trähustillverkare i […]
  Läs mer
 • KL-träforskning i fokus

  Vid SHS temagrupp KL-träs möte den 16 maj samlades drygt 20 personer på Linnéuniversitetet. Erik Serrano, professor vid Lunds Tekniska Högskola, presenterade mycket intressant nyligen avslutad samt pågående forskning kring KL-trä. Dessutom talade han om den pågående revisionen av Eurokod 5. Nästa version av Eurokod 5, som förväntas publiceras mellan 2020 och 2022, kommer att […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande ur försäkrings- och myndighetsperspektiv

  Den 8 maj träffades 16 personer i Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Den här gången hade man fokus på försäkrings- och myndighetsfrågor. Försäkringsbranschens syn på höga trähus Christian Sandell från branschföreningen Svensk Försäkring berättade om försäkringsbranschens syn på höga trähus. Fokus för dem ligger på skadeförebyggande arbete och […]
  Läs mer
 • Slipp betongrinning med rätt konstruktion

  Byggbransch och fastighetsägare har problem med droppformiga fläckar och rinnmärken som inte går att avlägsna från glasrutor i nyproducerade och ombyggda/renoverade byggnader. På grund av svårigheterna att fastställa bakomliggande orsaker, uppstår ibland tvister mellan fastighetsägare, byggentreprenör och glasleverantör. Betongrinning är ett ganska vanligt problem i hela landet. Tidigare försök med behandling av både betong och […]
  Läs mer
 • Affärsnytta med simulerad verklighet

  Eva Kindlundh, sälj- och projektledare på Warpin Media höll föreläsningen ”Affärsnyttan för ditt företag med VR och AR” på en Digibrunch i Växjö den 7 maj. Hon gjorde klart för åhörarna att de tekniker som på olika sätt simulerar den fysiska verkligheten som VR (virtuell verklighet), AR (förstärkt verklighet) och MR (mixad verklighet) håller på att […]
  Läs mer
 • Lamineringsutvecklingen accelererar

  Tankarna på att kunna laminera i laboratorieskala har funnits länge hos glasforskarna på RISE i Växjö. De såg en stor potential att göra snabba experiment med alla möjliga olika sorters glas, laminat och material för att accelerera utvecklingen inom området. I och med BOOST-projektet fick man äntligen möjlighet att skaffa en laboratorievariant av en stor industriell […]
  Läs mer
 • Samverkan trä, skog, byggande och boende

  Det finns många olika personer i Smart Housings nätverk som är viktiga att samverka med. En av dem är Magnus Hellgren som är samordare för skog och trä Småland vid Region Kronoberg. Vem är Magnus Hellgren? -Jag är biolog och tidigare skogsforskare (sjukdomar på tall på SLU Uppsala). De senaste åren har jag jobbat i […]
  Läs mer
 • Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen

  Arbetsmiljöverket har låtit sammanställa det vetenskapliga underlag som finns kring sambandet mellan dagsljus och hälsa i den nya rapporten ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende”. Syftet är att få ett underlag för att förbättra framtida föreskrifter och att de som bygger ska få bättre underlag för att planera för goda ljusförhållanden […]
  Läs mer
 • Innovationsledningshjälp för Vinnväxtmiljöerna

  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Verksamheten ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inom Smart Housing tog vi initiativ till att lära hela organisationen mer om vad normkritik är och hur normkreativitet kan omsättas i projekten. Julia Jonasson, […]
  Läs mer
 • Interaktiv översikt av träbyggandet i Sverige

  Sveriges Träbyggnadskansli har tagit fram och driver woodprintsweden.se. Här kan du se hur modernt träbyggande tar plats i Sverige. Den är utformad som en karta och visar vilka träbyggnadsprojekt som planeras, projekteras, monteras eller redan bebos och brukas. Informationen är publicerad av byggherrar, arkitekter, leverantörer och entreprenörer som själva lägger in information om sina träbyggnadsprojekt till […]
  Läs mer
 • Peter Johansson ny programdirektör för ProWOOD

  ProWOOD (2014-2020) och uppföljaren ProWOOD+ (2017-2023) är företagsforskarskolan som har som mål att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri. Vid årsskiftet tillträdde Peter Johansson, Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University som ny programdirektör efter Kristina Säfsten. Vem är du? -Jag är en tonårsförälder som forskar inom digitalisering i byggandet på Tekniska Högskolan i […]
  Läs mer
 • Robotar – en disruptiv trend

  I en ny artikel i tidningen Byggindustrin diskuterar man kring den nya underentreprenören – roboten och hur den kommer att påverka byggindustrin i det långa loppet. Man har intervjuat flera personer om nuläget, bland annat Gunnar Bolmsjö, professor i maskinteknik på Linnéuniversitetet som också är medlem i Smart Housings referensgrupp. Han tror att utvecklingen kommer […]
  Läs mer
 • Forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas

  Michael Dorn, docent vid Linnéuniversitetet har färdigställt en forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas inom BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper. Här var målet att studera beteendet i knutpunkter och se hur det ändras vid olika varianter av sammanfogning. Rapporten är en sammanställning av arbetet med knutpunkter där man studerat övergången mellan väggar och bjälklagselement för bostäder. […]
  Läs mer
 • Bostadsdrömmar och behov hos dem som kanske inte har möjlighet att välja själva

  Vilka drömmar och behov uttrycker migranter, studenter och äldre kring boende? Det har varit fokus för delprojektet metadesign i BOOST-projektet. Resultaten utmanar industrins fokus på priviligierade målgrupper och visar att ett gott hem-skapande kan gå hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl, samtliga designforskare från Linnéuniversitetet, […]
  Läs mer
 • Årsmöte med föreningen Trästad Sverige

  26-27 mars hade föreningen Trästad årsmöte och seminarium i Skövde. Där fick man bland annat en inblick i planeringen och uppbyggnaden av Sveriges största bostadsområde med höga trähus – Frostaliden. Sveriges största bostadsområde med höga trähus Ett flertal aktörer berättade med olika utgångspunkter om hur man jobbat med Frostalinden från idé till byggnader. Frostaliden är […]
  Läs mer
 • Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna

  Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Ur denna möjlighet föddes tanken att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader då solen inte alls går ner. […]
  Läs mer
 • Presentation av Estlands ledande trähusföretag

  The Estonian Woodhouse Association (EWA) har mer än 50 medlemmar. EWA är ramorganisation för The Estonian Wooden Houses Cluster (EWHC) som skapades för att förbättra internationell konkurrenskraft samt öka förädlingsvärdet och exportomsättningen för medlemmarna. Mer än 90 % av Estlands prefabricerade trähusproduktion exporteras, främst till de nordiska länderna, men också till 70 länder runt om […]
  Läs mer
 • Hur presenterar boendeproducenterna sina erbjudanden?

  I BOOST-projektet har Anders Melander, docent i företagsekonomi vid Jönköping International Business School tagit fram en ny rapport ”Mervärdeserbjudanden riktade mot Nyanlända, Unga och Äldre – en studie av boendeerbjudanden”. Småhustillverkarna gör det inte – men flerfamiljshustillverkarna Ett viktigt resultat från studien är att småhustillverkare inte direkt adresserar grupperna äldre, unga/studenter och nyanlända. Av 180 studerade […]
  Läs mer
 • Glasfasad – ny produkt för trähus

  Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” var att utreda möjligheten […]
  Läs mer
 • Återanvändning av varmvatten

  Företaget Graytec AB har utvecklat ett system för att rena och återanvända gråvatten från badrum (dusch, bad och handfat) för hygienändamål. Detta kan spara upp till 60 % vatten och upp till 80 % av varmvattenkostnaderna. Tekniken är patentsökt och innebär ett ”slutet” system som genererar varmvatten för hygienändamål. För att få ut tekniken på marknaden […]
  Läs mer
 • Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

  Verksamhetsledningen i Smart Housing har fått ökad kunskap om normkreativitet för ett inkluderande förhållningssätt i Vinnovaprojektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö”. Projektet genomfördes tillsammans med RISE och Linnéuniversitetet. Syftet var att öka förståelsen för normrelaterade utmaningar och utveckla en plan för införande av ett normkreativt förhållningssätt som hela innovationsmiljön ska kunna […]
  Läs mer
 • Glasets funktion och produktion

  Förmiddagen den 15 maj bjuder Smart Housing Smålands temagrupp Transparent intelligens in till en träff med föredrag och diskussion om glasfunktion och produktion. Programmet vänder sig till företagsrepresentanter inom glasbranschen och företag som på ett eller annat sätt använder glas. Programmet innehåller inbjudna talare, möjlighet till intressanta samtal mellan företagspartners kring framtida möjligheter och behov […]
  Läs mer
 • Grönt ljus för civilingenjörer vid Linnéuniversitetet

  Det beslut som har tagits av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, innebär att Linnéuniversitetet ges rättighet att starta civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Rättigheten är allmängiltig, vilket innebär att universitetet har möjlighet att i framtiden starta civilingenjörsutbildningar även i andra ämnen. –Vi har under flera år arbetat målmedvetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet. Därför […]
  Läs mer
 • Temadagen den spännande glasutvecklingen

  Välkommen till RISE temadag om den spännande glasutvecklingen, den 14 maj, på Videum i Växjö. Vi har bjudit in Volvo Cars som kommer att ge en inblick i sin glasavdelning. Göteborgs universitet talar om möjligheterna att använda fönster som element som tar sin energi från solen. Dessutom berättar en forskare från RISE om det senaste […]
  Läs mer
 • Ny stiftelse ska främja entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län

  Science Park berättar på sin hemsida om den nyinrättade Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län som syftar till att stödja kreativitet, entreprenörskap och tillväxt i länet. Stiftelsen kommer att göra investeringar via Science Park Speed Capital, som investerar mellan hundratusen och femhundratusen kronor i bolag som ingår i Science Parks inkubatorsprogram. På så sätt får bolagen både […]
  Läs mer
 • Ingrid Wadskog – ny i SHS styrgrupp

  Berätta lite om dig själv? -Jag är uppvuxen i Örebro. Studerade på Chalmers och Göteborgs universitet och disputerade 2003 i mikrobiologi. Flyttade sedan till Jönköping och började arbeta på Jönköping University, Tekniska Högskolan som då hette Högskolan i Jönköping respektive Ingenjörshögskolan. -Jag arbetade från början som lärare/forskare inom bioteknikområdet och sedan mer och mer med […]
  Läs mer
 • På gång i Baltikum!

  Smart Housings processledningen var på omvärldsspaning i Baltikum under vecka 9. Det var ett digert program där vi besökte företag, initierade ett meta-kluster för trähus kring Östersjön och deltog på konferensen Forum Wood Building Baltic i Tallinn, Estland. Meta-kluster för trähus kring Östersjön Representanter från Estonian Woodhouse Association från Estland, Lithuanian, Prefabricated Cluster – PrefabLT […]
  Läs mer
 • Temagrupp KL-trä formeras

  Nu håller Smart Housings nya temagrupp med fokus på KL-trä på att formeras under ledning av Thomas Bader på Linnéuniversitetet. Under vårterminen kommer en kärngrupp att träffas för att lägga upp hur man vill jobba framöver. Under hösten kommer sedan en öppen inbjudan här på bloggen för dem som är intresserade av att lära sig […]
  Läs mer
 • WeXO – en innovativ samlings- och arbetsplats

  Det händer spännande saker i Växjö som är en riktigt, riktigt stor spelare inom IT-området i Sverige. Castellum och Visma har tillsammans med staden ambitionen att flytta fram positionerna ännu mer genom att uppföra WeXO. Man vill skapa en destination för Växjö, en samlings- och arbetsplats i världsklass för digital innovation. Smart Housing arrangerade den […]
  Läs mer
 • Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse 2018

  Nu finns en rykande färsk berättelse om Smart Housing Småland 2018 med nedslag i händelser och resultat. Ladda hem Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse 2018 här. Här hittar du vårt erbjudande som accelerator och katalysator där vi jobbar inom områdena innovation & utveckling; projekt; temagrupper; lärande och internationalisering. Vi berättar också om vår roll som stöd […]
  Läs mer
 • Om Smart Housing i inledningstal på Forum Wood Building Baltic 2019

  Forum Wood Building Baltic pågår den här veckan i Tallinn, Estland. I sitt inledningsanförande på konferensen berättade Kristina Mjörnell, RISE, både om Smart Housing och fukt. Processledningen är på plats och omvärldsbevakar och utökar nätverket.
  Läs mer
 • Framtidens byggande i Kiruna

  Kiruna Sustainability Center arbetar för att skapa ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö i samverkan mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare. I början av februari var Smart Housing Småland inbjudna till en workshop kring framtidens byggande. En artikel om workshopen på Kiruna Sustainability Center hittar du här.
  Läs mer
 • Fler typer av boende önskas!

  I BOOST-projektet har man inom delprojektet metadesign undersökt hur de som inte har möjlighet att välja hur de ska bo skulle vilja bo. Resultat från intervjuer och workshops med äldre, migranter och studenter presenterades av Linnéuniversitetet på Stockholm Furniture & Light Fair. Läs mer på BOOST-sidan här.   Bild: Åsa Ståhl, Mathilda Tham och Sara […]
  Läs mer
 • Stärka kommuners arbete med Agenda 2030

  Inom byggande och boende är kommunerna viktiga aktörer. De kan i sina beslutsprocesser bana väg för innovationer, systemförändringar och samhällets framtida utveckling. För att vi ska lyckas md att möta olika utmaningar, till exempel klimatförändringar och behovet av en effektivare användning av resurser behöver kommuner arbeta med innovativt i olika planprocesser. De globala mål och […]
  Läs mer
 • Forum Wood Building Baltic 2019

  Missa inte tillfället att ta reda på vad som är på gång i Baltikum. Den 27 februari-1 mars hålls Forum Wood Building Baltic i Tallin, Estland. Konferensen syftar till att utbyta erfarenheter och lära sig från de bästa inom området. Bland annat kan man höra ett föredrag av Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning. Teman: – byggnadsfysik […]
  Läs mer
 • Planera för trästäder

  Den 24 januari hade Trästad bjudit in till en konferens om hur regioner runt om i Sverige arbetar med sina hållbarhetsperspektiv i byggandet och hur samhällsplanerare hanterar den ödesfråga vi står inför – klimatet. Smart Housing var på plats och ger några exempel från dagen. Hållbart – strategier, planering och trender I en paneldiskussion samtalade […]
  Läs mer
 • Kan man använda trä i curtain-wall fasader?

  Prefabricerade fasadelement är mycket populära då man bygger eftersom det minskar behovet av lagring på plats och montage går snabbare. Den kanske mest sofistikerade prefabricerade fasadelement är de av typen curtain-wall. Dessa finns att få med olika typer av gummipackningar som innebär att fasaden sluter tätt så snart den hängs på. Det gör att det […]
  Läs mer
 • Vad är en optimal fastsättningsmetod för brandklassade gipsskivor?

  Antalet flervåningshus i trä växer i Sverige. För att uppfylla Boverkets brandsäkerhetskrav behöver en konstruktion ha ett visst brandmotstånd. Ett vanligt sätt då man bygger är att klä trä med brandklassade gipsskivor. Efter en tids brand faller gipset dock ned. Byggelementets brandmotstånd beror därför till stor del på hur länge skivan sitter uppe. En genomgång […]
  Läs mer
 • Temagrupp brandsäkert byggande träffade brandkonsulter och räddningstjänsten

  I januari hade temagruppen brandsäkert byggande och boende i trä och glas bjudit in brandkonsulter och räddningstjänsten för att få deras synpunkter på brandsäkert byggande av moderna trähus. – Temagruppens ambition är att skapa robusta lösningar som minskar risken att göra fel, konstaterar Joakim Norén, RISE som leder temagruppen. Carl-Johan Sjöstrand från Värends räddningstjänst hade […]
  Läs mer
 • Säkra och hållbara byggkomponenter i trä och glas

  Deltagarna har arbetat i flera forskningsprojekt som utforskar olika aspekter av innovativa strukturella komponenter i trä och glas. Dessa arkitektoniskt tilltalande lösningar har visat sig fungera under korttidsbelastning i rumstemperatur och har dessutom en betydande kapacitet kvar efter initialt brott. Man håller också på att titta på hur tidigare utvecklade limmade koncept beter sig vid […]
  Läs mer
 • Vill du ställa ut i Kina?

  Nordic Space Agent introducerar hållbar skandinavisk design, arkitektur och livsstil till den kinesiska marknaden. Nu bjuder man in 20 skandinaviska varumärken och 20 skandinaviska designers/arkitekter för att medverka i den turnerande utställningen ”Nordic Space 2019” med start i juni 2019 i de kinesiska städerna; Guangzhou, Shanghai, Chongqing och Beijing. Är du intresserad av att vara […]
  Läs mer
 • Hur kan man påverka hyresgästers beteende vad gäller miljöpåverkan?

  Den 29 januari träffades Växjöbostäder, Smart Housing och personer från Linnéuniversitetets institutioner social science, byggteknik och datateknik för att se hur man skulle kunna använda Docenten  som living lab i projektet Smart Urbant Boende. Diskussionerna utmynnade i att det kommer att bli två examensarbeten under våren i Social Science under ledning av professor Giangiacomo Bravo. Det […]
  Läs mer
 • Bioinnovation och Västsvenska Kemi- och Materialklustrets årskonferens 2019

  Den 17 januari höll Bioinnovation sin årskonferens på Chalmers tillsammans med och Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Under dagen lyfte man fram spännande satsningar på forskning och innovation inom biobaserade kemikalier, produkter, material och biobaserat byggande. Smart Housing Småland var med och visade upp nya prototyper i glas- och trä samt en del av 3D-utskriften av […]
  Läs mer
 • Tillsammans äger vi framtiden!

  Ett 70-tal personer samlades på Vandalorum i Värnamo den 21 januari för att inspireras och diskutera hur vi tillsammans tar tillvara och utvecklar verksamheten i Smart Housing Småland. Kristina Alsér, styrgruppens ordförande, lyfte fram att vi lyckades bli Vinnväxtvinnare 2013 genom prestigelös samverkan mellan Smålands regioner, länsstyrelser, akademi och näringsliv. Nu tittar vi ännu längre […]
  Läs mer
 • Knutpunkter och bärande trä-glas i bostäder i BOOST

  I en artikel i senaste Nytt från Träcentrum skriver man om ett av delprojekten i BOOST. Studierna kring knutpunkterna är snart färdiga och nästa fas blir att undersöka bärande trä-glas element och deras användning. Michael Dorn på Linnéuniversitetet som leder forskningsdelen i delprojektet Tekniska Prototyper svarade på några frågor från Ulrika Wikander på Träcentrum. Varför har […]
  Läs mer
 • Intresserad av automation, digitalisering och tillverkning i trä?

  Innovatum söker en projektledare som under tre år driver ett projekt med inriktning på industriell utveckling genom främst automation och digitalisering. Tester och demonstrationer ska utföras och designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten och stärkt konkurrenskraft. Det kommer även att etableras en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och […]
  Läs mer
 • Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke

  I dagsläget är användandet av konstruktionsvirke ofta begränsat till spännvidder kortare än 15 meter. Genom att koppla ihop flera element av standard k-virke (tjocklek <45 mm) kan man dock åstadkomma mycket robusta konstruktioner, med marknadens kanske billigaste byggmaterial. Målet för den nya Smart Housing-förstudien ”Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke” är att […]
  Läs mer
 • Fuktsäkerhet vid massivträbyggande

  I träbyggbranschen finns uppfattningen att KL-trä är så massivt att man kan bygga fuktsäkert även om det exponeras för nederbörd under byggtiden. Det saknas dock studier som verifierar detta och risken är att det uppstår mikrobiella skador med efterföljande kostnader, redan under byggtiden vilket skulle kunna riskera KL-träs rykte. Det pågår redan nu ett fältmätningsprojekt […]
  Läs mer
 • Se hit du som har verksamhet i västra götalandsregionen

  Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Vårens utlysning för FoU-kort avancerat stänger 12 mars. Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny […]
  Läs mer
 • Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö

  Under de senaste åren har det skett en akustisk revolution. Insikten om ljudlandskapets betydelse för hälsa, kreativitet, och prestationsförmåga har slagit igenom. Arbetsplatser och andra miljöer inreds inte längre bara för att se bra ut, utan också för att låta bra. I den nya Smart Housing-förstudien ”Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö” ska man studera […]
  Läs mer
 • God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

  En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar vi dig från Smart Housing Småland.
  Läs mer
 • Samma resultat för laminering i labb- och industriell skala

  Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett av de nyare sätten att använda inlaminerade folier. Traditionellt har laminering av glas med folie till största delen använts för att skapa säkerhetsglas, en ruta som har gjorts tåligare mot slag och stötar. I BOOST-projektet fick […]
  Läs mer
 • Temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas träffade brandkonsulter

  I slutet av oktober träffade Smart Housings temagrupp olika brandkonsulter för att diskutera brandsäkerhet i moderna trähus. Brandkonsulterna tog upp olika frågor som är aktuella allt från att Bengt Dahlgren tagit fram en ny bok om hållbart brandskydd till vikten av robusta lösningar och noggrannhet vid utförande till behovet av 3D-modeller istället för 2D-ritningar för […]
  Läs mer
 • Om Smart Housing i Musikhjälpen – alla har rätt att funka olika

  Henrik Tryggesson, RISE Glas, var och berättade om Smart Housing Småland i Musikhjälpen som sänds direkt från SHS bostadsprototyp 13-14 december. Temat för årets musikhjälp är alla har rätt att funka olika. Det blev ett samtal om Smart Housing, byggande, boende, kvarteret Docenten och hur man kan använda normkritik för att driva innovation tillsammans med […]
  Läs mer
 • Vi banar väg för framtidsyrken!

  Virtual reality, välfärdsteknik och e-hälsa och fastighetsautomation är exempel på nya yrkesroller i framtiden, enligt Arbetsmarknadsrapporten 2019 från utbildningsföretaget Nackademin. Nya yrken och yrkesroller som Arbetsmarknadsrapporten pekar ut är: • Välfärdstekniksamordnare (e-hälsosamordnare) • Fastighetsingenjör med inriktning mot automation • Virtual reality-utvecklare • Virtual reality-producent • Affärsutvecklare inom Internet of Things • Digital redovisningskonsult • Artificiell intelligens-specialist Inom samhällsbyggnad används både virtual och […]
  Läs mer
 • Alla har rätt att funka olika

  Musikhjälpen i Växjö, 13-14 december, klockan 12:00 till 12:00 sänder 24 timmar direktsänd radio och tv med studentföreningar från Växjö Campus Linnéuniversitetet från “den svarta kuben”, dvs Smart Housing Smålands bostadsmodul, vid parkeringen mellan Stubor och Georg Lückligs väg i Växjö. Här hittar du mer information om insamlingen och kan lyssna på programmet http://radiolur.com/
  Läs mer
 • Effektivare produktionsflöde i trähusföretag med inspiration från Tyskland

  Tobias Schauerte på Linnéuniversitet har lett arbetet med en benchmarkstudie av ett tyskt trähusföretag. Resultaten presenteras i ett kandidatarbete, konferensbidrag och den sammanfattande rapporten ”internationell benchmark studie”. Bakgrund Strukturen på den tyska industrin för småhus i trä är annorlunda än den svenska. I Sverige delar omkring 50 företag på marknaden och den största tillverkaren producerar […]
  Läs mer
 • Vill du bidra till övergången till en biobaserad ekonomi?

  Nu är BioInnovations utlysning för hypotesprövning steg 1 öppen! Utlysningen ska främja nyskapande projekt med idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. I erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Utlysningens budget är 3,5 miljoner kronor. Utlysningen […]
  Läs mer
 • Förslag på examensarbeten presenterades på Linnéuniversitetets Byggardag

  På Byggardagen i slutet av november fick Linnéuniversitets byggstudenter möjlighet att träffa branschen. Smart Housing presenterade förslag till examensarbeten i samverkan med industrin. Examensarbetena på bygginstitutionens treåriga program (byggnadsingenjörer och byggnadsutformare) startar den 25 mars och avslutas med presentationer 3-4 juni 2019. Examensarbetesförslagen kan laddas ned här – Kontroll av golv och mellanbjälklag, Hjältevadshus www.hjaltevadshus.se – […]
  Läs mer
 • Den digitala trästaden planeras i Nässjö

  I Nässjö planeras en ny stadsdel bakom centralstationen. Fokus ligger på att skapa en testbädd kring energi, digitalisering och träbaserat byggande och boende. Smart Housing Småland är med i processen med arbetet kring satsningen. Redan 2017 presenterade Stina Granberg Lindor, planerings- och utvecklingschef på kommunledningskontoret Nässjö kommun, projektet som väckte stort intresse på SHS inspirationsdag. […]
  Läs mer
 • Framtidens forskningsledare, Stefan Karlsson, siktar på superstarkt glas

  Smart Housing Smålands temagruppsledare för transparent intelligens, Stefan Karlsson på RISE Glas, har beviljats tre miljoner kronor från Formas för att under tre år få fördjupa sig inom sitt forskningsområde tunnare och starkare glas för en hållbar produktion och konsumtion. Glas används bland annat i byggnader, fönster, solfångare, displayer och telefoner. Kemisk härdning är en […]
  Läs mer
 • Frida Johansson leder arbetet med utvecklingen av Svartbäcksmåla

  Svartbäcksmåla är ett aktivitetsområde i Nybro kommun som kommunen vill utveckla till ett året-runt-område. Smart Housing Småland är med i diskussionerna kring hur man skulle kunna utveckla området. Vi ställde några frågor till Frida Johansson, kommunens projektledare för Svartbäcksmåla. Vem är du? -Jag arbetar som markförvaltare/projektledare på Nybro kommun. Vad är ditt uppdrag när det gäller […]
  Läs mer
 • Kristina Bornholm leder arbetet med arkitekturplattformen 100 % Småland

  Kristina Bornholm, arkitekt på Arkitektbolaget, har fått i uppdrag av Smart Housing Småland att skapa arkitekturplattformen 100 % Småland. Vem är du? – Jag är arkitekt vid Arkitektbolaget sedan 2005 och delägare sedan 2011. Jag är driven av att utveckla samarbeten, det här att 1+1 kan bli 3. Vad är uppdraget från Smart Housing Småland? […]
  Läs mer
 • Småland – ett centrum för digital utveckling

  15-16 november hölls digitala veckan för tredje gången. Nu arrangerat av den nystartade ideella branschföreningen Digitri (sprungen ur tidigare projektet IEC), Växjö kommun  och Videum Science Park. Smart Housing var på plats för att bevaka vad som händer. Här några nedslag. Cybersäkerhet Senadin Alisics från Combitec berättade om stora trender som driver digitalisering och digital […]
  Läs mer
 • Grattis Sverige som fått tre nya Vinnväxtmiljöer

  Smart Housing Småland är en av Sveriges Vinnväxtmiljöer. Nu har vi fått tre nya med fokus kring hälsotjänster, att skapa en innovationsmiljö för framtidens lantbruk och klimatledande processindustri. DigitalWell Arena, Värmland Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt […]
  Läs mer
 • Hur kan Smart Housing utvecklas för att möta regionens utmaningar?

  Den 15 november träffade verksamhetsledningen för Smart Housing Småland representanter för de regionala offentliga finansiärerna för en diskussion kring hur de ser på utvecklingen av Smart Housing Småland. Samtal fördes om hur Smart Housing Småland kan stötta regionen i de utmaningar och behov man ser framöver. Tack till Marcus Wikstam och Henrik Nilsson på GFAB […]
  Läs mer
 • Examensarbetare möter byggföretag på Linnéuniversitetet

  Den 28 november, klockan 9.00-15.00 är det åter dags för Linnéuniversitetets Byggardagen där byggstudenter får möjlighet att träffa sina framtida arbetsgivare. Temat för året är forskning inom byggteknik vid Linnéuniversitetet – från beräkningsmekanik, över byggnadsvård, till livscykelanalys. Mer om dagen och aktuellt program, hittar du här.
  Läs mer
 • Smart belysning i boendemiljöer

  Moe Soheilian är doktorand på Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap på Jönköping University. Han jobbar i projektet SMart Illumination in Living Environments (SMILE) som fick såddfinansiering av Smart Housing Småland. Att utforma ett protokoll för att styra belysningsprodukter i lägenheter i ett bostadsområde är en utmaning. Protokollet ska ange hur ljusstyrka, färgtemperatur och till och med […]
  Läs mer
 • Var med och forma framtidens Smart Housing Småland

  Smart Housing Småland blev Vinnväxt-vinnare 2013 och fick en tio-årig basfinansiering för att utveckla innovationsmiljön kring Smålands styrkeområden byggande och boende i glas och trä. Idag arbetar Smart Housing Småland med att leda utvecklingen framåt och skapa länkar som knyter samman aktörer och verksamheter inom offentlighet, akademi och näringsliv. Vision och vägen framåt i fokus […]
  Läs mer
 • EMC anordnar trähusaktiviteter

  EMC, Energi- och miljöcentrum planerar ett antal intressanta aktiviteter framöver. Kunskapsdag om stora trähus 29 november Den 29 november bjuder EMC in till en heldag på Campus Varberg kring byggande av höga trähus för tredje gången. I år har man kompletterat med ett nytt område – upphandling av trähus – hur kan man göra? Program […]
  Läs mer
 • Kan man använda ultraljud för att sortera glas i olika kvaliteter?

  Glasets styrka beror på storleken och hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som till exempel stål. Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt även hos helt oanvända glas, vilket resulterar i att styrkan kan skilja sig mycket åt. Detta gör att man […]
  Läs mer
 • Intresset för trähusbyggande ökar i Kanada

  SHS temagrupp export var med och arrangerade ett seminarium på Träcentrum med Business Sweden från Kanada för att informera om möjliga samarbeten för företag som vill växa internationellt och nå den kanadensiska marknaden. Christina Keighren och Caleb Chapman var på plats och berättade om Kanada, handelsavtalet CETA, hur infrastrukturen ser ut, trenderna inom träkonstruktion i Kanada […]
  Läs mer
 • Utmaning om social innovation

  Studenter på tredje året/Bachelor på Jönköping International Business School/Jönköping University har under åtta veckor jobbat med att ta fram socialt innovativa lösningar för att hjälpa till att lösa bostadsutmaningen i Jönköping. Det här var en del i BOOST-projektet där man tittar på boende för utsatta grupper som immigranter, unga och äldre. Läs mer om utmaningen […]
  Läs mer
 • Hackaton-tävling i träbyggande för arkitekter, företag och studenter

  Ett trettiotal personer möttes på Linnéuniversitetet den 23 oktober i ett Open Source Wood hackathon arrangerad av Metsä Wood i samverkan med Smart Housing, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Utmaningen var att, på fem timmar, i fyra grupper, designa en byggnad med fanérträbalkar (LVL) som huvudsakligt byggmaterial. Byggnaden skulle placeras på en befintlig tomt på Lineborgsplan i […]
  Läs mer
 • Enorm potential för träbyggnadsindustrin och prefab i Australien

  Malin Löving från SHS processledning och ProWOOD berättar här om hur man nu drar nytta av de kontakter som skapades vid förra årets besök i Australien. -2017 tilldelades ProWOOD Schweighofer Innovation Prize vilket möjliggjorde den här resan till Australien i september i år. Det var åtta ProWOOD-doktorander, två företagsrepresentanter, en från OBOS och en från Flexator, ProWOODs ledningsgrupp […]
  Läs mer
 • Limträhandböcker från Svenskt Trä

  Svenskt Trä har nyligen lanserat en ny del i serien om limträ, Limträhandbok Del 4, för att möta det ökande intresset för att bygga i limträ och för att tillgodose behovet av relevant kunskap. Limträhandböckerna är ett led i arbetet med att sprida kunskap om att använda limträ som konstruktionsmaterial. Alla delar kan laddas ner […]
  Läs mer
 • Träpriset 2020

  Svenskt Trä delar vart fjärde år ut Träpriset till ett nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige och som innehar särskilda arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden kan vara ett hus, en bro eller en anläggning där trä använts på ett korrekt sätt som tillvaratar träets möjligheter och samtidigt speglar eller utvecklar den svenska arkitekturtraditionen. Läs mer om hur […]
  Läs mer
 • Utbildning om lagar, regler, fuktsäkerhet och utförandekontroll för trähusbyggare

  Välkommen till en tvådagars utbildning för trähusbyggare den 28-29 november på Scandic Kungens Kurva, Stockholm arrangerad av RISE och TMF. Kraven på uppförande av prefabricerade trähus har skärpts under de senaste åren. Trähusföretagen inom TMF ställer därför högre krav på dem som bygger och monterar husen. Avsikten med utbildningen Trähusbyggare är att öka kunskaperna främst […]
  Läs mer
 • En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

  Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard. I det nya SHS-projektet kommer byggherrar, besiktningsmän och entreprenörer att utveckla ett IT-verktyg baserat på KEYnets […]
  Läs mer
 • Förband för limträkonstruktioner för höga hus ska klara brandtest i minst 90 minuter

  Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar. I SHS-projektet ”Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter” är målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som […]
  Läs mer
 • Vill du söka finansiering för en SHS-förstudie 2019? Dead-line 27/11.

  Smart Housing har möjlighet att delfinansiera förstudier-/affärsutvecklingsprojekt. Har du någon idé som du vill utforska så ta chansen och gör en enkel beskrivning i vår projektförslagsblankett av vad du vill göra, hur och med vem. Vi välkomnar speciellt förslag som relaterar till: – Cirkulär ekonomi – Brand – Transparent intelligens – Automation/produktion/industrialisering – KL-trä – Export – Boende – Arkitektur – Agenda 2030 Så […]
  Läs mer
 • VR gör att du hör skillnaden med ljudisolerande fönster innan huset är byggt

  Hur förklarar man effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt. Det är näst intill omöjligt […]
  Läs mer
 • Trä bygger ett hållbart samhälle

  Linnéuniversitetet var värd för Forum Wood Building Nordic som samlade cirka 250 personer från 17 länder den 27-28 september. Här gör vi några nedslag från det som hände på konferensen. Internationell politisk vilja – hållbara lösningar Cirkulär ekonomi finns stadigt på den internationella agendan. Trä är en del av lösningen och det konstaterades att offentliga aktörer måste […]
  Läs mer
 • Vill du utveckla dina affärer med Kanada?

  Den 26 oktober håller Business Sweden ett lunchseminarium på Träcentrum i Nässjö om exportmöjligheter till Kanada med inriktning mot träindustrin. Sverige och Kanada har en stark handelsrelation, båda länderna är mycket industrialiserade, tekniskt avancerade och strävar efter att balansera handel med samvete. Båda länderna åtnjuter många kulturella likheter och gemensamma värderingar. Det nya frihandelsavtalet CETA mellan […]
  Läs mer
 • Digital produktionsdag lockade många

  Den 25 september anordnade TMF, Träcentrum och Hello Future en Digital Produktionsdag på Träcentrum, som lockade närmare 100 personer. Begrepp som publiken fick veta mer om var bland annat digital transformation, Internet of Things och Industri 4.0. Många intressanta talare tog plats på scen under dagen. Läs mer om dagen här.  
  Läs mer
 • Vill du utveckla företaget tillsammans med Linnéstudenter?

  Den 18 oktober mellan 11.30-14.00 kommer körs Open innovation-konceptet nutcracker som är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitet, Drivhuset och Videum Science Park. Här kan ditt företag få hjälp att lösa problem eller hitta nya vinklar och idéer med hjälp av innovativa studenter. Kanske hittar du också din framtida medarbetare i gruppen. Man räknar med att 35-40 studenter […]
  Läs mer
 • Smart Housing Småland stödjer innovationsprocessen

  Initiering Smart Housing Småland (SHS) uppdrag är att stödja innovation. Det kan göras på olika sätt beroende på hur mogen innovationsidén är. Det är särskilt viktigt att fånga en idé och sedan stödja och underhålla dess utveckling till något som realiseras. Innovationsprocessen börjar vanligtvis med att en idé initieras i exempelvis i företag, akademi, region, […]
  Läs mer
 • Industriellt träbyggande med boendebehov i fokus

  I det pågående SHS-projektet ”Flervåningshus i CLT utan gipsskivor” deltar företaget SIZES Works som är systerbolag till I am Home Projektutvecklarna. Vi fick möjlighet att ställa lite frågor till Petra Wertheimer, som är VD IAH Projektutvecklarna/Partner. Berätta om bakgrunden till företaget I Am Home – I Am Home startades i och med att man identifierade […]
  Läs mer
 • Nu startar SHS temagrupp export

  Ett gäng med representanter från Business Sweden, Almi, Region Kronoberg och RISE samlades för en första träff och planering på RISE i Växjö den 6 september. Vi ställde några frågor till Mattias Viktorsson från RISE som leder temagruppen. Nu har gruppen träffats en första gång, vad var ditt intryck? – Hur bra som helst, vilket team […]
  Läs mer
 • Det här får du inte missa på Wood Building Nordic

  Nu är nästan hela programmet för Forum Wood Building Nordic – towards a new renaissance som arrangeras av Linnéuniversitetet i Växjö den 27-28 september klart. Hela programmet och anmälan hittar du här. Smart Housing Småland har varit med i planeringen av konferensen. Vi ställde några frågor till Kirsi Jarnerö från SHS processledning. Vad kan deltagarna […]
  Läs mer
 • Nedslag från Trä & Teknik-mässan

  På invigningsdagen besökte vi Trä & Teknikmässan som pågår i Göteborg just nu. Här delar vi med oss av några intryck. Bland invigningstalarna fanns H.M. Konung Carl XVI Gustaf som konstaterade att trä växer långsamt, att utvecklingen går snabbt och att det gäller att se möjligheterna när tiderna förändras. Något som hela mässan vittnar om. […]
  Läs mer
 • BIM, en virtuell modell av verkligheten, förändrar byggbranschen

  I senaste numret av Nytt från träcentrum har man med en artikel relaterad till projektet BOOST som arbetar med fördjupade studier i flera av Smart Housing Smålands hjärtefrågor. Vi tackar för att vi får att återge artikeln här. BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn. Genom att använda BIM kan […]
  Läs mer
 • Riktlinjer för äldreboenden varierar

  I senaste numret av Nytt från träcentrum har man med en artikel med spännande resultat från projektet BOOST som arbetar med fördjupade studier i flera av Smart Housing Smålands hjärtefrågor. Vi tackar för att vi får att återge artikeln här. Orienterbarhet, färgsättning, dagsljus – det är exempel på teman som är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid utformningen […]
  Läs mer
 • Lyssna på Malin från SHS på Trä & Teknik

  Den 28 – 31 augusti är det dags för Trä & Teknik i Göteborg. Mässan marknadsför sig som den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä. Intressant seminarieprogram och många utställare på plats. Malin Löfving från Smart Housing Smålands processledning talar på mässan 31/8 kl. 10.00 på temat ”Framtidens industriella träbyggande”.
  Läs mer
 • Brandsäkra detaljlösningar i trähus – kunskapsläge

  Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” initierade den nu avslutade SHS-förstudien ”Brandsäkra detaljlösningar i trähus” där man har tagit fram en rapport över det aktuella kunskapsläget om brandtekniska lösningar. Utgångspunkten för förstudien har varit detaljlösningar enligt ”Brandsäkra trähus 3”, […]
  Läs mer
 • Kan man ersätta gipsskivor med en duk för brandändamål?

  Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor. I SHS-förstudien ”Flervåningshus i CLT utan gipsskivor” ska man undersöka möjligheten att ersätta gipsskivor med duk för […]
  Läs mer
 • Unikt masterprogram i byggteknik formas på Linnéuniversitetet

  Åsa Bolmsvik, lektor i byggteknik på Linnnéuniversitetet, sökte och fick såddfinansiering från Smart Housing till sin KK-stiftelseansökan om att skapa en tvåårig masterutbildning. KK-stiftelsen i sin tur beviljade projektet. Målet för projektet ”Sustainable Structural Engineering” är att skapa en tvåårig masterutbildning som ger studenterna kunskap om konstruktionsteknik och samtidigt belyser livscykelaspekter. Det ska även resultera […]
  Läs mer
 • Trappsteg av laminerat glas och trä – går det?

  I Smart Housing-förstudien ”Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening” ska man ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om Flexibeltrappan AB som tillverkar trappor ska gå vidare med sina planer att utveckla en variant med trä, glas och belysning i planstegen, samt glas i räckets horisontella delar. Företaget är i ett uppbyggnadsskede men […]
  Läs mer
 • Glad sommar!

  Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och återkommer med senaste nytt igen i mitten av augusti.  
  Läs mer
 • Expertkompetens för hållbart träbyggande – nya kurstillfällen i höst

  Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Hösten 2018 ges följande kurser: Brandteknisk dimensionering av trähus Kursen vänder sig till dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid […]
  Läs mer
 • Senaste nytt om funktionella beläggningar på transparenta ytor

  350 deltagarna möttes på den internationella konferensen Coating on Glass and Plastics (ICCG) den 11-15 juni. Konferensen hölls i Würzburg, Tyskland och handlade om de sofistikerade yt-tekniker som kan belägga glas och plast, främst i byggnader och fordon. Applicering av beläggningar på glas och plast adderar värde till olika produkter. Att kunna belägga stora områden […]
  Läs mer
 • Fönster med variabelt solskydd och luftrening

  Fönster och dagsljuset som vi får genom dem påverkar både hälsa och välbefinnande. Det finns idag tekniker med potential att utveckla fönster ytterligare för vi ska må ännu bättre. I den nya Smart Housing-förstudien ”Möjligheter för multifunktionella fönster i flerbostadshus – teknik och affärsmodeller” kommer man att undersöka förutsättningarna för att skapa multifunktionella fönster där […]
  Läs mer
 • Sidobrädesbalkar med styvhet som LVL-balkar

  Smart Housing-förstudien ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är nu klar och man kan där konstatera att limmade sidobrädesbalkar kan få en styvhet som motsvarar LVL-balkar. En utmaning för dagens träbyggande är att klara högt ställda krav på ljudisolering, svikt och vibrationer i flerfamiljshus av trä. För detta krävs bland annat […]
  Läs mer
 • Temagrupp brand siktar mot branschrekommendationer

  Den 12 juni träffades Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Man gick igenom kunskapsläget, hur olika företag jobbar med detaljlösningar och hur det går med det pågående arbetet med uppdateringen av Eurocode 5 – Träkonstruktioner – Dimensionering, del 1-2: Brandteknisk dimensionering som ska vara klart 2022. Arbetet i […]
  Läs mer
 • Utvärdering av limfogar vid brand

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter som CLT en väsentlig del. Det är viktigt att välja rätt limsystem då CLT är en del av ett bärande system om det skulle utsättas för brand. Den bästa […]
  Läs mer
 • Snabb och effektiv produktion av unika produkter

  ”Byggnader karakteriseras av en hög grad av unicitet. Utvecklade produktplattformar skulle öka förmågan att tillgodose och hantera krav, både internt och externt, på ett snabbt och effektivt sätt och därmed skapa ett smartare och mer hållbart boende” skrev Fredrik Elgh, professor i produktutveckling på Jönköping University då han sökte och fick såddfinansiering av Smart Housing till […]
  Läs mer
 • Belysningsvetenskap och ljusdesign på Jönköping University

  Ljusprofessor Myriam Aries leder sedan 2016 arbetet med att utveckla belysningsområdet på Tekniska Högskolan vid Jönköping University. Man har idag en spännande projektportfölj, handleder tre doktorander och har nyss anställt Johan Röklander som laboratorietekniker och Annika Jägerbrand som lärare och forskare på avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap där ljusdesignutbildningen finns. Speciellt spännande ur Smart Housing-perspektiv […]
  Läs mer
 • Vill du hänga med på Kickstart Digitalisering i Växjö?

  Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar. Almi i Växjö planerar att köra igång en grupp med start 26/9 och följande möten 10/10 och 7/11. Intresserad? Kontakta Jerry […]
  Läs mer
 • RISE söker projektledare för utveckling av framtidens träbyggande

  Är du en person som brinner för att vara med och utveckla nya innovativa produkter och processer för ett effektivt och hållbart byggande? Då skulle du kunna bli nästa medarbetare på RISE Träbyggande och boende. Läs mer om den nya tjänsten här.
  Läs mer
 • Centrum för Ledarskap i Småland är igång för fullt

  Nu har Centrum för Ledarskap i Småland varit igång sedan 2016, ett projekt som fick såddfinansiering till sin ansökan till Kampradstiftelsen från Smart Housing Småland. Centrumet är tänkt som en långsiktig satsning på ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland. Verksamhetens fyra grundpelare är: Ledarutvecklingsgrupper. Chefer och ledare utvecklar tillsammans förmågan att främja innovation i […]
  Läs mer
 • Glasprototyper inbjudna till världens största glasmässa

  Glasstec är världens största glasmässa där nya produkter, koncept och trender inom glasbranschen visas upp vartannat år. I år kommer prototyper från RISE Glas och Smart Housing Småland och att ställas ut i det centrala navet, och den viktigaste inspirationskällan i mässans hjärta, utställningen glass technology live. Här visas framtidens glastillämpningar för både funktion och […]
  Läs mer
 • Det bubblar kring transparent intelligens!

  Ett 25-tal personer från industrin, institut, akademi och finansiärer från Sverige och England träffades i Uppsala, inbjudna av Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet tillsammans med RISE Glas och Smart Housing Småland. Syftet var att diskutera hur man skulle kunna skapa ett kompetenscentrum för att fördjupa och accelerera utvecklingen av transparent intelligens och implementera den i olika […]
  Läs mer
 • SHS visade prototyper på ICFF möbelmässa i New York

  Smart Housing var med på möbelmässan ICFF – Annual International Contemporary Furniture den 20-23 maj tillsammans med partnerna Smart Textiles och Interior Cluster Sweden i projektet Innovation Square. Smart Housing jobbar med prototyper som syftar till utveckling av byggnaden men ur ett boendeperspektiv kan utforskandet av glas- och trä-kombinationer också kopplas till inredning och möbler […]
  Läs mer
 • Inatt rensades våra kontaktlistor

  Det innebär att vi tappat många fina kontakter till Smart Housings innovationsmiljö som vi redan saknar. Om du missat att svara och vill ha vårt nyhetsbrev, information eller bli inbjuden till våra events framöver så måste vi ha ett godkännande från dig. Smart Housing Småland leds av RISE så utskick om godkännande administreras av RISE. […]
  Läs mer
 • Glasutveckling i strålkastarljuset

  Den 22 maj träffades ett 50-tal glasintresserade från industrin på RISE Glas temadag den spännande glasutvecklingen. Dagen är en mötesplats för att snappa upp senaste nytt från RISE Glas och inspel från samarbetspartners och industrin. Dessutom så ställs årets prototyper ut – inte sällan sprungna ur olika Smart Housing-projekt som till exempel BOOST. Några Smart […]
  Läs mer
 • Följ med till Australien i höst

  I september 2018 anordnar Smart Housing Småland tillsammans med ProWOOD en resa till Australien med besök på PrefabAUS-konferensen i Brisbane, forskarskolan CampH i Melbourne och spännande företagsbesök. Vi åker fredagen den 7 september och kommer tillbaka söndagen den 16 september. Program och anmälan (senast 25 maj) hittar du här. Hittills är 14 personer från akademi och […]
  Läs mer
 • Hur kan normkreativitet öka innovationsförmågan?

  Kan vi öka innovationsförmågan och ytterligare förbättra resultaten i Smart Housing-miljön genom att agera normkreativt? Det tror vi och därför tar vi nu hjälp av experter inom normkreativitet och normkritik för att lära oss vad det kan innebära. Vinnova har beviljat projektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö” som kommer att pågå […]
  Läs mer
 • Flyttkedjor i fokus

  Den 7 maj bjöd de två projekten BOOST och Innovation Runway in till en gemensam workshop på Jönköping University som bland annat handlade om flyttkedjor. Även kollektivboenden och investeringsvilja för bostäder på landsbygden fanns på agendan. Här deltog representanter från näringsliv, myndigheter, studenter och samverkansparters till projekten. Enligt Wikipedia uppstår en flyttkedja när man bygger […]
  Läs mer
 • Föränderlig livsstil kräver flexibelt boende

  Våra föränderliga livsstilar kräver bostäder som kan förändras med livet. Ikano Bostad har genom innovationsprogrammet ”BoLabb” på nära håll studerat hur människor lever och vilka behov och förväntningar vi har på vårt boende. Lotta Sjödin, utvecklingsledare på Ikano Bostad läste Smart Housing-rapporten om flexväggar och kontaktade oss för vidare diskussioner. Krister Falk från RISE Glas […]
  Läs mer
 • Glas på trä för fasader med lågt underhåll

  Vinnova har beviljat den såddfinansierade ansökan om hypotesprövningsprojekt ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll”. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att det är en byggnad i trä genom att använda exteriört trä vilket kan vara en […]
  Läs mer
 • Trästad Sveriges årsmöte och utblick mot framtiden

  Under två dagar i april samlades ett 50-tal aktörer i Gävle för att höra om olika aspekter av träbyggande och en Trähussafari med besök på olika träprojekt och Grännäs Trähus nyinvigda trähusfabrik. Sveriges träbyggnadskansli gav en bild över hur man ser på framtiden. Målsättning för 2025 för flerbostadshus i trä är: – 15 000 lägenheter/år (idag […]
  Läs mer
 • Temagrupp brand arbetar för standardiserade, robusta detaljlösningar

  Tolv personer ur SHS temagrupp brand träffades på Träcentrum i april. Förra gången bestämde man att söka en förstudie från SHS. Den beviljades och den här gången kunde man presentera delresultat ur förstudien om kunskapsläget för brandtekniska detaljlösningar. Studien speglar dagens behov för att uppnå brandsäkert byggande i moderna trähus. Fokus har varit på detaljer […]
  Läs mer
 • Smart Housing värd för erfarenhetsutbyte med övriga Vinnväxtmiljöer

  Den 25-26 april träffades alla Sveriges Vinnväxtmiljöer och representanter från Vinnova hos Smart Housing Småland. Det här är så kallade ERFA-träffar där processledarna för de olika miljöerna får chansen att presentera sin miljö och dessutom diskutera aktuella frågor, gemensamma utmaningar och möjligheter till samverkan några gånger per år. På onsdagen fanns ett antal samarbetspartners på […]
  Läs mer
 • Gunnar Bolmsjö Linnéuniversitetet, ny i SHS referensgrupp

  Gunnar Bolmsjö, du är ny medlem i Smart Housing Smålands referensgrupp. Vem är Gunnar Bolmsjö? – Jag är professor i industriella produktionssystem på Linnéuniversitetet. Mitt huvudintresse är industrirobotik och smart automatisering i industrin. Jag kommer närmaste från Högskolan Väst i Trollhättan och före det från Lunds Universitet. Jag ser stora möjligheter med samarbete med industrin. […]
  Läs mer
 • 275 miljoner kronor i stöd till innovativt byggande

  Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet på totalt 275 miljoner kronor under 2018 – 2020 ska hjälpa aktörer som vill bygga klimatsmart och samtidigt testa, introducera, förbättra och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkter eller tjänster. – Jag vill stärka incitamenten för utveckling och innovationer inom byggindustri […]
  Läs mer
 • Det är långt mellan bostadsutvecklare och boende

  I BOOST-projektet belyser man bland annat frågor om utvecklingen av byggindustrins affärsmodeller. I en ny artikel i Vertikals har Leona Achtenhagen, Emilia Florin Samuelsson och Anders Melander på Jönköping University publicerat en artikel om ”Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden”. Artikelförfattarna inleder med: ”Den svenska regeringens mål är att bedriva en bostadspolitik […]
  Läs mer
 • Framtidsspaning på Vinnovas innovationsdag

  Den 22 mars samlades 400 personer från en mängd företag och organisationer inom olika branscher och sektorer, i både offentlig och privat verksamhet. Här var Smart Housing med och spanade. Uppgiften för dagen var att se vad man tror kommer att hända under åren fram till 2030. Deltagarna spånade fritt inom områdena: smarta städer nästa […]
  Läs mer
 • Återvinning av glas – inte bara flaskor

  Glas är ett helt återvinningsbart material som kan smältas om ett oändligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. I Sverige återvinns idag 90 % av flaskor och burkar, men vad händer med andra sorters glas som planglas i fönster och bilar, hushållsglas och mineralull? Vad vet vi om dess avfallsströmmar och hur skulle vi […]
  Läs mer
 • Nya SHS-prototyper i galleriet

  Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och hur de nya visualiseringsteknikerna kan användas i byggbranschen, laminerat glas och trä, ljus och energi har varit temana för 2017 års Smart Housing-prototyper. Du kan se dem i prototypgalleriet som du hittar här.
  Läs mer
 • Kristina Alsér, ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland

  Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, har tillträtt som ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland. Hon efterträder Ola Adolfsson, vd Flexator, som varit ordförande sedan starten 2013. – Samhällsutvecklingsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och min drivkraft är att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för dem som vill leva, verka, bo och utvecklas […]
  Läs mer
 • Augmented Reality i trähustillverkning

  2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstaterades att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling och design till produktion och slutligen demonstration och försäljning. VR-förstudien gav också idéer till hur man skulle kunna använda förstärkt […]
  Läs mer
 • Forum Wood Building Nordic 2018 – mot en ny renässans

  Linnéuniversitetet i Växjö är värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018 och Smart Housing Småland är med och hjälper till med planeringen. Konferensen ger akademiker och praktiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet. Här lyfter man fram de ekonomiska och sociala […]
  Läs mer
 • Vad kan Smart Housing småland göra för dig?

  Smart Housing Smålands uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer. Vårt fokus ligger i gränssnitten mellan utveckling och innovationer kring byggande och boende i glas och trä – hela tiden med användaren i centrum. Erbjudanden Innovation & utveckling Behöver du hjälp att utveckla en […]
  Läs mer
 • Mer trä i Jönköpings läns husbyggande

  Klimatrådet i Jönköpings arbetsgrupp för trähusbyggnad där Smart Housing är med bjuder in till en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Seminariet är en del i arbete med att förankra Jönköpings läns trähusbyggnadsstrategin som nu är ute på remiss. Remissen hittar du här. Plats: Träcentrum Nässjö, Framtidsvägen 1, Nässjö. Tid: […]
  Läs mer
 • Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling

  Den 14-15 mars hölls de årliga Trähusdagarna arrangerade av RISE i samarbete med Trä- och möbelföretagen och Smart Housing Småland. 200 inbjudna deltagare och 30 utställare fanns på plats. Årets tema var ”Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling” med fokusområdena energi, miljö, automation och digitalisering samt fönster och dörrar. Här presenterar vi några nedslag från det […]
  Läs mer
 • ProWOOD-doktoranden Djordje Popovic har presenterat sin licentiatavhandling

  Den 9 februari presenterade Djordje Popovic, Jönköping University/OBOS, sin licentiatavhandling med namnet ”Off-site manufacturing systems development in timber house building. Towards mass customization-oriented manufacturing”. Opponent var Helena Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet. Djordje har varit en av doktoranderna i företagsforskarskolan ProWOOD. Information om ProWOOD och uppföljaren ProWOOD+ hittar du här. Licentiatavhandlingen sammanfattad av Djordje Behovet av bostäder i Sverige har […]
  Läs mer
 • Intresserad av att utveckla digitala affärsmodeller?

  Smart Built Environment är en satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Man utlyser nu åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller och söker projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet. Den snabba digitala transformationen innebär stora förändringar i […]
  Läs mer
 • Ola Adolfsson och Smart Housing Småland

  Smart Housing Smålands styrgruppsordförande Ola Adolfson, tillika vd för Flexator, har varit med i innovationsmiljön sedan starten. Den 10e april går Kristina Alsér in som hans efterträdare och vi vill passa på att fånga Olas tankar om åren som gått. Du kom in som styrgruppsordförande redan 2013. Vad var det som lockade dig att ta uppdraget? […]
  Läs mer
 • Inspirerande workshop i forsknings- och innovationsbyggnaden NEST

  Den 6-7 mars hade ENBRI – European Network of Building Research Institute bjudit in olika ”living labs” till en workshop. Mötet hölls i materialforskningsinstitutet Empa:s spännande och inspirerande forsknings- och innovationsbyggnad NEST i Zürich i Schweiz. NEST har en grundstruktur där man i modulär form kan prova och utvärdera nya tekniker, material och system under […]
  Läs mer
 • 445 aktuella sidor om glas

  Glass Performance Days är en konferens som hålls vartannat år i Finland sedan 25 år tillbaka. Den lockar stora delar av den internationella glasindustrin. Man har ett gediget program och artiklarna från konferensen 2017 är nu fritt tillgänglig för den som vill förkovra sig. I årets konferenstryck hittar man artiklar om: Glass and Sustainability Do’s […]
  Läs mer
 • Kristina Alsér, tillträder som ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland vid styrgruppsmötet den 10 april

  Kristina Alsér efterträder Ola Adolfsson som varit ordförande sedan starten 2013. Vi återkommer med mer information vid tillträdandet.
  Läs mer
 • Vi måste bygga fler bostäder, konstaterar Boverket

  Fram till 2025 behöver 600 000 bostäder byggas för att kompensera för det som inte byggts tidigare, enligt nya siffror från Boverket. SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67 750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53 500 bostäder under året. Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt […]
  Läs mer
 • Framtidens boendemiljöer

  Den 27 februari anordnade Jönköping Science Park ett eftermiddagsseminarium kring framtidens boendemiljöer som en del i projektet Innovation Runway. Syftet var att inspirera till innovativa bygglösningar och idéer om hur man ska leva och bo i framtiden i Jönköpingsregionen. I alla tider har människor flyttat till möjligheter, men vad krävs egentligen för att möta framtidens […]
  Läs mer
 • SHS verksamhetsberättelse 2017

  Nu finns en rykande färsk berättelse om Smart Housing Småland 2017 med nedslag i händelser och resultat. Processledningen berättar om verksamheten och Smart Housings roll i ett större sammanhang. Satsningen på internationalisering börjar synas och vi berättar om Australien-kontakterna som varit givande, inte minst för ProWOOD. Våra erbjudanden som accelerator och katalysator presenteras inom områdena […]
  Läs mer
 • Hur ska man stödja utvecklingen av stadsinnovationer?

  Vinnova har kommit med en ny rapport som relaterar till Smart Housing Smålands innovationsmiljö. Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Under 2017 gjordes en uppföljning av satsningen som sammanfattas i en rapport genomförd av Länka Consulting. Man har haft ambitionen att adressera några av […]
  Läs mer
 • Ledarutveckling för dig på Höglandet

  Nu startar ett projekt om ledarskap, innovation och kunskapsutveckling som vänder sig till Höglandets chefer, ledare och/eller stabspersoner, i privat eller offentlig verksamhet. Gruppen träffas sju gånger under ca ett år tillsammans med en processledare, en forskare och två studenter. Varje träff är fyra timmar. Vill du veta mer Det blir informationsträffar på Träcentrum den […]
  Läs mer
 • Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna

  Kajsa Haag på Jönköping University har i projektet BOOST gjort en rapport kring förtätning av villastäder som är ett led i att stimulera affärsmodellsinnovering i svensk träindustri med fokus på hustillverkning och bostadsbristen för utsatta grupper. Förtätning av villastaden Hela 94 % av Sveriges befolkning bor i en kommun där det råder bostadsbrist. Bristen på […]
  Läs mer
 • Utveckling av tysta miljöer

  Tysta Offentliga Rum-projektet (TOR) fick såddfinansiering från Smart Housing Småland. Där tog man fram TOR-konceptet – en tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. Det är en innovativ produkt som kan ge avkoppling i bullriga miljöer. Nu ska man ta konceptet vidare mot en marknadsetablering. Användningsområdena har expanderats mot bland annat byggprojekt och skolor […]
  Läs mer
 • Behöver ni en strategi för att dra nytta av företagets immateriella tillgångar?

  Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna – hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft och flytta fram din marknadsposition. Vad har ditt företag för immateriella tillgångar och hur använder ni dessa för att öka konkurrenskraften? Har företaget tillräckligt med patent? Behöver fler varumärken skyddas? Nu finns chansen att få […]
  Läs mer
 • Idag presenterades Smålands skogsstrategi

  Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur man tillsammans kan få skogens värden att växa. Smart Housing Småland har deltagit i dialogen de senaste två åren via det industriella träbyggandet som […]
  Läs mer
 • Linnéuniversitetet knyter forskning till studentboendet Docenten

  Sverige och Kronoberg står inför ett antal utmaningar kopplat till framtidens hållbara städer. IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapligaAkademien) samlade 2015 några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. Efter två år där SHS drivit arbetet med att formera en regional testbädd har en stark projektgrupp bildats. Diana Unander Nordle på Linnéuniversitetet tar […]
  Läs mer
 • Smart belysning i en helt ny stad kan bli verklighet i Kiruna

  Belysning är en viktig fråga för Smart Housing och nu har vi fått möjlighet att delta i en förstudie som kan bidra till ny kunskap inom området. Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Ur denna möjlighet föds även […]
  Läs mer
 • Innovationscheckar för småföretag

  Har ditt företag en innovativ idé som behöver utvecklas? Då kan du söka en Innovationscheck på 100.000 kr från Vinnova, förmedlad via Träcentrum. Checkarna ska stimulera innovation i småföretag (3-249 anställda) som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden. De kan användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor […]
  Läs mer
 • Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhälle

  Vilken roll spelar städernas aktörer i experimenterande stadsutvecklingsprocesser? Kan vi hitta lösningar på de stora samhällsutmaningarna som vi redan identifierat som klimatförändringar, hotet mot ekosystemtjänster, bostadsbrist, ungdomsarbetslöshet, social polarisering, äldres livskvalitet? I Vinnovarapporten ”Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhälle” har projektledarna för sex Innovationsplattformar i olika städer samlat sina erfarenheter om bland […]
  Läs mer
 • Träbyggande i fokus på Holzbauforum 2017

  Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning rapporterar här om några av intrycken från intensiva dagar på Holzbauforum i Österrike den 6-8 december, 2017. I anslutningen till konferensen fanns en utställning där KL-trä dominerade. Men också leverantörer av förband och kompletterade material som biobaserade, träbaserade isolermaterial fanns med. Många olika leverantörer av KL-trä visade allt från […]
  Läs mer
 • Flexväggar för bättre utnyttjande av bostaden

  Ett extra rum eller behov av ett större utrymme? I Smart Housing förstudien ”Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet” handlar om hur ett över tiden föränderligt behov av rumsindelning i bostäder kan tillgodoses med flexibla innerväggar. Stor bredd på vad marknaden kan erbjuda Olika aktörer på marknaden identifierades och deras flexibla lösningar för […]
  Läs mer
 • Korrosion av planglas kopplat till betong

  Glas förekommer i princip i alla byggnader. Det är generellt sett ett kemiskt motståndskraftigt material men kan angripas (korroderas) av alkaliska lösningar. Alkaliska lösningar kan till exempel bildas då vatten kommer i kontakt med färsk betong. Detta vatten kan i sin tur komma att rinna över en glasyta som då påverkas. I SHS-förstudien ”Korrosion av […]
  Läs mer
 • Energin flödade på SHS inspirationsdag i Kalmar

  Det var närmare 100 personer som träffades på Smart Housing Smålands årliga inspirationsdag. Den här gången träffades vi i Kalmar. Några nedslag från dagen… LarsEvert Wikholm på Randek berättade att man nu jobbar med att ta fram 22 meter långa moduler med hjälp av robotiserad tillverkning i USA och undrade när vi kommer att börja göra […]
  Läs mer
 • David Johansson, OBOS, fick Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris 2017

  Priset 2017 gick till David Johansson, på OBOS som arbetar med att införa VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) i allt från planering till tillverkning och marknadsföring. Resultaten kan användas som inspiration och gott exempel för näringslivet. AR innebär ett paradigmskifte i och med att man kan gå från tvådimensionella ritningar eller skärmar till […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande med robusta lösningar av hög kvalitet

  Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” startades för att dela kunskap kring teknikutvecklingen till olika relevanta parter, samt att kunna identifiera och initiera fortsatta forsknings-, utbildnings- och informationsinsatser. Vid temagruppens första workshop kom man fram till att det finns […]
  Läs mer
 • Bostadssituationen i Småland

  I Länsstyrelsernas uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. Till detta samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, dvs. antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner. Detta sammanställs sedan av Länsstyrelserna i deras Bostadsanalyser. Om man tittar på de tre Smålandslänen så ser man stora likheter i […]
  Läs mer
 • Smart Housing på plats på Forum-HoltzBau

  Just nu pågår Forum-HoltzBau i Österrike. Kirsi Jarnerö och Mikael Ludvigsson från Smart Housings processledning är på plats. Där har vi också en utställning tillsammans med Linnéuniversitetet och gör reklam för Forum Wood Building Nordic som hålls i Växjö nästa år. Mer om konferensen kommer så småningom…
  Läs mer
 • Vad är en bostad i internationell toppklass?

  Den 28e november anordnade Centrum för boendets arkitektur (CBA) tillsammans med Linnéuniversitetet en seminariedag som utforskade temat Svensk bostad i internationell toppklass. CBA är ett nystartat centrum på Chalmers i Göteborg. Här vill man lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. Målsättningen är att lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass. Samtidigt vill man medverka till att nya […]
  Läs mer
 • OBOS möter framtiden med AR – nytt på youtube

  I Smart Housing-förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” undersöker OBOS tillsammans med RISE Glas hur Augmented Reality (AR) kan bli en del av arbetssättet. Med tekniken kan man visa och interagera med tredimensionella ritningar. Resultatet blir att digital information och verklighet smälter samman vilket gör att man alltid har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Arbetsmetoderna […]
  Läs mer
 • Skulle glas kunna skydda och visa en träfasad?

  Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” blir att utreda möjligheten […]
  Läs mer
 • Hur kan man utveckla affärsmodellerna i trähusbranchen?

  Den svenska trähusbranschen är fascinerande på många sätt. Produkten hus är spännande i sig. Man behöver bara titta i en av alla huskataloger för att förstå det. Branschens beroende av politiska beslut och konjunktursvängningar är en annan anledning. Ytterligare en anledning är att produkten är unik på åtminstone två sätt. Dels är det ofta det […]
  Läs mer
 • Bedöm renoveringens hållbarhet med Renobuild

  Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Med det nya praktiska och kostnadsfria verktyg Renobuild som RISE tagit fram kan det nu bli lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade […]
  Läs mer
 • Smart Housings inspirationsdag – nu är programmet klart

  Den 14 december bjuder vi in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat på Glasverandan i Kalmarsalen i Kalmar. Förutom snabba nedslag i olika projekt och årets Smart Housing-prototyper kommer vi under dagen att berätta […]
  Läs mer
 • Kommunernas engagemang viktigt för ökat träbyggande

  Victoria Kalén på masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH skrev i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning sitt examensarbete ”Kommunalt handlingsutrymme för att öka byggandet i trä. En studie av planeringsförutsättningar”. Syftet var att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten var att ökat träbyggande […]
  Läs mer
 • Utvecklat strategiarbete för innovativ tillväxt i företag

  Anders Melander, docent i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan på Jönköping University fick såddfinansiering från SHS till Vinnova-projektet ”Organiserat strategiarbete för förnyelse – mindre och medelstora företag i fokus”, kallat Hoshin-projektet. Syftet var att etablera en flexibel arbetsmetodik för strategiskt arbete i etablerade små och mellanstora företag. Detta för att skapa förutsättningar för innovativ tillväxt. Nu […]
  Läs mer
 • Satsning på höga trähus för minskad miljöpåverkan i Frankrike

  För att minska miljöpåverkan från samhällsbyggnadssektorn planerar Frankrike att bygga 36 höga hus i trä med upp till 18 våningar innan år 2020. Föreningen Adivbois samordnar initiativet och förmedlar kunskap för att skapa och följa upp dessa demonstrationsprojekt i flera olika städer. RISE har med stöd av Smart Housing Småland bidragit med den svenska erfarenheten […]
  Läs mer
 • Boka in Smart Housings inspirationsdag den 14 december i Kalmar

  Den 14 december bjuder vi in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat på Glasverandan i Kalmarsalen i Kalmar. Förutom olika projekt och årets prototyper kommer vi under dagen att berätta om erfarenheter från Australien […]
  Läs mer
 • Årets trävecka, 13-17 nov

  Årets Trävecka äger rum den 13-17 november. I år ligger fokus på aktiviteter för skolbarn, lärare samt studie-och yrkesvägledare för att informera om och väcka intresse för träbranschen. Flera företag runtom i Småland kommer öppna upp dörrarna för studiebesök från vetgiriga skolbarn. Vill ditt företag också arrangera ett studiebesök? Kontakta i så fall processledare Mikael […]
  Läs mer
 • IHubs Sweden – ett fönster mot Sveriges innovationshubbar

  iHubs Sweden är en ny samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Här hittar man berättelser om hur Smart Housing Småland och alla andra Vinnväxtmiljöer arbetar för innovation och utveckling. Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och […]
  Läs mer
 • Alla talar om boende – förslag till plattform för boendeforskning vid Linnéuniversitetet

  Forskningsstudien ”Alla talar om boende” har genomförts mot bakgrund av Linnéuniversitetets och Smart Housing Smålands dialog om möjligheten att etablera en miljö för tvärvetenskaplig gränsöverskridande boendeforskning. Syftet har varit att bättre kunna bearbeta fältet boendeforskning och på så sätt bidra till att utveckla ny kunskap som svarar mot samhällets behov. Frågeställningar med utgångspunkt i ”boende” […]
  Läs mer
 • Minskad stress med limträbyggnader

  Svenskt Trä berättar om ny forskning som visar att limträ är bra för hälsa och välmående. Bland annat konstaterar Tomas Nord som deltagit i forskningsprojektet Wood2New att ”Det verkar som att vi påverkas positivt av att vistas i miljöer med exponerade träytor, bland annat har flera studier visat att vi upplever mindre stress, något som […]
  Läs mer
 • Träfokus på regiondag i Kalmar

  Träbranschen är stor i Kalmar län och behovet av nya bostäder är stort. Under den andra regiondagen ägnade man all uppmärksamhet åt hur vi bygger framtiden – med fokus på trä. Här fanns bland annat Smart Housing Småland med och berättade om smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas exemplifierat […]
  Läs mer
 • Ny i Smart Housings processledning: Malin Löfving

  Malin Löfving från Träcentrum ingår från och med nu i Smart Housing Smålands processledning tillsammans med Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö från RISE. -Berätta lite om din bakgrund -Sedan ett år tillbaka arbetar jag som projektledare på Träcentrum, berättar Malin. Jag är involverad i flera olika projekt bland annat företagsforskarskolan ProWOOD och projektet Swedprod – […]
  Läs mer
 • Villaägares tankar kring energirenovering

  Förra året beviljades “One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses”, en Kamprad-ansökan som SHS bidrog med såddfinansiering till. Vi kontaktade professor Krushna Mahapatra på Linnéuniversitetet som är projektledare för att se vad som hänt sedan sist. INNOVATE ger internationella insikter om konceptet one-stop-shop – Vårt projekt har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt, […]
  Läs mer
 • WoodRise Congress i Frankrike

  Den 13-15 september anordnades den första WoodRise kongressen i Bordeaux, Frankrike. Syftet var att diskutera mellanhöga och höga byggnader i trä. Kongressen har intitierats för att skapa ett forum för beslutsfattare, beställare, arkitekter, entreprenörer och producenter att samverka och utbyta erfarenheter om att bygga högt i trä. Totalt närvarade drygt 1 500 personer under två […]
  Läs mer
 • Fasader i fokus på Advanced Building Skins i Schweiz

  540 personer från hela världen samlades under två dagar i början av oktober i Bern, Schweiz för att lyssna på det senaste om fasader på konferensen Advanced Building Skins. Endast en handfull svenskar deltog men Smart Housing var där för att bevaka det senaste främst inom parametrisk design och solceller. Det följande är nedslag från […]
  Läs mer
 • Egen webbplats för JU:s forsknings- och utbildningsmiljö SPARK

  Nu finns en webbplats för SPARK på Jönköpings universitet där man kan läsa om projekt och om vart man vänder sig om man vill inleda samarbeten kring forskning och utbildning. Adress: ju.se/spark
  Läs mer
 • Sverige föregångare inom prefabricerat byggande i Australien

    Smart Housing har varit i Australien. Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö bjöds in till PrefabAUS som är navet för prefabricerat byggande i Australien och Mikael var en av talarna på deras stora årliga konferens. Med många intryck och kontakter med sig hem både från konferens och en lång rad studiebesök summerade de de viktigaste […]
  Läs mer
 • Svensk Byggtjänst ska driva Informationscentrum för hållbart byggande

  ​Svensk Byggtjänst ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable […]
  Läs mer
 • Inspiration för framtidens trähus

  Smart Housings innovationsmiljö och projekt har fått uppmärksamhet både i Norge och Sverige på sista tiden. På OBOS Boligdag där 400 personer från Norska byggbranschen samlades talade Peter Stenfelt från OBOS om framtidens byggande och konceptet High6 som kommer att byggas i Kalmar och Mikael Ludvigsson från Smart Housing Småland talade om den innovativa framtiden […]
  Läs mer
 • ProWOOD+-doktorand söks till Flexator

  Gillar du företagsanknuten forskning? Då är kanske tjänsten som forsknings- och utvecklingsingenjör något för dig eller någon du känner. Tjänsten är en strategisk satsning för framtiden där man kommer arbeta med att utveckla kunskap och förbättra verksamheten utifrån Flexators tekniska plattform. I tjänsten ingår forskarstudier till 80 % inom företagsforskarskolan ProWOOD+. Du kommer arbeta med […]
  Läs mer
 • Drömlägenhet för flexibelt boende

  Stångåstaden AB som är Linköpings kommunala bostadsföretag har med hjälp av kreatör Ingrid Ehrnebo från White Arkitekter skapat Stångåstadens drömlägenhet till bo- och samhällsexpot i Vallastaden. Tanken är att två vuxna kan bo här varannan vecka, och två vuxna med tre barn varannan. En inte helt ovanlig familjesituation. Från etta till fyra med flexibel inredning […]
  Läs mer
 • Mångfald inom boende och byggande i Vallastaden

  Vallastaden är den nybyggda stadsdelen i Linköping där årets stora bo- och samhällsexpo just avslutats. På sex år har 40 aktörer byggt 1 000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel. Resan startade 2012 då arkitektbyrån OkiDokis bidrag ”Tegar” vann tävlingen om Vallastaden. Förslaget hämtade inspiration från hur städer byggdes förr i tiden […]
  Läs mer
 • Glass Performance Days 2017

  Nu kan man ladda ner hela konferenstrycket på inte mindre än 425 sidor som en pdf  här från GPDs hemsida utan kostnad. Följande teman fanns vid årets konferens: Glass and Sustainability Do’s and Don’ts of Building Facades Facade Engineering Structural Glass Applications Research & Development Quality Management Smart Glazing Architect Forum Facade Contractor’s Forum IGU […]
  Läs mer
 • Internationell träbyggkonferens i Skellefteå

  Den 7-8 november hålls den internationella träbyggkonferensen Wood Building Summit i Skellefteå. Årets tema är ”Why, how and when to build in Wood?”. I programmet hittar man spännande programpunkter med allt från Skellefteå Kulturhus till Hoho Vienna, världens högsta höghus i trä, 84 meter högt som ska stå klart 2018. Program och anmälan hittar du […]
  Läs mer
 • Nominera till Glaspriset 2018

  Nu är det dags att utse Sveriges bästa glasbyggnad. I samband med Nordbyggmässan i Stockholm delar Glasbranschföreningen, GBF, ut Glaspriset för Sveriges bästa glasbyggnad. Glas är ett fantastiskt material och varje år färdigställs en mängd spännande glasprojekt. Projekt med fokus på nytänkande och med en kombination av teknik och hantverk. Det kan vara stora glasbyggnader […]
  Läs mer
 • Tema nybyggnation i Framtidens biobaserade byggande och boende

  Träbyggandet i flera våningar ökar snabbt i Sverige. TMF:s prognos för 2017 visar på en ökning med hela 25 % från föregående år. Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) har som mål att bidra till en omställning som möjliggör mer byggande i trä. I somras hölls en workshop i Växjö mitt bland alla pågående […]
  Läs mer
 • Lärdomar från 3D-utskrift av möbel

  I förstudien ”Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning” har man arbetat med att öka förståelsen för 3D-skrivarteknik, biokompositer och fiberförstärkning och vilka tillämpningar som kan förverkligas när de samverkar. Företaget BLB industries i Värnamo har en egenutvecklad 3D-skrivare i storformat (möjligen störst i världen). Målet var att ta fram ett förnyelsebart kompositmaterial och en […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande

  Ett tiotal personer från träbyggbranschen samlades den 6 september på Linnéuniversitetet i Växjö till Smart Housings temagrupp brandsäkert byggandes workshop. Målet var att ta fram en strategi för att lyfta fram bra metoder för brandsäkert byggande och i arbetet framåt skapa en samsyn hos olika aktörer för vad detta är. Det är hög tid att […]
  Läs mer
 • Diskutera och följ Transparent intelligens på LinkedIn

  Smart Housings temagrupp planglas har startat en LinkedIn-grupp för att samla intressenter kring Transparent intelligens. Gå med du också! Här hittar du transparent intelligens-gruppen. Kontaktperson: Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57.
  Läs mer
 • Södra bygger anläggning för produktion av korslimmat trä – CLT

  Södra investerar i en mindre anläggning i anslutning till Södras sågverk i Värö i Halland. I planerna ligger en kommande satsning på en större anläggning. – Södra arbetar för att öka hållbart träbyggande och vill vara med och ta en position på en växande marknad. Produktionsstart beräknas till början av 2019. Anläggningen får en årlig […]
  Läs mer
 • Varför spricker härdade glas?

  Ibland händer det att ett härdat glas går sönder utan synlig orsak. Då far små, nästan rundade glasbitar åt alla håll och det är synnerligen obehagligt för den som skulle ha oturen att råka ut för det. Man blir upprörd och rädd och då och då rapporteras det i media. Men hur ofta händer det […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande i trä och glas

  Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas har som övergripande mål att hitta ”best practice” för träbyggande. De välkomnar intresserade till en workshop som utforskar tillverkarnas prioriterade frågor och aktiviteter för brandsäkert träbyggande. Det har visat sig att det inom träbyggande och brand finns ett behov av samordning och att tydliggöra vad som är […]
  Läs mer
 • Välkommen till nya prototypgalleriet

  Smart Housings prototypstrategi omfattar allt från det enkla materialprovet på morgondagens biomassa/glas till fullskalekoncept. Däremellan kan det utvecklas snart realiserbara produkter i ämnesövergripande projekt. Vi ser det som en strategisk tyngd att kunna demonstrera möjligheter som kan implementeras och kommersialiseras av företag. Nu kan du se exempel på vad som tagits fram i det nya […]
  Läs mer
 • Ny ugn för laminering av glas – möjlighet att göra unika experiment

  Laminering innebär att två eller flera planglas sammanfogas med en eller flera lamineringsfolier mellan glasskivorna. – Det finns ett stort antal sätt att laminera och olika anledningar till varför man laminerar, berättar Krister Falk, RISE Glas. Laminering används ofta för att göra glas tåligare mot stötar och slag som i olika slags skyddsglas som används […]
  Läs mer
 • Utveckling av innovativ och hållbar inredning – Innovation Square

  Innovation Square är ett EU-finansierat projekt riktat mot värdekedjan inom svensk inredning. Projektet sammanför möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare samt forskningsutförare som arbetar med materialflöden och hållbara material. Ett antal innovationsprojekt ska fungera som ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom värdekedjan. Genomförande Start med […]
  Läs mer
 • Stora trähus i Halland stöttas i utvecklingen

  Smart Housing stödjer framväxten av en miljö kring stora trähus i Halland. Vi ställde lite frågor till Magnus Falk på EMC Sverige som är projektledare för satsningen. Vad är din roll i förhållande till träbyggande i Halland? – Som delprojektledare inom regionalfondsprojektet ”Arena Grön Tillväxt” bland annat har trä som ett av tre utvecklingsområden. Med […]
  Läs mer
 • Utveckling av dataintensiva tillämpningar på DISA

  DISA (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications) är Linnéuniversitetets senast etablerade spetsforskningsmiljö som fokuserar på hur datastyrda metoder kan ge fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, vetenskap och humaniora. Knutet till DISA finns över 30 forskare från universitetets samtliga fakulteter med en stark kärna från datavetenskap, medieteknik och statistik. […]
  Läs mer
 • Nya beräkningsmodeller för flervåningshus i trä

  Sverige har ett stort intresse av att öka användandet av trä som huvudsakligt lastbärande material i olika typer av flerbostadshus. Ett flertal leverantörer som bygger trävolymbaserade enfamiljsbostäder är nu på väg att utöka sin produktion till flerbostadshus i flera våningar. Eftersom det inte finns någon utvecklad beräknings- och designprocedur för denna typ av höghus så […]
  Läs mer
 • Omvärldsbevakning och informationsutbyte med Australien på gång

  Smart Housing är efter tre år som innovationsmiljö mogen att vidga vyerna internationellt. Internationaliseringsstrategin har lett fram till en inbjudan att hålla ett seminarie om vårt arbetssätt vid PrefabAUS årliga konferens i Melbourne, Australien i september. Vid deras besök i Sverige i våras kom det fram att det finns ett stort intresse kring vår triple […]
  Läs mer
 • Design-driven innovation i träindustrin

  Heleen de Goey, Swerea IVF och Jönköping University, presenterade den 7 juni sin licentiatavhandling ”Exploring Design-Driven Innovation – A study on value creation by SMEs in the Swedish wood products industry”. Opponent var Marcus Jahnke från RISE. Heleens forskning var kopplad till forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Licentiatavhandlingen handlade om att undersöka värdeskapande genom […]
  Läs mer
 • Automationsstrategier behövs i träindustrin

  Roaa Salim, Södra Innovation och Jönköping University, presenterade den 2 juni sin licentiatavhandling ”Exploring aspects of automation decisions – A study in the Swedish wood products industry”. Opponent var Kerstin Johansen från Linköpings Tekniska Universitet. Arbetet är även en del i Roaas arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Licentiatavhandlingen handlade om […]
  Läs mer
 • Ökat välbefinnande med skräddarsydda ljusinsläpp

  Elaheh Jalilzadehazhari presenterade den 12 juni sin licentiatuppsats ”Window and blind selection for enhancing subjective well-being” på Linnéuniversitetet som industridoktorand på fönster- och dörrföretaget Inwido. Opponent var ljusprofessor Myriam Aries från Jönköping University. Målet har varit att arbeta fram ett ramverk som ska kunna användas för att utforma ljusinsläpp i syfte att öka kundens subjektiva […]
  Läs mer
 • Såddfinansierat SHS-projekt bäddar för tunnare och starkare glas i solceller

  I det nyligen avslutade EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler) har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare. Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader. Glaset står […]
  Läs mer
 • Arkitektstudenter från KTH besökte Småland

  I början av året fick Småland under några dagar besök av ett stort gäng studenter från KTH:s arkitekturskola. I sju minibussar åkte andraårsstudenterna till Småland för att titta på materialen trä och glas både historiskt och modernt och få en inblick i det industriella träbyggandet. Besöken rörde sig inom ett brett fält från sågverk, snickerier, […]
  Läs mer
 • Regionalt inspel till handlingsplanen

  Den 7 juni var representanter för Regionförbund och Länsstyrelser i Småland inbjudna av Smart Housing Småland till en workshop hos Flexator i Anneberg. Under dagen fick deltagarna diskutera, lyfta fram och prioritera vilka sakområden som är viktiga att fokusera på i innovationsmiljön ur ett regionalt perspektiv. Efter givande diskussioner beslöt man att ha en årligen […]
  Läs mer
 • Digital transformation lokalt och nationellt

  Digitaliseringen påverkar oss alla både som privatpersoner och yrkesverksamma i nästan alla skeden av livet. Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet arrangerade ett seminarium kring digitalisering och digital transformation i Växjö samt som webbsändning den 1 juni. Totalt var det ett 60-tal personer som följde seminariet. Digitaliseringsmyndighet i Kronoberg? Växjö kommuns näringslivschef Thomas Karlsson och Christel […]
  Läs mer
 • Lär dig att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd

  Den 14 juni finns det möjlighet att lära sig att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd enligt de nya beräkningsmodellerna i Eurokod 5. På köpet får man ett års användarlicens till datorprogrammet SPFiT 2.0 – ett enkelt och användarvänligt verktyg som har utveckalts för beräkning av träkonstruktioners brandmotstånd enligt befintliga och vetenskapligt verifierade beräkningsmodeller i Europa. Var: RISE […]
  Läs mer
 • Svenskt industriellt träbyggande får internationellt intresse

  Det svenska industriella träbyggandet blir bättre och bättre för varje år som går. Det kommer fram nya tillverkningsmetoder, nya produktionslinjer, ökad digitalisering, nya sätt att arbeta och gradvis förbättras allt. Det här gör att Susanne Rudenstam från Sveriges Träbyggnadskansli blev värd för en delegation av utländska byggföretagare och forskare från bland annat Storbritannien, USA och […]
  Läs mer
 • Temagrupp planglas – transparent intelligens

  Smart Housings temagrupp om planglas – transparent intelligens träffades i Växjö den 18 maj. Det var ett tjugotal personer från industri, akademi och institut som samlades och utbytte erfarenheter och framtidsutsikter kring temat transparent intelligens. Begreppet transparent intelligens, som myntades av Smart Housings processledare Mikael Ludvigsson, står för integrerade intelligenta funktioner där transparenta material och/eller […]
  Läs mer
 • Temagrupper inom Smart Housing Småland

  En temagrupp uppstår ur ett behov som både företag och akademi ser som angeläget att lösa och syftar till ett fördjupat samarbete med inriktning på innovation mellan företag och akademi. Smart Housing kan då initiera en temagrupp och finansiera en person som leder gruppen under en längre tid. Man träffas till exempel en gång i […]
  Läs mer
 • Bygger vi verkligen våra drömmars stad?

  Om de flesta vill bo i egna småhus – varför byggs det då bara lägenheter? Det här och flera andra aspekter på bostadsbyggande stöttes och blöttes under ett seminarium anordnat av Trä- och möbelföretagen. Johan Palm från Smart Housing deltog och lyfte fram en föreläsning som särskilt intressant under dagen. -En viktig aspekt gav Erika […]
  Läs mer
 • Kristina Fagerström, Träcentrum ny i processledningen

  Johan Palm, Träcentrum som funnits med i processledningen för Smart Housing Småland sedan starten går i pension till sommaren. I och med detta hälsar vi Kristina Fagerström välkommen som Johans ersättare, också hon från Träcentrum. Johan och Kristina kommer att arbeta parallellt fram till sommaren. Några frågor till Johan -Vad är du mest stolt över att […]
  Läs mer
 • Mycket händer på glasfronten

  I strålande majväder höll RISE Glas temadagen Den spännande glasutvecklingen på Teleborgs slott i Växjö. Cirka 50 personer träffades, minglade, lyssnade på intressanta föredrag och inte minst undersökte de nya prototyper som tagits fram i Smart Housing Småland under året, bland annat duschväggen som spelar musik. Här bjöds på inspirerande talare, givande samtal, mingel och […]
  Läs mer
 • Trendspaning innovationer på CES 2017

  Smart Housing bad Tora Sirkka, RISE Glas, som ändå var i närheten i USA att trendspana från den internationella mässan och konferensen, CES – Consumer Electronics Show i Las Vegas, där mängder av nya innovationer visas. Här följer hennes intryck. – CES är en mässa där deltagarna gör sitt bästa att synas och överträffa varandra […]
  Läs mer
 • Trästad Sveriges konferens – ljusa tider för träbyggandet

  Här kommer några nedslag från Trästad Sveriges konferens den 4-5 maj i Linköping. Trähusproduktion i Sverige positivt sa ministern Bostadsminister Peter Eriksson talade om hållbar bostadspolitik och framhöll att svensk trähusproduktion påverkar både jobb och klimat genom att ge fler arbetstillfällen. Industriell prefabricering ger dessutom lättare högre kvalitet än byggande på plats och bidrar samtidigt […]
  Läs mer
 • Same, same, but different

  Australiska prefabAUS har både likheter och skillnader med Smart Housing Småland. En del i Smart Housings internationaliseringsstrategi för de närmaste tre åren är att hitta andra miljöer som man skulle kunna benchmarka sig mot och prefabAUS skulle kunna vara en sådan. PrefabAUS är en branschorganisation som går på tvären över den australiensiska prefabbranschen. De startade […]
  Läs mer
 • RISE värd för global konferens för hållbart byggande

  ​World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) hålls vart tredje år. Den anses vara världens främsta konferens och forum inom hållbart byggande. Nu är det klart att RISE, i samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park, i hård konkurrens fått äran att arrangera nästa upplaga av den globala konferensen i Göteborg 2020. Motiveringen till att RISE […]
  Läs mer
 • Sängbordsprototyp från SHS på möbeldag

  RISE Byggteknik bjöd in till Möbler- och teknikdag på RISE i Borås den 10 maj. Ett sextiotal personer från möbelindustrin hade samlats och fick förutom ett heldags seminarieprogram med allt från studiebesök på labb, föreläsningar om hyllprovning, spånskivor och rätt förpackning också ett inspel från Smart Housing och RISE Glas som handlade om glas i […]
  Läs mer
 • Myriam Aries – professor i belysningsvetenskap på Jönköping University

  Tekniska Högskolan vid Jönköping University satsar på belysning. I höstas tillsatte man Sveriges första heltidsprofessur i belysningsvetenskap. Myriam Aries har en gedigen bakgrund inom internationell belysningsforskning. Hon kommer närmast från Eindhoven Technical University och är specialiserad på forskning inom dagsljusapplikationer, visuell komfort och ljusets inverkan på den mänskliga hälsan. Hon har tidigare forskat i både […]
  Läs mer
 • Klimatsmart byggande i Jönköping = ökat trähusbyggande

  Klimatrådet i Jönköping har initierat en arbetsgrupp för att stimulera ökat trähusbyggande i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. En arbetsgrupp som Smart Housing självklart deltar i. Arbetsgruppens fokus Samarrangera informationsträffar. Erfarenhets- samt kunskapsspridning om alla de initiativ som pågår i länet, i Småland och […]
  Läs mer
 • Engagemang, delaktighet och bättre beslut med ny teknik

  Ämnet VR/AR är hett i Växjö. Förutom dessa numera hyfsat välkända förkortningar så introducerades ett nyare begrepp MR = Mixed Reality. En genomgång av olika relaterade begrepp hittar du här. Vi var cirka 230 personer som samlats för frukostmingel med nätverket Expansiva Växjö på Linnéuniversitetet i Växjö och fick höra på ett gäng talare med […]
  Läs mer
 • Lovande prognos för svenskt industriellt träbyggande

  Rapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” ser in i framtiden om hur industriellt byggande i trä kan bidra till bostadsbyggandet. Slutsatsen är att det är möjligt att bygga upp en kapacitet för industriellt träbyggande för att leverera 50 procent av flerbostadshusen på den svenska marknaden. Boverkets prognos om flerbostadshus Baserat […]
  Läs mer
 • Satsning på kunskapsintensiv produktframtagning på Jönköping University

  Den 28 april invigdes satsningen på forskning och utbildning inom kunskapsintensiv produktframtagning på Jönköping University. Invigningen är den officiella starten på ett tioårigt partnerskap med KK-stiftelsen. – Det var en god och innovativ stämning där Jönköping University presenterade många spännande projekt relaterade till denna satsning. De har spetsforskning inom automation, affärsmodellering, digitalisering och produktionsutveckling. Samtliga […]
  Läs mer
 • Ordmoln – ett sätt att hitta det man är intresserad av

  På Smart Housing-bloggen har vi en funktion som kallas ordmoln. Det ger en bild av vad man kan hitta här. Gå in på den länken ordmoln och tryck på ett ord så listas de poster som taggats med det ordet. Ett annat sätt är att under rubriken ordmoln i vänsterspalten på startsidan trycka på ”alla […]
  Läs mer
 • Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del. Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbeteende hos CLT-limfogar. Brandsäkerheten är viktig, men limfogars brandegenskaper hos bärande konstruktioner är inte tillräckligt […]
  Läs mer
 • Senaste nytt från ProWOOD – nya doktorandtjänster utlyses med mera

  Här kommer axplock från senaste nyhetsbrevet från ProWOOD. ProWOOD+ söker nya doktorander ProWOOD+ startar i september 2017 och nu påbörjar man rekryteringen av tio doktorander för att höja kompetensnivån i svensk trärelaterad industri. Läs mer om de nya doktorandtjänsterna här. Doktoranderna åkte på studieresa till Tyskland och Österrike I en artikel berättade Steffen Landscheidt, den […]
  Läs mer
 • Digitaliseringsnätverk skapas för tillverkande industri i Småland

  Träcentrum leder ett nytt projekt ”Indigo Norra Småland”. Det handlar om att skapa nätverk inom digitalisering för tillverkande industri i främst Jönköpings län men även i delar av Kalmar och Kronobergs län. Mellan nätverksträffarna coachas företagen individuellt inom ett område inom digitalisering som de själva valt. Såväl träföretag som tillverkande industrier från andra branscher kommer […]
  Läs mer
 • Landshövding Ingrid Burman orienterade sig om träbyggande

  Idag var Kronobergs läns nya landshövding Ingrid Burman och Hans Andrén, VKAB på besök på Linnéuniversitetet. Där träffade de Smart Housings Kirsi Jarnerö och Linnéuniversitetets/RISE Marie Johansson och Linnéuniversitetets Johan Vessby för att orientera sig om träbyggandet i Växjö. Marie Johansson berättade att Sveriges starkaste miljö inom träbyggande finns samlat här i Växjö med Linnéuniversitetet, […]
  Läs mer
 • Sveriges framtid byggs av skogen

  Från vänster till höger. Moderatorn,  Anders Carlsson Derome, Susanne Rudenstam Träbyggnadskansliet, Carl Schlyter Riksdagsman (MP) och Per Wågström NCC diskuterar framtidens träbyggande. På Bioekonomiskt Forum i Stockholm möttes branschen och samhällsintressenter och diskuterade aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. Bland annat talade man om möjligheter och utmaningar med framtidens träbyggande. Bland annat var Anna Tenje, […]
  Läs mer
 • Nya, bättre balkar med sammanlimmade sidobräder?

  I projektet ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är målet att klarlägga de viktigaste tekniska egenskaperna för en balk av sammanlimmade sidobräder. Dessutom kommer man att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en sådan produkt ska kunna konkurrera med andra träbaserade produkter på marknaden. Bakgrund En utmaning för dagens […]
  Läs mer
 • Kurser inom expertkompetens för hållbart träbyggande

  Med start i slutet av augusti 2017 ger Linnéuniversitetet fyra kurser inom trä och bygg som är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid och är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen. Analys av äldre träkonstruktioner, 7,5 hp, lärare: Samuel Palmblad Syftet är att ge fördjupade kunskaper kring äldre träkonstruktioner och hur modern teknik […]
  Läs mer
 • Docenten som verklighetslaboratorium

  Linnéuniversitetet med IEC och DISA bjöd den 10 april in till workshop tillsammans med Smart Housing Småland, Goda hus, Växjö kommun med flera. En ny stor fastighet ”Docenten” uppförs av Växjöbostäder alldeles i närheten av Linnéuniversitetet i Växjö. I markplan kommer man att ha ett ICA Maxi och över affären sju våningar med 240 studentlägenheter […]
  Läs mer
 • Utveckling av hållfasthetssortering av glas ger stora fördelar

  Glasets styrka beror på hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som till exempel stål. Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt, vilket resulterar i att glasets styrka kan skilja sig mycket från glas till glas. Detta gör att man idag använder stora […]
  Läs mer
 • Hur ska regeringen främja den digitala utvecklingen i byggbranschen?

  Byggindustrin skriver om mötet om digitaliseringsfrågor mellan bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och byggbranschen. Läs artikeln ”Peter Eriksson: Ett väldigt intressant möte” här. Flera av Smart Housings aktiviteter stödjer digitaliseringsutmaningen. Håll koll här på bloggen, på facebook eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du veta mer.
  Läs mer
 • Open innovation, automatisering och robotik i industriellt byggande

  Den 30 mars bjöd Hjältevadshus tillsammans med VinnVäxt miljöerna Automation Region, Smart Housing Småland och Robotdalen in till ett branschöverskridande seminarium på Träcentrum i Nässjö. Vunnen ramupphandling + ny fabrik = Hjältevadshus provar open innovation Under dagen utforskades hur kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik kan användas för att förbättra industriell byggproduktion av volymelement. […]
  Läs mer
 • Datormodell för studier av stabilitet och deformationer i volymelement

  Förstudien ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys”* har tagit fram en FE-modell (Finita Elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod för att lösa partiella differentialekvationer) för att studera deformationer och styvhet hos en typisk volymmodul för flerbostadshus i trä. Modellen är gjord för att vara så snabb och flexibel som möjligt och kan simulera alla […]
  Läs mer
 • Digitalisering och kompetensförsörjning nyckelfrågor

  Region Kronoberg bjöd in till ett förmiddagsseminarium i Växjö på temat ”Vad behöver industrin i Kronoberg? Digitalisering – både utmaning och verktyg” som en del i Digitala veckan. Mötesrummet var knökfullt av företag och organisationer som samlats i det nyinrättade Bravo HUB på Videum i Växjö som skapats speciellt för att understödja kreativa möten. Förstudien […]
  Läs mer
 • RISE Trähusdagar med fokus på ventilation, energi och miljö

  Den 15-16 mars arrangerades de årligen återkommande RISE (fd SP) Trähusdagar i Sånga-Säby, Svartsjö, utanför Stockholm. Boverkets förslag till nya energiregler Boverket informerade om förslaget för nya energiregler, regler för nära-nollenergi byggnader samt hur man beräknar byggnadens energianvändning vid normalt brukande. Konsekvenser av förslaget och remissvar presenterades av RISE. Bland annat påpekades att de föreslagna […]
  Läs mer
 • Glas- och träbubblor till inomhuspark

  Se här en fantastisk idé till hur man kan kombinera trä och glas. Smart Housing följer projektet med stort intresse. En publik inomhuspark under böjda glas på en limträstomme kan bli verklighet vid S:t Eriksplan i Stockholm. Det föreslår Utopia arkitekter i samarbete med Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli. De senaste årens starka fokus på produktion […]
  Läs mer
 • Kartläggning av folier för glaslaminering

  I det nya SHS-projektet ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” är målet är att göra en sammanställning av intressanta foliematerials egenskaper och användningsområden för glas. Detta ska dessutom lägga grunden för framtida protoyptillverkning. Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett […]
  Läs mer
 • Hållbar utveckling på många sätt

  Den 22 mars bjöd PwC, Länsförsäkring Kronoberg, Växjö Kommun och Sustainable Småland in till den gemensamma ”Framtidsdagen – Hållbara trender” på Växjö konserthus. Programmet lockade ca 250 personer. Här ett axplock från dagen. En billig och effektiv energilagring ger ett hållbart samhälle Peter Carlsson, entreprenör, rådgivare och affärsängel som tidigare jobbat på Tesla för att […]
  Läs mer
 • Hur kan förstärkt verklighet (AR) användas för effektivisering vid trähustillverkning?

  Digitalisering inom olika områden kan göra mycket för att effektivisera byggbranschen. Utveckling av system för förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) och byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling/BIM) har identifierats som prioriterade FoU-aktiviteter för trähusindustrin i Skogsnäringens forskningsagenda. Ladda hem forskningsagendan här. Man ser här stor potential i användandet av den senaste tekniken som verktyg för att göra utveckling, […]
  Läs mer
 • -Kallt, luktar illa -Fula sängar – Fängelse -Omodernt, enformigt och grått

  Orden i rubriken beskriver gymnasieelevers syn på äldreboenden, hämtade från ”Forskarfredag” då Martina Boström, lektor i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University och äldrestrateg på Nässjö kommun bad gymnasieelever från hela Jönköpings kommun att beskriva vad de tänker på när de hörde ordet ”äldreboende”. Att det åldersbeständiga boendet engagerar människor i alla åldrar och livsfaser råder […]
  Läs mer
 • Vill du jobba med träbyggande/industriellt trähusbyggande?

  RISE Samhällsbyggnad söker ingenjörer/projektledare dels inom träbyggande och dels inom industriellt trähusbyggande. RISE Samhällsbyggnad och sektionen för Träbyggande och boende arbetar med att skapa ett mer hållbart samhällsbyggande och ett utökat nyttjande av förnyelsebara material och en effektiv byggprocess inom följande områden: Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Industrialiserat trähusbyggande Klimatsäkert byggande – konstruktivt träskydd […]
  Läs mer
 • BOOST på webben – om boende- och bostadsutveckling

  BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. BOOST har nu fått en egen […]
  Läs mer
 • Städerna byggs allt mer i trä redan nu

  Städerna byggs allt mer i trä redan nu konstaterade man på Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden”. Ett spännande föredrag kom projektet Wood2new (www.wood2new.org) som talade om resultaten om hur man upplever trä (och bra utsikt genom fönster). Försöken som gjordes i Norge visade att patienter som legat i sjukhusrum med synlig träpanel kunde […]
  Läs mer
 • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson informerades om Smart Housing

  Idag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Emma Hult, ledamot av civilutskottet bland annat Träcentrum och Flexator. Ola Adolfsson, VD för Flexator, är även ordförande för Smart Housing Småland och fick tillfälle att ge en längre presentation av verksamheten i innovationsmiljön för ministern. – Inom Smart Housing Småland pågår ett stort antal forsknings- och […]
  Läs mer
 • Vad mycket som hände 2016!

  Nu har vi gjort en tillbakablick på vad som hände 2016 i Smart Housing Smålands rykande färska verksamhetsberättelse. Här får man bland annat lära känna den nya referensgruppen som ytterligare stärker samarbetet med akademierna och branscherna. Du kan läsa om allt från det prisade projektet om åldersbeständigt boende till det stora projektet High6 som är […]
  Läs mer
 • Mindre profiler och mer transparens på BAU

  GBF, Glasbranschföreningen, rapporterar från årets BAU-mässa, Europas största byggmässa i München att det är en tydligt trend av ökande andel glas i fönster- och fasadpartier. Något som möjliggörs genom en imponerande produktutveckling för stabilare, energieffektivare och mer arkitektoniska uttryck. Läs mer om BAU-mässan hos GBF här.
  Läs mer
 • Breddad marknad med tillverkning av flerbostadshus i trä

  Fredrik Lindbladh (till höger i bild) har lagt fram sin licentiatsavhandling ”Market structure and economic status for firms producing wooden single-family houses in Sweden” på Linnéuniversitetet. Han har studerat svenska producenter av enfamiljshus av trä och undersökt deras möjlighet att ta sig in på marknaden för produktion av flerbostadshus. Detta är av intresse då vi […]
  Läs mer
 • Förtätning genom att bygga på stadens tak

  I förstudien ”GreenRoofExplore” har man undersökt vad som krävs för att skapa vertikala förtätningsprojekt. Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba med samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra vägar tas för att lyckas med vertikal förtätning. Istället för att bygga på skulle man kunna […]
  Läs mer
 • Så här kan transparent intelligens utnyttjas i offentlig miljö

  I förstudien ”Ny glasgång för Kulturparken Småland” som nyss avslutats har man undersökt möjligheterna att använda transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga miljö. Förstudien visar vilka möjligheter det finns att använda transparent intelligens när en offentlig byggnad ska byggas, men […]
  Läs mer
 • Alltmer glas i byggnader ökar marknadspotentialen för transparent intelligens

  Vi pratade med Maria Lang, civilingenjör på RISE Glas (fd Glafo), om studien ”Marknadsanalys för transparent intelligens” som hon genomförde inom ramen för Smart Housing 2014, för att få veta vad som hänt och händer nu. Syftet med studien var att ge ett verktyg för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare av […]
  Läs mer
 • Mönsterås kommun har antagit en träbyggnadsstrategi

  I dagens Barometer kan man läsa att Mönsterås kommun antagit en egen träbyggnadsstrategi som nu är gällande. Läs artikeln här. Ladda hem träbyggnadsstrategin här.
  Läs mer
 • Skogsnäringens nya forskningsagenda

  Den 11 januari arrangerade Skogsindustrierna ett seminarium för att lansera den nya forskningsagendan för skogsnäringen. I en fullsatt hörsal på IVA i Stockholm fick deltagarna ta del av olika näringslivsrepresentanters, forskningsfinansiärers och forskningsutförares syn på skogsnäring och forskning. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade om skogsnäringens stora betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Genom ökad forskning ser man att […]
  Läs mer
 • 10 smarta kvadrat 3D-printade

  Till Smart Housings inspirationsdag hade vi tagit fram en prototyp där man kunde se BLB Industries 3D-utskrift av en del av Tengboms yteffektiva boendekoncept 10 smarta kvadrat. 20 % träfiber var det i blandningen och man skrev in ett fönster i väggen! Utskrift av prototypen. Foto: BLB Industries.
  Läs mer
 • Smart Housings Inspirationsdag drog fullt hus

  Den 15 december ordnade Smart Housing en inspirationsdag där drygt 100 personer inspirerades, minglade och knöt nya kontakter på Träcentrum i Nässjö. Inspirationsdagen bjöd på en mängd intressanta föredrag med exempel på vad som hänt under de första tre åren i förstudier och forskningsprojekt, visning av årets nya prototyper och prisutdelning. Vi fick bland annat höra […]
  Läs mer
 • Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

  I SHS-förstudien ”Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor” provades en ny rationell teknik för automatiserad inblåsning av mineralull i ett prefabricerat golvelement med installationer. Studien visade att tekniken fungerar men att vidareutveckling av lösullsmaterialet i kombination med optimering av inblåsningstekniken är nödvändig. Ladda hem rapporten om projektet här. För mer information, kontakta projektledaren […]
  Läs mer
 • Så här kan vi använda Big Data tillsammans

  Vad är Big Data, vad kan vi ha det till och hur kan vi hjälpas åt att dra störst nytta av vad Big Data kan ge? Det var egentligen vad december-konferensen om Big Data i Kalmar handlade om. Och viljan att dela med sig var stor från såväl medverkande företag som forskare. – Big Data […]
  Läs mer
 • Stor potential för laminering av organiska solceller

  Från Smart Housings sida ville vi veta lite mer om vad som hänt efter det att förstudien ”Solar Film (SOFI) – Laminering av organiska solceller” genomfördes. Parisa Sehati, Ph.D. Surface physics and chemistry, från Glafo – glasforskningsinstitutet, har tillsammans med Forserum Safety Glass, Linköpings Universitet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersökt hur verkningsgraden i organiska […]
  Läs mer
 • Fokusgrupp inom klimatrådsarbetet för Jönköpings län informerades om Smart Housing

  I Jönköpings län finns inom klimatrådsarbetet en fokusgrupp benämnd FEJS, vilket betyder Förnybar Energi, Jord och Skogsbruk. Den 22 november informerade Johan Palm från Träcentrum/SHS samt Mikael Gustafsson från Region Jönköpings län om Smart Housing. Träbyggnation och energi är viktiga frågor för gruppen. Klimatstrategin för Jönköpings tar upp ökat träbyggande, och där finns koppling till […]
  Läs mer
 • Jörgen Olsson licentiat på stegljud i höga träbyggnader

  Jörgen Olsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, la den 30 november fram sin licentiatavhandling ”Low frequency impact sound in timber buildings – simulations and measurements” vid ett seminarium på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet är även en del i hans arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Vid seminariet fick Jörgen frågan vad som […]
  Läs mer
 • Additiv tillverkning – från insikt till innovation

  I SHS-förstudien ”Additiv teknik som möjliggörare i industriellt trähusbyggande” konstateras att additiv tillverkning är en teknologi som kan ge mycket stora effekter i hela kedjan för att ta fram nya produkter och produktionssystem. Exempel på stora effekter av additiv tillverkning: Flera enskilda komponenter kan tillverkas som en artikel i ett stycke. Komplexa geometrier, stödstrukturer, kanaler […]
  Läs mer
 • Förutsättningar bör finnas för CLT-produktion i södra Sverige

  Byggproduktion baserad på skivprodukter av korslimmat virke, så kallat cross laminated timber (CLT), har under senare år haft en mycket stark utveckling på olika marknader över hela världen. Den årliga globala produktionen av CLT är över 700 000 m3 och det mesta av detta tillverkas och används i Europa. Produktionen sker i första hand i […]
  Läs mer
 • Växjösamtalet visade på utmaningar och stora möjligheter för utvecklat träbyggande

  Växjösamtalet startade i strålande sol med två guidade bussturer som visade upp Växjö från sin bästa träbyggnadssida. Här kunde deltagarna få se både nya projekt som är på gång och studera hur de byggnader som funnits med ett tag står sig. På frågan vad man mest ser fram emot under dagarna kom svar som ”att […]
  Läs mer
 • Vilka solceller ska man välja vid integrering i höga modulbyggnader?

  Det här och mycket mer kan man läsa i den nya rapporten från förstudien ”Underlag för användning av solceller i High6”. Här får man veta det mesta från vad en solcell egentligen är till olika typer och deras för- och nackdelar. Rapporten ger även en översikt över olika slags batteri och lagringssystem som kan vara aktuella när […]
  Läs mer
 • Lär dig mer om Big Data

  Big Data handlar om att hantera stora datamängder som är svåra att bearbeta med traditionella databasmetoder. Allt fler företag och organisationer behöver hjälp och stöd med att hantera, analysera och visualisera stora datamängder för ökad kunskap, nya tjänster eller produkter. Linnéuniversitetet samlar kompetens från samtliga fem fakulteter och forskare från vitt skilda ämnen för att […]
  Läs mer
 • Missa inte Träveckan – 21-27 november

  Under vecka 47 händer en rad spännande aktiviteter kring tränäringen runt om i Småland. Det blir bland annat Inspirationskväll på Nybro Träutbildning, TMF bjuder in till Hållbarhetsdag, Inspirationsseminarier på temat förnyelseförmåga, Öppen ateljé hos konstnären Bengt Johansson, Växjösamtal, Träfrossa – böcker om trä och Inspirationskväll om ny teknik samt design och hantverk. Förutom detta blir det […]
  Läs mer
 • Kurser för yrkesverksamma inom bygg, vårvintern 2017

  Under våren ger Linnéuniversitetet de fristående kurserna Byggnadsakustik och vibrationer, och Hållbart byggande och energisystemanalys. Kurserna ingår i programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande och du kan läsa mer om kurserna på lnu.se/ehtb. De riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom byggsektorn. Varje kurs omfattar 7,5 högskolepoäng på s.k. avancerad nivå och de startar i […]
  Läs mer
 • Examensarbete bygg

  Ta chansen att med hjälp av en examensarbetare undersöka någonting ni vill få studerat och utrett i detalj, samtidigt som ni kanske lär känna en framtida kollega. Det är blivande byggnadsingenjörer, byggnadsutformare och magisteringenjörer i byggteknik på Linnéuniversitetet som söker en sista utmaning på sin utbildning innan de ger sig ut i arbetslivet. Läs mer […]
  Läs mer
 • Byggnadsteknik och gerontologi – ”a perfect match”

  Inom Smart Housing ville vi ta reda på lite mer om vad som hänt efter att förstudien ”Det åldersbeständiga boendet” färdigställdes av Martina Boström, lektor, Fil. Dr vid Institutionen för gerontologi (läran om den friska ålderdomen) vid Hälsohögskolan/Jönköping University och Kaj Granath, lektor, TD vid Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan/Jönköping University våren […]
  Läs mer
 • Smart Housing – en bro mellan akademi och näringsliv i boendeforskningen

  Kaj Granath, lektor, TD vid Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan/Jönköping University genomförde Smart Housing förstudien ”Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo”. Projektrapporten publicerades våren 2014, och vi träffade Kaj Granath för att höra vad som hänt sedan dess. Fyra tydliga grupper har svårt att hitta boendelösningar Kaj berättar […]
  Läs mer
 • Innovationer och ledarskap i Småland

  I april berättade vi här om Magnus Forslund på Linnéuniversitetet som fick såddfinaniering från Smart Housing Småland till sin forskningsansökan ”Innovationsdrivande ledarskap – forskningsöversikt”. Nu är projektet i full gång och den 26 oktober arrangerade man Innovationsdag Småland med fokus på ledarskap tillsammans med Länsstyresen Kronoberg och Region Kronoberg. Det blev en fullmatad dag med […]
  Läs mer
 • Vad händer när man när man blandar in mer trä i 3D-skrivarmaterial?

  Träkompositer och fiberförstärkning av plaster är mycket aktuella områden inom 3D-skrivning. På senare tid har en mängd plaster, kompositer och fiberförstärkta material dykt upp på marknaden. Idag finns olika trä- och kolfiberkompositer tillgängliga för hemmaskrivare. Det finns också kommersiella 3D-skrivare som under utskriftens gång kan lägga ut en lång fiber av glas, kevlar eller kolfiber, […]
  Läs mer
 • KTH-forskare anser att äldre glöms bort i stadsplaneringen

  Byggindustrin skriver att KTH-forskaren Mats Lundström hävdar att kunskapen om äldres behov är låg bland landets planerare. Han efterlyser bland annat bättre planeringsunderlag om var generationsväxlingarna sker. Läs hela artikeln på Byggindustrin här.
  Läs mer
 • Det finns tre viktiga områden att fokusera på: kunskap, kunskap och åter kunskap

  Det säger Anders Josephsson, näringspolitiskt ansvarig, Sveriges Träbyggnadskansli som konstaterar att kunskap största hindret för ökat träbyggande. Han skriver i ett inlägg att för att ställa om till ett hållbart byggande på riktigt krävs det ökad kunskap. Det krävs fortsatt forskning i materialutveckling, i processer och i affärssystem. Det krävs civilingenjörer med kunskaper i träbyggnadsteknik. […]
  Läs mer
 • Smart Housing Smålands inspirationsdag, 15 dec

  Den 15 december bjuder vi in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande i Sverige på Träcentrum i Nässjö. Inbjudan och program hittar du här.
  Läs mer
 • Programmet klart för VäxjöSamtalet om träbyggande

  Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en standardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I ett framtida samhälle så är dock trä ett viktigt byggmaterial som kan ta en ännu större plats i byggandet. Hur drar vi nytta av […]
  Läs mer
 • Ny professor i byggteknik med inriktning mot vibrationer på Linnéuniversitetet

  Anders Brandt kommer att arbeta med såväl forskning som undervisning som gästprofessor i byggteknik vid Linnéuniversitetet med inriktning mot vibrationer och akustik främst riktat mot näringslivet. Vad gäller forskningen vill han dels undersöka höga träbyggnader med hjälp av modalanalys och dels utveckla metoder för experimentell undersökning och validering av modeller av knutpunkter i träkonstruktioner. Läs mer om […]
  Läs mer
 • Doktorand i byggteknik sökes

  Linnéuniversitetet söker en doktorand i byggteknik med placering i Växjö. En stor del av tjänsten handlar om att skapa en ny affärsmodell för energirenovering av småhus som du kan läsa mer om här. Läs mer om den utlysta tjänsten på Linnéuniversitetets hemsida. Senaste ansökningsdag är den 30 oktober.  
  Läs mer
 • Datormodell för studier av stabilitet och deformationer i volymelement

  Förstudien ” FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys” ska skapa en datormodell av ett volymelement för att studera stabilitet och deformationer. Volymelement används i de flesta träbyggsystem för flervåningshus och dimensioneras huvudsakligen med förenklade beräkningsmetoder. Genom att skapa bättre beräkningsmodeller så skulle man kunna underlätta konstruktionsberäkningarna för hustillverkare och kanske också i nästa […]
  Läs mer
 • SP samlar glaskompetensen för fortsatt expansion inom området

  Den 1 oktober 2016 integrerades Glafo – glasforskningsinstitutet i moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Detta innebär att SP-koncernen skapar en enhetlig organisation med en samlad och stark kompetens inom glas. Integrationen leder till att Glafo upphör som eget bolag, men verksamheten stärks och kommer även i framtiden att finnas kvar i Växjö. – Jag tror […]
  Läs mer
 • Boka in VäxjöSamtalet och Wood Building Summit 24-25 november

  VäxjöSamtalet och Wood Building Summit bjuder in till konferens/samtal om träbyggande i Sverige och Norden. Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en stadardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I ett framtida samhälle så är trä ett viktigt byggmaterial […]
  Läs mer
 • Musik i duschväggen

  Det sägs att det kan vara nyttigt att sjunga i duschen och nu kommer man kanske att kunna göra det till musik som kommer direkt ur glaset i duschväggen. Det finns idag relativt stor efterfrågan på ”smarta badrum” och det här projektet ska belysa hur man kan fortsätta utvecklingen, med till exempel touchkontroll på duschglaset […]
  Läs mer
 • Stadsutvecklingsprojektet Torparängen studeras av Linnéuniversitetet

  Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga högt i trä. I det nya stadsutvecklingsprojektet Torparängen skapas en ny träbyggnadsarena för Växjö. Torparängen ligger tre kilometer söder om Växjö centrum och har en planerad yta på 225 000 m2, fördelat på bebyggelse samt parkområden. Det är planerat för cirka […]
  Läs mer
 • Spår kraftig ökning av trähusbyggandet

  Intresset för det moderna träbyggandet ökar kraftigt och Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, spår att marknadsandelen kan ligga på 20 procent år 2020. Idag är cirka 10 procent av nybyggda bostäder i hus med trästomme. – Det sker stora investeringar runt om i landet för att öka kapaciteten så jag håller det inte alls […]
  Läs mer
 • 3D-skrivare – en ny resurs i SHS prototypverkstad

  Nu kan vi experimentera själva med att göra skräddarsydda delar till prototyper och demonstratorer. Skrivaren (en Flashforge Dreamer) som har två skrivarhuvuden kan bland annat skriva ut i olika biobaserade blandningar som trä och bambu vilket är högintressant för innovationsmiljön. Man kan också skriva ut i ett slags vax för tillverkning av gjutformar vilket kan […]
  Läs mer
 • Om byggnadsmaterials klimatpåverkan

  Under Jönköpings läns Klimatvecka hölls den 12 september Plusenergiforum med olika teman kopplade till klimat och energi på Kulturhuset Spira i Jönköping. Johan Palm från Smart Housings processledning var inbjuden att tala om ”Smart och hållbart byggande med glas och trä”. Johan beskrev bland annat att nyligen gjorda studier visar att byggnadsmaterialets klimatpåverkan är den […]
  Läs mer
 • ProWOOD presenterades på Trä & Teknik

  På Trä & Teknik-mässan presenterades den 9 september företagsforskarskolan ProWOOD. Tomas Bengtsson – teknisk chef Södra Wood, Roaa Salim – doktorand i ProWOOD samt Johan Palm – Träcentrum och ProWOODs ledningsgrupp, talade om förutsättningar och möjligheter för automation. Målet med ProWOOD är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrensförmågan hos svensk trärelaterad industri. Här får man en arena […]
  Läs mer
 • Vill du jobba med glasforskning?

  Glafo – glasforskningsinstitutet söker en engagerad och drivande forskare/civilingenjör med intresse för glasforskning. Läs mer om tjänsten här. Sista ansökningsdag 30 september.
  Läs mer
 • Ultratunt, flexibelt, reptåligt och belagt glas på ICCG11

  På ICCG11 (The 11th International Conference on Coatings on Glass and Plastics) visade Fraunhofer Institutet och Nippon Electric Glass att det är möjligt att i en kontinuerlig process kapsla in OLED-ljus (Organic Light Emitted Diode) mellan glas som endast är femtio miljondels meter. Överlag var ultratunna, flexibla glas ett hett ämne för glasforskarna på konferensen. […]
  Läs mer
 • High 6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar – presenterades på Trä & Teknik-mässan i Göteborg

  Trä och glas är de viktigaste grundmaterialen i High6 som är ett projekt med syfte att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. OBOS som är en av Nordens största bostadsutvecklare (där bl a Myresjöhus och SmålandsVillan […]
  Läs mer
 • Utveckling av interaktiv VR-modell av High6-projektet

  Inom byggbranchen finns ett stort behov av effektivisering och där har digitalisering mycket att erbjuda. Bland annat är Byggnadsinformationsmodellering (BIM), Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) verktyg som det länge pratats om där utvecklingen nu accelererar. Dessa verktyg kan göra planering, konstruktion, montering och underhåll av fastigheter mindre arbetsintensiva. I SHS-förstudien Interaktiv ”3D-visualisering av […]
  Läs mer
 • Träffa oss på Trä & Teknik den 6 september

  Missa inte att besöka mässan Trä & Teknik i Göteborg 6-9 september! Den 6 september, klockan 11.30-12.00 berättar vi tillsammans med OBOS och Tengbom om det spännande projektet High6. Projektet syftar att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende […]
  Läs mer
 • Erfarenhetsutbyte på trähussafari

  I fredags var Smart Housing Småland på trähussafari med ett femtiotal politiker, tjänstemän och andra intressenter från kommuner i Östergötland, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Syftet med dagen var att inspirera kommuner att se möjligheter med klimatsmart träbyggande och visa på hur akademi, näringsliv och offentlighet arbetar tillsammans i Växjö. Safarin gick […]
  Läs mer
 • Smart Housing Småland testade isolering med lösull

  Inom Smart Housing Småland pågår ett projekt där fokus ligger på att utarbeta och utvärdera ett rationellt arbetssätt för isolering genom att använda lösull och lösullsportal med användning av mineralull. I projektet utförs tester, laborationer, där effektiviteten i arbetsmomentet ”att fylla element med lösisolering” jämförs med skivullsisolering. I samband med detta ska även skillnader i […]
  Läs mer
 • Varför spricker härdade glas utan synlig orsak?

  Detta studeras i den nya SHS-förstudien ”Spontangranulering av härdade glas”. Ibland händer det att ett härdat glas går sönder utan synlig orsak. Då far små, nästan rundade glasbitar åt alla håll och det är synnerligen obehagligt för den som skulle ha oturen att råka ut för det. Man blir upprörd och rädd och då och […]
  Läs mer
 • Grattis ”Mölle by the Sea” som blev nominerat till både glas- och träpris!

  Här är en byggnad och arkitektbyrå att hålla ögonen på. Mölle by the Sea blev i år nominerat till både Svenskt träs Träpriset 2016 och Glasbranschföreningens Glaspris 2016. Det är en privat villa från Elding Oscarsons arkitektbyrå. Nu blev det här inte det vinnande bidraget men låg i topp i för både glas och trä […]
  Läs mer
 • Stöd till företagsutveckling i Kalmar län

  Om du har ett företag som jobbar med innovation och utveckling i Kalmar län finns ett antal aktörer som kan hjälpa till på olika sätt. ALMI i Kalmar län har gjort en sammanställning över olika aktörer som kan hjälpa dig, där finns bland annat Smart Housing Småland med. Ladda ner aktörsmanualen för Kalmar läns Innovationssystem här.
  Läs mer
 • Preliminära försök visar ökad effekt med 50 % från laminerade organiska solceller

  SHS-projektet ”Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller” har undersökt hur verkningsgraden i organiska solceller påverkas av att lamineras in mellan glas. Glaspartier med laminerade organiska solceller kan till exempel användas i isolerrutor, takfönster, fasader, balkonger eller busshållplatser. Ett första försök visade ökad effekt med 50 % Ett fåtal organiska solcellmoduler laminerades och verkningsgraden före […]
  Läs mer
 • Det åldersbeständiga boendet

  Den demografiska utvecklingen gör att andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de kommande åren. År 2060 pekar prognoserna på att 25 % av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre. Detta innebär att bostadsfrågan för äldre kommer att vara en angelägen uppgift inom samhällsbyggandet framöver, både när det gäller nyproduktion och upprustning […]
  Läs mer
 • Cirkulär ekonomi och byggbranschen

  På www.byggindustrin.se skriver man idag att mellan 10 och 15 procent av allt byggmaterial går till spillo redan under byggfasen. 50–60 procent av kontorsytan i Europa används inte ens dagtid. 50 procent av européerna uppger att de bor för stort. 50 procent av europeiska städers yta upptas av vägar och parkeringar samtidigt som de förlorar […]
  Läs mer
 • Storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har beviljats 9 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att utveckla boende- och bostadsfrågor i projektet BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor. Det övergripande målet är att öka innovationskraften och hållbarhetsperspektivet hos små och medelstora företag som verkar inom boende och byggande i […]
  Läs mer
 • Finansieringsmöjligheter i Kronoberg och via SHS

  Region Kronoberg har gjort en sammanställning av finansieringsmöjligheter i Kronoberg. Mer om vilka projekt som Smart Housing Småland kan stödja hittar du här. Vi stödjer både förstudie- och affärsutvecklingsprojekt och kan ge såddfinansiering till ansökningar. Välkommen med förslag om du vill vara med och bygga innovationsmiljön.
  Läs mer
 • Ny affärsmodell utvecklas för energirenovering av småhus

  Ansökan “One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses” fick såddfinansiering från Smart Housing Småland och är nu även beviljad av Kampradstiftelsen. Grattis säger vi! Mål Målet är att utveckla, implementera och testa en ”one-stop shop”-affärsmodell för energi renovering av småhus. I affärsmodellen samordnar sig aktörer och kan på så sätt erbjuda ett fullservice […]
  Läs mer
 • Näringsdepartementet på besök

  Camilla Lehorst och Per Hedberg från Näringsdepartementet var i Växjö den 10 juni för att orientera sig kring vad som händer inom området träbyggnation. På Linnéuniversitetet fick de bland annat träffa Marie Johansson SP/Linnéuniversitet som berättade om olika utbildningar och projekt, Johan Vessby prefekt på institutionen för byggteknik som bland annat ansvarar för Expertkompetensprogrammet samt, […]
  Läs mer
 • Byggkonjunkturen fortsatt uppåt

  Konjunkturrapport nr 2 2016 från Sveriges byggindustrier konstaterar att bygginvesteringarna har gått starkt tack vare hushållen som drivit på tillväxten i svensk ekonomi. Produktionen av nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2016 och 2017. Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när hushållens efterfrågan mattas av. Förra året ökade bostadsinvesteringarna […]
  Läs mer
 • High6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar

  High6 är ett nytt projekt som syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är en viktig del i bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via […]
  Läs mer
 • Flexväggar för anpassningsbart boende

  Arkitekter och hustillverkare upplever att det finns en stor efterfrågan på bostäder där man med ett enkelt handgrepp kan anpassa antalet rum i bostaden efter behov. Detta skall ske på estetiskt tilltalande sätt och gärna med inbyggda funktioner. Möjligheten att kunna anpassa antalet rum i bostaden ses som ett mervärde för brukaren och värdehöjande vid […]
  Läs mer
 • Solceller i höga modulbyggnader

  I det nya projektet ”Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader” ska man identifiera möjligheterna att integrera solceller i höga modulbyggnader. Ljusförhållandena varierar kraftigt beroende på orienteringen, omgivningen och om det är ett tak eller en fasad som solcellen ska placeras på. Det finns flera olika typer av solceller och det gäller att välja […]
  Läs mer
 • Smart Urbant Boende

  IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) genomförde tillsammans med Region Kronoberg och Smart Housing Småland en workshop i Växjö kring hur man skapar attraktiva innovativa miljöer med stark internationell konkurrenskraft. Ett trettiotal personer samlades till arbetet kring utvecklingen av smart urbant boende (läs mer här om bakgrunden i rapporten ”Innovativa miljöer för ökad konkurrenskraft”). Det som är extra […]
  Läs mer
 • En världsunik tyst oas invigdes i Göteborg

  Den 27 maj invigde Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet den sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum (TOR). Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar. Innovationsprojektet är ett samarbete mellan nio aktörer som […]
  Läs mer
 • Chromogenics inviger ny anläggning för tillverkning av dynamiska solskydd i glaset

  Energimyndighetens generaldirektör, Erik Brandsma, invigde Chromogenics nya 3 000 m2 stora anläggning den 26 maj. Här finns klimatstabiliserade renrumsanläggningar, produktionslinjer för ConverLight™ glaslaminat, testanläggningar och ett centrum för högteknologiska smarta material. Här kommer man att tillverka dynamiska glaslösningar som ger effektivt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Fönstren anpassas automatiskt eller manuellt till dagsljus och […]
  Läs mer
 • Well done Smart Housing Småland!

  VINNOVA arrangerade en internationell expertutvärdering av Smart Housings tre första år som innovationsmiljö den 18-19 maj. Den korta slutsatsen av utvärderingen blev: – Well done! – Lots done so far… – Upwards and onwards! – Det här blir ett jättebra verktyg för planeringen av miljöns kommande år, säger Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland.
  Läs mer
 • Expansiva Växjö besökte Smart Housing Småland

  Den 17 maj besökte utvecklingsgruppen Bostäder, mark och lokaler inom Expansiva Växjö Smart Housing Småland. Gruppen som bland består av byggherrar, mäklare, förvaltare och finansiärer samverkar för att förbättra bostadssituationen i Växjöregionen. Växjö har haft en hög nivå i bostadsbyggandet de senaste tio åren. I snitt har det byggts ca 450 bostäder/år vilket är högt […]
  Läs mer
 • Jag fick massor av energi, inspiration och nya kontakter!

  ”Tusen tack för en mycket givande dag. Jag fick massor av energi, inspiration och nya kontakter”  kom det i ett mail från en av deltagarna på temadagen den spännande glasutvecklingen som Glafo, glasforskningsinstitutet, anordnade på Teleborgs slott den 16 maj. Drygt 50 personer träffades, minglade, lyssnade på intressanta föredrag och inte minst undersökte de nya […]
  Läs mer
 • Vill du jobba med träbyggande och boende?

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver förstärka sin verksamhet inom hållbar samhällsbyggnad, träbyggande och boende och söker därför tre nya forskare/civilingenjörer med placering i Borås och Växjö.  I Växjö finns stora möjligheter att jobba med verksamhet kopplad till Smart Housing Småland. Forskare/Civilingenjör, Växjö Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt […]
  Läs mer
 • På väg att förverkliga fler bostäder med tjänstedesign

  Inom Vinnovaprojektet “500k – nytt liv i villastaden” som Smart Housing Småland deltar i, sker under våren en serie workshops tillsammans med dem som direkt berörs – tjänstemän, husägare och andra under ledning av KOD Arkitekter. I en serie projekt har KOD konstaterat att var tredje husägare anser att man bor för stort idag. Om […]
  Läs mer
 • Aktuellt om brandsäkerhet i trähus

  Två nya publikationer behandlar ämnet brandsäkerhet i trähus. Artikel – Brandsäkerhet i moderna trähus – kartläggning av brandincidenter” Flervåningshus med trästomme har kunnat byggas i Sverige sedan 1994, då vi fick funktionsbaserade byggregler. Byggtekniken är nu väl etablerad och stadigt ökande. Personskyddet är klart definierat i byggreglerna och nu har frågor om egendomsskydd aktualiserats från […]
  Läs mer
 • Leverantörskedjor i industriellt byggande

  Inom Smart Housing Småland anordnas temagrupper inom olika områden där man under en kortare eller längre period  träffas, lär sig mer och utbyter erfarenheter tillsammans med andra. Den 21 april anordnade Smart Housing Småland i samarbete med Jönköping University ett seminarium om Leverantörskedjor inom industriellt byggande. En översikt av området och dess utmaningar presenterades av […]
  Läs mer
 • Smartare, billigare och mer miljövänlig isolering

  Vanlig, traditionell isolering av väggar och bjälklag sker med isoleringsskivor i standarddimensioner. Det ger en arbetsintensiv process med många arbetsmoment, problem med arbetsmiljö och spill. I projektet ”Lösullsisolering istället för mineralullsskivor” ska man undersöka om man kan få en bättre produktionsekonomi och samtidigt förbättra arbetsmiljö och materialeffektivitet. Genom att använda lösull och en lösullsportal för […]
  Läs mer
 • Tryckt elektronik ger morgondagens multifunktionella glasytor

  Genom att kombinera glas med tryckt elektronik kan morgondagens produkter med intelligenta multifunktioner skapas på glasytor med hjälp av traditionell tryckteknologi. En helt ny värld ligger och väntar. Acreo Swedish ICT, Glafo och SP har startat ett samarbete kring tryckt elektronik på glas. Det finns många fördelar med glas. Det fungerar som ett bra kapslingsmaterial, […]
  Läs mer
 • Välkommen att vara med och utveckla framtidens affärsmodeller för trähusbranchen

  I en ny förstudie ”Användarorienterade affärsmodeller i trähusbranschen” ska man kartlägga trähusbranschen med fokus på aktiviteterna ”från grind till användare”. Målet är att initiera en kreativ diskussion med användarperspektiv på hur affärsmodellerna i trähusbranschen kan utvecklas. Projektet pågår under 2016 och involverar ett projektteam med representanter från Linnéuniversitet, Jönköping International Business School, Träcentrum, NY., VimmerbyHus […]
  Läs mer
 • Satsning på ledarskap för utveckling

  Magnus Forslund på Linnéuniversitetet i Växjö fick såddfinansiering från Smart Housing Småland till sin forskningsansökan ”Innovationsdrivande ledarskap – forskningsöversikt”. Nu några månader senare har hans ansökan gått igenom och en resurs byggs upp som kan stödja ledarskapsutvecklingen i regionen. Många uttrycker ett behov av både kunskap och konkreta aktiviteter för att främja utveckling i både […]
  Läs mer
 • Prova bostaden innan den är byggd i en virtuell verklighet

  Nu kan du vandra runt i Bostadsprotoyp 1.0 med hjälp av virtuell verklighet (virtual reality) och ett headset i GBF:s monter på Nordbygg 5-8 april, följ med på resan fram till det… I starten av SHS lade man fast en prototypstrategi som används som ett verktyg för att visualisera visioner och produktidéer som nyttjas som utgångspunkt […]
  Läs mer
 • Genomskinligt trä – hur ska vi använda det?

  Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med KTH-forskarnas trä är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt. Läs mer om […]
  Läs mer
 • Kan fönsterproduktion rationaliseras med additiv teknik?

  Tekniken kan användas för att tillverka komponenter som är tidskrävande eller måste anpassas till kundens krav/behov. Frågan här är vilka möjligheter som finns för fönsterindustrin. I det nya projektet ”Unika fönster: rationell produktion av obegränsad valfrihet” utforskas vilken/vilka komponenter i fönstertillverkningen (processkartläggning) som skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt för Kronfönster att tillverka med additiv teknik. […]
  Läs mer
 • 500 000 nya bostäder i villastäderna om 25 år?!

  KOD Arkitekter bjöd in SHS som deltagare i ”500k – nytt liv i villastaden” – ett steg 1-projekt inom VINNOVAs utlysning utmaningsdriven innovation. Idag finns juridiska hinder för att villaområden ska kunna utvecklas över tid. Boende som vill bygga om sina hus/tomter för att rymma fler bostäder hindras ofta av detaljplaner, trots att man skulle […]
  Läs mer
 • Vad händer om man använder transparent intelligens i offentlig miljö?

  I en ny Smart Housing-förstudie undersöker Kulturparken Småland tillsammans med Vöfab, Linnéuniversitetet och Glafo, glasforskningsinstitutet (projektägare) hur man med hjälp av transparent intelligens och konstnärlig gestaltning skulle kunna binda samman två utställningslokaler i museiparken i Växjö för att skapa ett flöde mellan byggnaderna. Det skulle också kunna ge ett spännande inslag i Växjös offentliga miljö […]
  Läs mer
 • -Är vi på väg att ta steget mot 3D-printade byggkomponenter?

  Det pågår två olika förstudier inom SHS som handlar om 3D-printing eller additiv tillverkning som man säger på Swerea IVF där deltagarna samlades för ett gemensamt projektmöte den 15 mars. Deltagare är Flexator, Kronfönster, BLB Industries, Swerea IVF samt SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut och Glafo, glasforskningsinstitutet. Här deltar också en doktorand inom ProWOOD och två […]
  Läs mer
 • Välkommen till temadagen den spännande glasutvecklingen den 16 maj i Växjö

  Glasforskningsinstitutet Glafo bjuder in till en temadag fylld med kunskap, dialog och tankar om framtiden. Programmet vänder sig till glasbranschen och dem som på ett eller annat sätt använder glas i sina produkter. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat i en historiskt intressant slottsmiljö. Vi lever […]
  Läs mer
 • Var med och diskutera leverantörskedjor inom industriellt byggande den 21 april

  Industriellt byggande av hus med trästomme har ökat och erbjuder en strategi med effektiv produktion, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. En högre grad av industrialisering ställer större krav på leverantörer till trähusföretagen, både när det gäller produkter och tjänster. Smart Housing Småland, Jönköping University och Träcentrum bjuder in till inspirationsdag där samverkan mellan nyckelleverantörer och husproducenter […]
  Läs mer
 • Hur ska vi bo när vi blir äldre?

  Den 3 mars bjöd Martina Boström vid Hälsohögskolan och Kaj Granath vid Tekniska högskolan på Jönköping University in till temadagen Det ålderbeständiga boendet. Temadagen var avslutningen på det förstudieprojekt med samma namn som de drivit inom Smart Housing Småland. – Idag är 20 % av befolkningen 65 år och äldre och man kan konstatara att […]
  Läs mer
 • Innovationsstödssystemet i Småland och Smart Housing Småland

  Förra veckan träffade SHS processledare Mikael Ludvigsson representanter från Smålands innovationsstödsystem i form av Karolina Borg, strateg på Region Jönköpings län; Mattias Nylander, näringslivsutveckling på Regionförbundet i Kalmar län och Agata Kosno Uhlhorn, samordnare innovationsfrågor på Region Kronoberg. Man talade om hur man jobbar med innovationssystem och innovationsstödsystemet och hur deras största regionala satsning Smart […]
  Läs mer
 • Kurser inom expertkompetens för hållbart träbyggande

  Till hösten ger Linnéuniversitetet följande kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri: Industriellt byggande, 7,5 hp Hur fungerar en industriell process jämfört med en traditionell byggprocess? Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kompetens inom byggteknik. Du vill vidareutveckla din kompetens kring industriellt tänkande […]
  Läs mer
 • Vill du vara med i företagsforskarskolan ProWOOD+

  Nu startar en ny omgång av företagsforskarskolan ProWOOD, ProWOOD+, som söker företag och doktorander som vill vara med och skapa framtidens träindustri. Företagsvinkeln Ditt företag kan få hjälp av en doktorand med frågor kring industriell produktframtagning inom träindustrin. Du formulerar en frågeställning som är viktig för ditt företags utveckling tillsammans med akademin. Under processen får du […]
  Läs mer
 • Transparent – genomskinligt – osynligt… TIME

  SHS deltar i SP-koncernens (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samverkansprojekt TIME (Transparenta Intelligenta Material för Excellens). Vad är transparent intelligens? Transparent intelligens kan handla om glas, polymerer, metalloxider och till och med cellulosa och tunna metaller som kan vara transparenta. Kombinationen av dessa material kan ge transparenta, genomskinliga och osynliga funktioner i fönster, fasader, inredning och […]
  Läs mer
 • Såddfinansiering från SHS bidrog med 68 mkr till innovationsmiljön

  Det och mycket mer kan du läsa om i den rykande färska verksamhetsberättelsen för 2015. Betraktelser och röster Här hittar du betraktelser från styrgruppsordföranden Ola Adolfsson, vd Flexator; Mikael Ludvigsson, processledare SHS och forskare på Glafo, glasforskningsinstitutet; Kristina Alsér, Landshövding på Länsstyrelsen i Kronobergs län och Marie Johansson, projektledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Nedslag […]
  Läs mer
 • Ny volymhusfabrik öppnar i Eksjö för att möta efterfrågan på bostäder

  Spännande nyheter på volymhusfronten. Den familjeägda koncernen Lindholmsgruppen, som bland annat äger Eksjöhus, satsar 100 miljoner kronor på en ny fabrik som kommer ge 70 nya arbetstillfällen i Eksjö. Målsättningen är att kunna börja producera de första volymerna efter semestern 2017.
  Läs mer
 • Tips från Smart Housing Småland

  Var med och bygg upp innovationsmiljön! Om du vill vara med och bygga innovationsmiljön så är du välkommen att skicka in ett förstudieförslag – läs mer här https://smarthousing.nu/medverka/ Nästa dead-line för förslag är den 26 februari. MARS Så i mars har vi ett antal aktiviteter som du kan delta i. Mer information om dem hittar […]
  Läs mer
 • Tryckt elektronik på glas

  Se här en rykande färsk ny prototyp med tryckt elektronik på glas. Mer information kommer…
  Läs mer
 • Utveckling av kompetenscenter för dataintensiva tillämpningar

  Linnéuniversitetet håller på att bygga upp ett kompetenscenter kring dataintensiva applikationer för att få fram användbar kunskap om tekniska, vetenskapliga och sociologiska fenomen. Man fokuserar på att tillgängliggöra tjänster, produkter och kunskap från samspelet mellan aktörer från olika områden. För att utveckla området har man skickat in en ansökan till Vinnova och till den även […]
  Läs mer
 • Starkare kanter med laserskärning

  Laserskärning av glas är ett relativt nytt område samtidigt som utvecklingen av tunna starka glas med nya applikationer går väldigt fort och kräver bra bearbetningsmetoder. I förstudieprojektet ”Laserskärning av planglas” ges en översikt över de olika tekniker (traditionell, vatten- och laserskärning) som används för att skära eller bearbeta planglas. Sedan gör man en djupdykning i […]
  Läs mer
 • TRÄ 2016 på Virserums Konsthall

  Virserums Konsthall anordnar utställningen TRÄ 2016 som består av flera delar under året. Temat för TRÄ 2016 är framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 50-100 år.  I utställningen visas visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning och konst. Spännande projekt från Sverige och världen kommer att presenteras. För tredje gången genomförs det internationella […]
  Läs mer
 • Ledarskap för innovation och entreprenörskap

  Linnéuniversitetet har beviljats nio miljoner kronor till en satsning på ledarskap för innovation och entreprenörskap av Familjen Kamprads stiftelse. Syftet är att utveckla förmågan att  främja innovation och entreprenörskap vilket på sikt ska bidra till att regionen uppfattas som än mer attraktiv att bo och arbeta i. Metoden är en jordnära samverkan baserad på samtal, erfarenhetsutbyte […]
  Läs mer
 • 3D-printning in i trähusbranschen

  I SHS-projektet ”Additiv teknik som möjliggörare i industriellt trähusbyggande” undersöker man möjligheterna att kunna använda 3D-printning. Man kommer att göra en kartläggning av hur det ser ut i nuläget och vad det kan finnas för utvecklingsbehov för: komponenter material produktionsteknik I projektet siktar man på att ta fram en handlingsplan för utveckling av 3D-printade komponenter […]
  Läs mer
 • Kurser inom hållbart byggande och träförädlande industri

  Våren 2016 ger Linnéuniversitetet ger följande kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri: – Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer – Brandteknisk dimensionering av trähus – Tillämpad FEM Kurserna är avgiftsfria och går på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. […]
  Läs mer
 • Framtidens biobaserade byggande och boende

  ”Framtidens biobaserade byggande och boende” är ett strategiskt innovationsprojekt som beviljats inom BioInnovation. Företag, offentlig verksamhet, forskningsinstitut och akademi ska under tre år samarbeta för att skapa hållbara nya tjänster och produkter för en ökad användning av biobaserade komponenter inom byggande och boende. Projektet leds av Marie Johansson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och har en […]
  Läs mer
 • På studiebesök på härlig förskola i Mönsterås

  Smart Housing Smålands processledning träffades i Mönsterås den 23 november. I samband med det passade vi på att besöka den behagliga förskolan Galaxen som stod klar 2014. Ett miljösmart passivhus i trä med och en härlig miljö för både de små barnen och pedagogerna. Vi noterade särskilt den smarta lösningen med lutande väggar i utsatt […]
  Läs mer
 • Besök av riksdagsman Emma Hult

  Idag hade vi besök i Smart Housing Smålands Bostadsprototyp 1.0. Bland annat var riksdagsman Emma Hult, Miljöpartiet där. Hon jobbar bland annat med bostadsfrågor. Kul att hon uppmärksammade oss tycker vi!
  Läs mer
 • Deltidskurser i automation, brandteknisk dimensionering och FEM

  Under våren ger Linnéuniversitetet kurser som är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid, de är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen, och du skickar in din ansökan via www.antagning.se! Med start i januari erbjuds:   • Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer (7.5 hp) För dig som är intresserad av […]
  Läs mer
 • Vill du ställa ut på Manhattan och komma in på USA-marknaden?

  Sedan 2013 drivs ett marknadsföringsprojekt i det exklusiva Hamptons (New Yorks motsvarighet till Sandhamn) som syftar till att introducera svenska produkter i USA. Området lockar en extremt betalningsstark grupp konsumenter som ofta köper upp äldre sommarhus för att riva och bygga nytt i storleksklassen 250 kvm och uppåt. Men det finns även en betydande efterfrågan […]
  Läs mer
 • Ny standard för krav på träkonstruktioner i massivträ för byggsystem

  SIS, Swedish Standards Institute, har publicerat en ny standard SS-EN 16351:2015 ”Träkonstruktioner – Massivträ för byggsystem – Krav”. Den kan beställas på SIS hemsida.
  Läs mer
 • Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö processleder nu Smart Housing Småland

  Styrgruppen utsåg den 27 oktober Mikael Ludvigsson, Glafo – glasforskningsinstitutet, till ordinarie processledare för Smart Housing Småland. Mikael är civilingenjör i teknisk fysik och har doktorerat inom materialkemi. Han jobbar sedan flera år på Glafo som glasforskare och projektledare. Hans främsta fokus är funktionella planglas och beläggningar och har etablerat forskningsområdet transparent intelligens. Mikael var […]
  Läs mer
 • Hur ska framtidens trähusfabrik se ut?

  I projektet ”Smart automation i framtidens trähusfabrik” genomfördes en workshopserie med trähustillverkare, sågverk, institut, akademi, leverantörer av automationslösningar samt leverantörer av övrigt material och utrustning. Deltagarna var överens om att det finns stor potential för förbättringar och automatisering inom trähustillverkning och träindustrin. En av de stora utmaningarna är att den egna personalen till stora delar […]
  Läs mer
 • ProWOOD lyfter

  Företagsforskarskolan ProWood är en forskarskola med och för träindustri där Tekniska Högskolan, Jönköping University är navet. Doktorander är knutna till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete. På så sätt fokuserar forskningen på precis de frågor och problem som företagen och tränäringen i stort upplever. Forskningsprojekt och doktorander Södra – Automationsstrategier […]
  Läs mer
 • Innovationsupphandling – ett verktyg för framtidens smarta boende

  I Smart Housings förstudieprojekt ”Offentlig innovationsupphandling” kan man bland annat lära sig av följande goda råd. De kommer från Trafikverkets uppdrag från regeringen att analysera hur man kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. Framgångsfaktorer • Fokusera på behoven och inte på lösningarna • Ställ tydliga funktionskrav som kan kontrolleras […]
  Läs mer
 • Bostadsprototyp 1.0 i genusforskning

  Bostadsprototyp 1.0, som är placerad på Linnéuniversitetet, har använts som ”laboratorium” av Johanna Rosenqvist, lektor i konst- och bildvetenskap på Linnéuniversitetet. Hon har i projektet ”Genusperspektiv på boendebehov” sammanfört personer som på olika sätt är verksamma i design-, arkitektur- och genusfrågor i regionen, har mötts i modulen för att diskutera möjliga forskningsingångar avseende framtidens boende […]
  Läs mer
 • iGlass ger input till forskningsprogram på Linnéuniversitetet

  Smart Housings förstudieprojektet iGlass har gett input till Linnéuniversitetets uppbyggnad av forskningsprogrammet ”Smart Adaptive Systems”. Läs mer om projektet här.
  Läs mer
 • Rikshem bygger 1 000 lägenheter i trä

  Rikshem planerar att under de kommande två åren emittera 1 miljard kronor i gröna obligationer för att bygga fler än 1 000 lägenheter i trä. Förutsättningen för att projekten ska kunna inkluderas är förutom byggnation i trä att lägenheternas energianvändning är minst 2 procent under Boverkets gällande regler.
  Läs mer
 • Smart Housing visar sin prototyp på Wood Building Nordic

  När den stora internationella konferensen Wood Building Nordic går av stapeln på Linnéuniversitetet den 24 september finns Smart Housing Småland med som samverkande part och passar på att visa upp bostadsprototyp 1.0. Prototypen har under hösten fungerat som akutboende för studenter. Wood Building Nordic handlar om vad behöver vi bygga, vem vi bygger vi för […]
  Läs mer
 • Kina ska öka sitt byggande i trä framöver

  Goda nyheter för svensk träindustri – det officiella stödet för träbyggnad i Kina ökar. Läs mer här
  Läs mer
 • Träd in på taken – att skapa hållbara livsrum genom vertikal förtätning

  Stadsutveckling genom förtätning är ju ingen nyhet men Visionskompaniet ska tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ta ett nytt grepp där man utreder potentialen att skapa påbyggnader i trä. Kan man där ge möjlighet till kompletterande grönska för stadsodling och rekreation? Kan man också kombinera det med energieffektivisering? I det nya projektet GreenRoofExplore ska en tjänst […]
  Läs mer
 • Träffa Małgorzata Markiewicz i bostadsprototypen 8-11 september

  Małgorzata Markiewicz (PL) förlägger sin konstnärliga forskning till Linneuniversitetet den 8-11 september! Hon arbetar med bostadsprototypen som forskats fram och byggts som modell för framtidens boende inom ramen för Smart Housing Småland. Den fungerar nu som nödboende för bostadslösa studenter men Małgorzata Markiewicz tar dagskiftet och jobbar mellan 10-15 varje dag med sin konstnärliga forskning och utveckla […]
  Läs mer
 • Kan man öka livslängden på organiska solceller genom att skydda dem med glas?

  I ett nytt SHS-projekt ”Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller” undersöks om man kan skydda organiska solceller som tryckts på plastfilm genom att laminera in dem mellan glasskivor. Organiska solceller som trycks på plastfilm är mycket billiga och enkla att tillverka, men tyvärr också känsliga för vatten och syre som bryter ner solcellerna. Att skydda […]
  Läs mer
 • Hur bra fungerar laserskärning av planglas i en industriell process?

  Det är vad det nya projektet laserskärning av planglas ska studera under andra halvan av 2015. Glafo ska tillsammans med GFAB, Forserum Safety Glas, Inwido och Swedish Waterjet Lab utforska ett antal frågor relaterade till detta. Läs mer här.
  Läs mer
 • Kartläggning transparent intelligens internationellt

  En rapport har tagits fram som speglar en del av det arbete som pågår inom området transparent intelligens internationellt. Fokus ligger på olika ämnesområden som bedöms vara av intresse för Smart Housing Smålands nätverk. Främst tas olika applikationer relaterat till boende upp men inspiration har också hämtats från andra branscher som exempelvis informations- och kommunikationsteknik. Författare: Jerry […]
  Läs mer
 • Nya möjligheter med variabel transparens under utveckling

  Nu ser vi nya möjligheter vid horisonten. Forskare vid universitetet i Cincinnati, Hewlett Packard och EMD/Merck Research Labs har utvecklat en metod att variabelt tona stora fönster efter behov till förhållandevis låg kostnad. Tekniken är patentsökt. Man kan få diffusterat ljusinsläpp utan insyn, ändra färgskalan från kallt till varmt ljus eller stänga ute värmestrålning en […]
  Läs mer
 • Skyskrapor i trä i Paris

  Efter en innovativ tävling ”Réinventer Paris” tog ett av teamen i tävlingen fram ett förslag på världens högsta träbyggnad. Den tänkta byggnaden skulle vara 35 våningar och är tänkt att definiera nästa generation av stadsbyggnation. Teamet som tagit fram förslaget kommer från MGA arkitekterna i Vancouver samt DVVD och REI från Paris. Tanken bakom huset […]
  Läs mer
 • RISE-TV om transparent intelligens

  RISE (Research Institutes of Sweden) har i en kortfilm intervjuat Mikael Ludvigsson, forskare på glasforskningsinstituet Glafo och ansvarig för området transparent intelligens. Glas har blivit en förutsättning för många av dagens moderna produkter; smartphones, ipads och tv-skärmar. I kortfilmen (4 min) ”Transparent intelligens” berättas om olika sätt att bygga in elektronik i genomskinligt glas. Ett exempel är […]
  Läs mer
 • Några ord från nya processledaren

  Sedan någon vecka tillbaka är Mikael Ludvigsson ny processledare för Smart Housing Småland. Mikael är civilingenjör i Teknisk Fysik och har doktorerat inom Materialkemi. Han jobbar sedan flera år på Glafo som glasforskare och projektledare. Hans främsta fokus är funktionella planglas och beläggningar. Mikael var en av dem som skrev ansökan till Smart Housing Småland och […]
  Läs mer
 • Workshop innovationsupphandling

  Den 15 juni bjuder Smart Housing Småland in till en workshop kring innovationsupphandling som ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande. Välkommen till Träcentrum i Nässjö. Anmälan och mer information här.
  Läs mer
 • Ny processledare inom Smart Housing Småland

  Per-Erik Eriksson, anställd av SP, har meddelat att han väljer att avsluta sitt arbete som processledare inom Smart Housing Småland. Per-Erik har varit processledare sedan uppstarten av projektet.  Mikael Ludvigsson, också från SP, ersätter Per-Erik i rollen som processledare. Samtidigt förstärker SP processledningen med Kirsi Jarnerö. Styrgruppen för Smart Housing Småland tackar Per-Erik för väl […]
  Läs mer
 • Utveckling av energieffektiv enhet för värme, ventilation och varmvatten

  Smart Housing Smålands senast beviljade projekt handlar om att utveckla en kompakt och mycket energieffektiv enhet för värme, ventilation och varmvatten för volymmoduler tillverkade för mindre lägenheter och uthyrningsmoduler. Det är installationsföretaget NIBE, trähustillverkarna Flexator och Bo Klok, uthyrningsföretaget Temporent samt SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut som samverkar. Den kommersiella potentialen bedöms som mycket stor. Dels finns […]
  Läs mer
 • BIM i industrialiserat träbyggande, vilka framtida möjligheter finns?

  Jönköpings Tekniska Högskola kartlägger tillsammans med en grupp företag hur BIM (byggnadsinformationsmodellering) används i industriellt träbyggande i en Smart Housing Småland-förstudie. Man ska jobba med att ta fram en s k ”roadmap” för utveckling av BIM-användningen inom trähusindustrin. Med utgångspunkt från företagens problem och utvecklingsmöjligheter i kedjan försäljning – produktion – slutbesiktning, definierar förstudien områden […]
  Läs mer
 • Bostadsministern intresserad av modulbyggande i trä och glas

  Vår partner Tengbom hade besök av bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. I samband med det fick han lite extra information om Smart Housing Småland. Han fick också se bostadsprototypen som exempel på att modulbyggande kan göras i trä och glas.
  Läs mer
 • Smart Housing för unga

  Den 3e mars genomfördes Smart Housing för unga – en temadag om framtidens boende. Dagen lockade ca 80 personer, såväl forskare, bransch som offentlig sektor.  Dagen bestod av inspiration och en praktisk workshop. Per-Erik Eriksson, processledare för Smart Housing Småland är mycket nöjd med dagen. Han upplevde att det var väldigt bra uppslutning, fantastisk inspiration […]
  Läs mer
 • Pressmeddelande – Smart Housing för unga

  Det är en tuff bostadsmarknad för många idag – särskilt för unga. Den 3 mars genomför Smart Housing Småland en temadag där akademi, näringsliv och offentliga kan mötas för att diskutera boende och bygg med utgångspunkt från ungas behov. Smart Housing Småland lyfte fram frågan om bostadsbrist bland unga redan i samband med Almedalen under […]
  Läs mer
 • Smarta glas revolutionerar framtiden

  Glasbranschföreningen skriver i ett pressmeddelande om Smart Housing Smålands rapport om Marknadsanalys av förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar. Glasbranschföreningen skriver: Knappt något annat byggmaterial kan matcha glasets popularitet bland arkitekter och ingenjörer. Dagens byggnader innehåller alltmer glas, som en följd av krav på funktioner som design, komfort och närhet till omgivningen. Glas är så […]
  Läs mer
 • Årsrapport Smart Housing Småland

  Här kan du läsa populärversionen av Årsrapport Smart Housing Småland för 2014.
  Läs mer
 • Du har väl inte glömt att anmäla dig?! Sista chansen idag!

  Smart Housing för unga – en temadag om framtidens boende Välkommen på temadag med Smart Housing Småland den 3 mars där du får inspiration och möjligheter att diskutera boende och bygg med utgångspunkt från ungas behov av bostad på en tuff bostadsmarknad. Du får också chansen att titta på några av de prototyper som tagits fram inom […]
  Läs mer
 • Smart Housing Småland på radion

  Den 27 januari var det två inslag på P4 Jönköping som handlade om det vi gör inom Smart Housing Småland. Det första var en intervju hos Flexator med vår ordförande Ola Adolfsson och det andra en intervju med processledare Per-Erik Eriksson.
  Läs mer
 • Vill du vara med och bygga innovationsmiljön Smart Housing Småland?

  Om du har en idé till ett forsknings- och innovationsprojekt som stödjer Smart Housing Smålands vision så kan vi kanske hjälpa till att delfinansiera arbetet med ansökan till extern forskningsfinansiär. Läs mera på sidan medverka.
  Läs mer
 • Transparent intelligens i bostäder

  Läs den senaste SHS-rapporten ”Marknadsanalys/förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar” (ladda hem den här). Läs om möjligheter och begränsningar för hur man kan använda den nya tekniken i bostäder och olika begrepp som kan hänföras till området transparent intelligens. Man tar också upp frågan om vad som krävs för att bana vägen för de nya typerna […]
  Läs mer
 • En industridoktorand börjar i innovationsmiljön!

  Den 1 november börjar Oskar Rosén Almberg sin tjänst som industridoktorand på Flexator. Han blir en del av ProWood som är en forskarskola med och för träindustrin. Forskarskolan är ett samarbete mellan Träcentrum i Nässjö, Linnéuniversitetet och JTH. Läs mer om ProWood här.
  Läs mer
 • Kartläggning av internationalisering i den svenska trähusbranschen

  Smart Housing Småland har stött ett projekt som kartlagt den svenska trähusindustrin internationaliseringserfarenheter, samt dess nuvarande företrädares syn på export. Rapporten (som du kan ladda ner här) konstaterar att branschföretagen haft en uthålligt proaktiv inställning till export men att faktiska insatser präglats av bristfällig kontinuitet. Projektledare: Lucia Naldi, Högskolan i Jönköping
  Läs mer
 • Historien om Bostadsprototyp 1.0

  Vad händer om man samlar ihop ett stort antal företag inom hustillverkning, arkitektur och design, slår ihop dem med ett antal forskare och ger dem möjlighet att gemensamt skapa nya lösningar för byggande och boende? Svaret kunde Smart Housing Småland stolt presentera i Almedalen 2014. Det finns ett stort tryck på bostadsmarknaden i Sverige. Särskilt besvärligt är det […]
  Läs mer
 • Innovativa studentbostäder

  Ett av de aktiva företagen i innovationsplattformen Smart Housing Småland är Flexator. En av de innovativa lösnignar företaget just nu jobbar med är att hitta smarta sätt för att lösa problematiken med bostadsbristen särkilt för studenter. I Linköping har deras arbete iuppmärksammats i media Projektet handlar om att det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping bygger studentlägenheter på en överbliven parkering, som inte är detaljplanelagd för bostäder. Istället […]
  Läs mer
 • Framtidens studentbostäder?

  När Smart Housing Småland ställde ut sin Bostadsprototyp 1.0 på Almedalen i somras flockades besökare för att undersöka de smarta lösningar som visades. Nu har den flyttats till  campusområdet på Linnéuniversitetet i Växjö där den hittills använts som akutboende för studenter och som möteslokal. Ett annat koncept har tagits fram av Tengboms som med konceptet […]
  Läs mer
 • Bostadsprototyp 1.0 på Almedalsveckan

  Smart Housing Småland på världens största demokratiarrangemang Läs mer på bloggen Bygg mera nu! Almedalsveckan, som äger rum 29 juni till och med 6 juli, beskrivs av arrangörerna som världens största demokratiarrangemang. Förra året fanns det över tvåtusen programpunkter. Ett år efter sin tillblivelse presenterar nu Smart Housing Småland sin första bostadsprototyp på plats. Per-Erik […]
  Läs mer
 • Förhandsvisning av Bostadsprototyp 1.0

  Idag var det förhandsvisning på Hjältevadshus av Bostadsprototyp 1.0. Den kommer att invigas den 30/6 i Almedalen och visas hela veckan under parollen Bygg Mera Nu! Här är några första glimtar från prototypen. Titta gärna på programmet för Smart Housing Småland och Träregion Småland i Almedalen också! Program
  Läs mer
 • Kort film om Transparent intelligens

  Vill du veta vilka möjligheter som finns för att arbeta med glas i bygg- och boendemiljöer. Se vår kortfilm och inspireras!  
  Läs mer
 • Vi söker människor, företag och organisationer som vill vara med och utveckla framtidens smarta boende

  Har du projektidéer? Kontakta oss. Tillsammans skapar vi nya affärsmöjligheter. Smart Housing Smålandprojekt ska stötta uppbyggandet av innovationsmiljön genom att sträva mot visionen ”Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö för smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.” Målet är att skapa smartare byggande genom att främja innovation och […]
  Läs mer

Kina ska öka sitt byggande i trä framöver

 • Gå med i den nya temagruppen ”Cirkulärt byggande”

  Smart Housing Småland har startat en ny temagrupp för återbruk och återvinning inom byggande. Tanken är att detta ska bli en plattform för industrin att diskutera frågeställningar och lyfta utmaningar till hela branschen och samhället. Den 29 september bjuder temagruppen in till ett första möte. Gruppen leds av Anders Widing, projektledare på RISE inom glastekniska […]
  Läs mer
 • Prototypverkstan utforskar gränserna för glas och trä

  Vad händer om vi laminerar trä med glas? Finns det något användningsområde för det? Prototypverkstaden i Växjö är verkstaden som testar sig fram och utforskar gränserna. Ibland går det, ibland går det inte – och ibland blir det något helt annat. Nu har Prototypverkstaden utökat maskinparken och kan laminera och skära glas i vilka former […]
  Läs mer
 • Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

  GreenAct Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och trästrategier bjuder in till en digital seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation. Seminarierna är framtagna i samarbete med WSP, Goda Hus, Smart Housing och Linnéuniversitetet. Det första digitala seminariet går av stapeln den 5 oktober kl.09.00 – 11.30. Deltagandet är kostnadsfritt och […]
  Läs mer
 • Byn som en rural motpol till den urbana staden

  ”Dagens utveckling av digitala verktyg gör det möjligt att framtidens boende är i byn”. Det säger Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, på Arkitekturdagarna 2020.  Smart Housing Småland och Arkitektbolagets bidrag till utställningen Define/Refine presenterades på Arkitekturdagarna 2020. Hör Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, berätta om utställningsbidraget ”Framtidens boende är i byn”, som fokuserar på utveckling och förtätning av byar:  
  Läs mer
 • Framtidens boende är i byn

  Har du vägarna förbi Malmö? Passa i så fall på att gå in på Form/Design Center på Lilla torg, där Smart Housing Småland tillsammans med Arkitektbolaget nu medverkar i utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World” med bidraget ”Framtidens boenden är i byn”. Utmaningen våren 2020 med fysisk distansering har satt […]
  Läs mer
 • Trästad växlar upp arbetet med stöd från regeringen

  Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. – De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler […]
  Läs mer
 • Att bygga 22-våningshus i trä

  Nu finns en ny skrift om hur man bygger höga hus i trä. Skriften, publicerad av projektet Höga Hus i Trä, visar två exempel på 22-våningsbyggnader och vilka lärdomar man dragit kring projektering av höga byggnader, samt hur byggnader bör utformas för att klara de krav som finns för höga byggnader i trä. Skriften förmedlar […]
  Läs mer
 • Fas 3 för Smart Housing Småland: starkare, bättre resurser och mer samverkan

  Hej Kirsi Jarnerö, processledare i Smart Housing Småland! Nu har innovationsplattformen varit igång sedan 2013, och Smart Housing Småland går in i fas 3. Vad blir den största skillnaden? – Den största skillnaden är att vi har fått en uppgraderad motor så att säga; vi har blivit starkare genom att vi fått bättre resurser och […]
  Läs mer
 • Trähusskolan i Jönköping i september

  ******* Framflyttat till våren 2021 ******* Den 22 september arrangeras Trähusskolan, del fem, i Jönköping, en dag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Dagen fokuserar på konkreta utmaningarna och de komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä. Eller är många utmaningar bara myter numera, om inte vilka centrala […]
  Läs mer
 • Vilka behov av innovation har företag inom träförädling och glas?

  Smart Housing Småland behöver bättre kunskap om hur företag inom träförädling och glas idag arbetar med innovation och hur innovationsplattformen kan ge ännu mer och bättre stöd till dessa. Under hösten 2020 kommer en intervjustudie att genomföras och Smart Housing Småland söker nu företag i Småland och Halland som vill delta. Smart Housing Smålands senaste […]
  Läs mer
 • WEBBINARIUM: Kan fler trähus minska växthuseffekten?

  Hur ska styrmedel utformas för ett hållbart bostadsbyggande? Vilken roll spelar byggmaterial på lång sikt? Den 15 juni bjuder Fores in till ett webbinarium som adresserar dessa frågeställningar och bland de medverkande är TMF:s chef för teknisk utveckling, Anders Rosenkilde. Webbinariets upplägg Kristina Einarsson, projektledare för regeringsuppdraget om klimatdeklarationer och expert på miljö och klimat […]
  Läs mer
 • Sverige och Finland samarbetar för bättre ljudisolering av trägolv

  Har du bott i lägenhet och undrat om barnen i lägenheten ovanpå eventuellt kan sluta hoppa och dunsa snart? I ett flervåningshus i trä är risken för dessa (o)ljud större, då mätmetoderna för ljudisolering av trägolv är bristfälliga. Ett svenskt-finskt samarbetsprojekt har målsättningen att förbättra mätmetoderna och kunskapen om störningar från stegljud för trägolv. Att […]
  Läs mer
 • Webinarium om utbildningsinsatser under korttidsarbete

  Nu i dessa dagar när ingenting är sig likt med anledning av pandemin covid-19 är det viktigare än någonsin att säkra personalens kompetens. För det finns det många vägar att gå och flera relevanta utbildningsinsatser att fokusera på. Tillsammans med Träcentrum bjuder därför TMF in till ett webinarium den 28 maj om vilka utbildningsinsatser som […]
  Läs mer
 • Fransk hampakalk + Svenskt träbyggande – vill du vara med?

  Frankrike är världsledande på hampakalk – och Sverige är ett av de ledande länderna inom träkonstruktion och korslaminerat trä. Vill du vara med och starta samarbete mellan de båda länderna? Anmäl dig till webinariet ”Nature is High-Tech. Hempcrete and wood in bio-based buildings” den 19 maj som arrangeras av Sustainable Business Hub. Frankrike är världsledande […]
  Läs mer
 • Vem bygger det första sjukhusbyggnaden med trästomme?

  Efter en förstudie som Smart Housing Småland släppte i januari har nyheten spritt sig som en löpeld bland regioner, arkitekter, tekniska konsulter, byggsystem, leverantörer och byggare – men vi tror att de 12 aktörer vi har väckt nyfikenheten hos inte räcker för ett bra projekt med alla önskvärda kompetenser. Därför söker vi nu några till […]
  Läs mer
 • Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städer

  Det började med en utbildning i innovationsledning finansierad av Smart Housing Småland och RISE, som i sin tur blev till en ansökan – och i slutändan ett planeringsbidrag på 300 000 kr från Formas. Nu ska Nässjö, Jönköping och Umeå kommun lära sig av varandra om hur man planerar för hälsosammare städer.  Det var hösten 2019 som Magnus Johansson, RISE, genomförde en utbildning om innovationsledning med Nässjö […]
  Läs mer
 • Define/Refine – utställning om kritisk regionalism

  I augusti öppnar Form/Design Center i Malmö utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World”, som tar sin utgångspunkt i begreppet kritisk regionalism. Fem team har valts ut att delta i utställningen och kommer på olika sätt diskutera och relatera till temat i södra Sverige. Smart Housing Småland deltar i ett team […]
  Läs mer
 • Fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä

  Centrallasarettet i Växjö har byggts om och byggts till sedan 1879.  När Region Kronoberg beslutade att ett nytt akutsjukhus behöver byggas i Växjö dök en idé upp hos Smart Housing Småland – skulle Växjös träbyggnadsstrategi om att vara Europas första moderna trästad kunna gå att kombinera med sjukhusplanen? Under hösten 2019 finansierade därför Smart Housing […]
  Läs mer
 • Investera din tid i kompetensutveckling

  Coronapandemin påverkar oss alla på något sätt. Kanske jobbar du hemifrån just nu och har, av naturliga skäl, inte samma arbetsbelastning som tidigare. Kanske har du blivit permitterad eller varslad. För att minska de negativa konsekvenser som pandemin för med sig vill  Linnéuniversitetet bidra på det sätt som de kan, genom kompetensutveckling. Linnéuniversitetet har skapat […]
  Läs mer
 • Läs verksamhetsberättelsen för Smart Housing Småland 2019

  Nu finns verksamhetsberättelsen för Smart Housing Småland för 2019 klar, läs om allt spännande som hänt och fortsätter hända inom innovationsmiljön! Smart Housing Småland verksamhetsberättelse 2019 som pdf, klicka här.
  Läs mer
 • Trähusdagarna 2020

    Den 11-12 mars genomfördes Trähusdagarna på Elmia i Jönköping arrangerat av TMF, RISE och Smart Housing Småland. Målgrupp för dagarna är inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer. Syftet är bl a att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc. Intressanta presentationer med inspiration och information varvades med mingel och […]
  Läs mer
 • Innovationstävling What wood you do?

  För att kunna ställa om till en klimatsmart framtid behövs innovationer. Nu letar vi efter nästa stora idé. Förstapriset är 25 000 euro och en möjlig plats i inkubatorn Sting Bioeconomy. Den 16 mars startar Paper Province en internationell tävling med fokus på idéer som stärker och utvecklar den skogsbaserade bioekonomin. Det kan handla om […]
  Läs mer
 • Förstudieprojekt visar att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä

  På Träbyggnadskonferensen Tree2Tower i Karlstad 6-7 februari, anordnad av projektet The Bioeconomy Region, samlades kompetens och deltagare från Sverige och Norge för att lära av varandra, ta del av det senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöverskridande affärer. Magnus Falk, projektledare på RISE, presenterade under konferensen förstudieprojektet ”Sjukhusbyggnader i trä” som i sin helhet finansierats […]
  Läs mer
 • Hur bygger vi hela Sverige hållbart? Inbjudan till Växjösamtalet

  Den 27 februari 2020, klockan 08:30-15:30 återupptar Växjö kommun i samarbete med Smart Housing Småland och projektet BY2030 (projektleds av Arkitektbolaget) det så kallade ”Växjösamtalet”. I fokus denna dag är dialog och diskussion på temat Hur bygger vi hela Sverige hållbart? Dagens agenda är uppdelad i två parallella spår. Spår 1: Hållbarhet som har ett […]
  Läs mer
 • NATUREN & KULTUREN VÅR TIDS HÄLSORUM, 11 mars i Växjö

  Från stora sjukhusbyggen till vinnande vård i naturen läser vi om var och varannan dag. Forskningen om kulturen, miljöns och rummens karaktär stärker och förkortar konvalescenten för hela människan. Vårdtiderna minskar och kostnaderna sänks och nu skrivs kultur och natur ut på recept. Stämmer verkligen detta? Vi har möjlighet att lyssna på en rad framställningar […]
  Läs mer
 • Informationsträff: Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

  Välkommen till en informationsträff Institutionen för skog och träteknik bjuder nu in dig som är verksam inom byggindustrin till en informationsträff torsdagen den 13 februari klockan 9-13 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi bjuder på lunch kl 12. Har din organisation utmaningar kopplade till hållbart byggande framför sig? Välkommen att delta i utvecklingen tillsammans med fler […]
  Läs mer
 • Trähusdagarna 2020

  Trähusdagarna 2020 Välkommen till Trähusdagarna 2020 som i år firar 20-årsjubileum! Trähusdagarna riktar sig till dig som är inköpare, tekniker, leverantör, konsult eller entreprenör i trähusbranschen och dagarna är förlagda till Elmia i Jönköping med boende och middag på Scandic Elmia. Läs mer här och anmäl dig
  Läs mer
 • Hur kan företag och samhälle växa av en cirkulär ekonomi?

  Välkommen till en dag om hur företag och samhälle växer av och med en cirkulär ekonomi – med särskilt fokus på Kronoberg och Kalmar län. Med under dagen är bl a Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi och hållbarhetschef på Axfood. Vi har också med Glenn Mattsing, biolog, äventyrare och entreprenör för cirkulära affärer […]
  Läs mer
 • Visualisering av smarta fönster i samverkan med Visual Sweden

  Smart Housing Småland har i samarbete med ett annat Vinnväxt-initiativ, Visual Sweden, visualiserat hur smarta fönster fungerar. Visual Sweden är ett innovationsinitiativ inriktat på visualisering och bildanalys, med bas i Östergötland. Tillämpningarna finns bland annat inom industri, medicin, samhällsbyggnad, säkerhet och hållbarhet. Bakom initiativet står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och ett […]
  Läs mer
 • Se filmen om glaslaminering som gjorts i projektet BOOST

  I delprojektet Tekniska prototyper inom BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt) har fokus varit att ta fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas), samt studerat funktionsnära värden och BIM (leds av Jönköping University). För glaslaminering köptes en lamineringsmaskin in, vilket varit till […]
  Läs mer
 • Studenter fick Sparbanksstiftelsens stipendium

  Studenterna Trixie Swahn Bandelid och Whokko Schirén på Linnéuniversitetet har tilldelats Sparbankstiftelsen stipendium, för sitt examensarbete om vibrationer i bjälklag, en viktig fråga för träindustrin. Whokko och Trixie presenterade sitt examensarbete på Forum Holzbau i Innsbruck i början av december med gott resultat. Forum Holzbau firade 25-årsjubileéum med 2450 deltagare i år, och fick p […]
  Läs mer
 • Smart Housing i tidningen GLAS

  I senaste numret av GLAS, nr 4, finns hela tre inslag om aktiviteter relaterade till Smart Housing Småland, en notis och två artiklar. Undvik betongrinning med rätt konstruktion Rätt fönsterval med ljud i Virtual Reality Temadag med fokus på framtidens glasbyggnader    
  Läs mer
 • Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen

  Lars Blomqvist, Daniel Honfi och Marie Johansson från RISE har gjort en förstudie kring hur man kan använda hopsättningsprinciper från möbelindustrin för att öka industrialiseringen inom byggbranschen. Möbel- och byggbranschen har mycket gemensamt. Möbelbranschen har dock större inslag av industriell produktion vilket inneburit produktion till lägre kostnad. Genom att hämta produktionsidéer hos andra branscher finns […]
  Läs mer
 • Två nya doktorander till Jönköping University

  Vi har goda nyheter från Jönköping University där Smart Housing såddfinansierat två ansökningar om doktorander som blivit beviljade. MAP4Light Den första doktoranden, Rehel Zeleke Kebede är redan på plats och har rekryterats till projektet MAP4Light, Manufactured products’ information provision for light environments, som syftar till att studera och utveckla nya digitala verktyg för informationsutbyte med […]
  Läs mer
 • Ny ProWOOD-doktor – Jörgen Olsson

  Den 19 november doktorerade ProWOOD-doktoranden Jörgen Olsson från RISE, på ämnet lågfrekvent stegljudstransmission i träbaserade flervåningshus – mätningar och simuleringar. Professor Carl Hopkins, University of Liverpool var opponent och arbetet har utförts på Linnéuniversitetet och RISE. En ökad andel av flervåningshus med trästomme, av det totala beståndet av flervåningshus, medför potentiellt ökad hållbarhet i byggnaders […]
  Läs mer
 • Ny bok om att skapa mer hållbara boenden

  I BOOST-projektets delprojekt metadesign har Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius från Linnéuniversitetet tagit fram den nya tidens hemkunskapsbok ”Oikology – Home ecologics”. Man ställer frågan om nya, mer gemensamma boendeformer och hem kan vara ett sätt att bromsa klimatförändringar och social segregation? -Ja, delvis är slutsatsen i den 152-sidiga boken. Forskningen från projektet […]
  Läs mer
 • BOOST-projektet visade upp sina resultat

  Nu håller det stora BOOST-projektet på att avrundas och ett drygt trettiotal personer träffades på IOGT-NTO i Växjö den 14 november för att ta del av slutresultaten. Projektet har sitt fokus krig byggande och boende och har fördjupat sig inom det i tre delprojekt, affärsmodellsinnovering, tekniska prototyper och metadesign. Allt med basen i de behov […]
  Läs mer
 • Mot evidensbaserad byggnadsinformationsmodellering

  I en ny rapport från BOOST-projektet författad av Peter Johansson, Anahita Davoodi och Géza Fischl från Jönköping University och Kaj Granath, Chalmers diskuterar man möjligheterna att använda evidensbaserad design för att ta väl underbyggda beslut kopplade till byggnadsinformationsmodellering, BIM. Utvecklingen inom digitala verktyg har givit nya möjligheter att utvärdera förslag genom att använda digitala prototyper […]
  Läs mer
 • Glasdag för bygg- och designstudenter på KTH

  Den 11 november fick studenterna på avdelningen för byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en heldag med föreläsningar på temat glas och hållbarhet med föreläsare från bland annat KTH, Glasbranschföreningen GBF, Sapa, ML System, RISE Research Institutes of Sweden och Saint-Gobain Glass. Glasstipendium för examensarbeten utlystes Anna-Lena Fransson från Svensk Planglasförening berättade att […]
  Läs mer
 • Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?

  I BOOST-projektets del som handlar om affärsmodellsinnovering har Anders Melander, Jönköping University tagit fram en ny intressant rapport med titeln ”Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?” Potentialen att öka boendemöjligheterna i villastäder verkar vara stor men det finns samtidigt tydliga hinder som gör att till exempel Attefallshus och de kommande ”Bolundarna” inte kommer att […]
  Läs mer
 • Rätt fönsterval med ljud i Virtual Reality

  Hur förklarar man effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt. Men det har hittills nästan varit […]
  Läs mer
 • Vill ni att byggstudenter gör examensarbete hos er?

  Har ni någonting ni vill få studerat och utrett i detalj, samtidigt som ni ges möjlighet att lära känna eventuella framtida kollegor bättre? Då är ett examensarbete hos er en god idé! ”Exjobbet” är en form av examinerande slutprov i studenternas utbildning. Det ger företag och studenter möjlighet att få kontakt och lära känna varandra. […]
  Läs mer
 • Glasutvecklingen lyftes på branschdag i Pukeberg

  Ett fyrtiotal personer samlades den 7 november till en glasbranschdag i Pukeberg. Ett genomgående tema var den utveckling som pågår mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Samverkan akademi och näringsliv Linnéuniversitetets rektor, Peter Aronsson, inledde dagen med att kraftfullt poängtera vikten av samarbete för att lösa dagens komplexa problem och bjöd in glasbranschen till […]
  Läs mer
 • Internationell jury ger gott betyg för Smart Housing Småland

  En plattform för hopkoppling av personer, organisationer och idéer; innovationscoach i tidiga skeden; skapare av tätt samarbete inom triple helix och många engagerade både på organisatorisk och personlig nivå är några av de punkter som lyftes fram som mycket positiva när treårsutvärderingen av Smart Housing Småland genomfördes den 10-11 september i Växjö. En internationell jury […]
  Läs mer
 • Samtal om evidensbaserad stadsutveckling

  Varmt välkommen den 14:e november att tala om Evidensbaserad stadsutveckling, en bok som utkom i våras. Datum: 14:e november Tid: 17:00 – 19:00 Plats: Palladium, Storgatan 12, Växjö Till inbjudan och anmälan
  Läs mer
 • Inspiration byggande och boende BOOST

  Vi träffas för att se alla spännande resultat från projektet BOOST Växjö den 14:e november.   Klicka på länken och hitta mer information och länk till inbjudan Inspiration Byggande och Boende 14 november 2019
  Läs mer
 • Konceptet by/bomässa 2030 väckte stort och brett intresse

  Nätverket BY2030 (fd 100% Småland) som syftar till att stärka samverkan mellan olika regionala byggaktörer initierades av Smart Housing Småland för ungefär ett år sedan. Det leds nu av Kristina Bornholm på Arkitektbolaget. Den 11 september hade man bjudit in nätverket till ett samtal om möjligheten att skapa en by/bomässa för att stimulera och utveckla […]
  Läs mer
 • Framtidens hälsofrämjande boende i Kronoberg

  Smart Housing Småland har tillsammans med olika regionala aktörer börjat diskutera hälsofrågor och hur man kan påverka dessa genom boendet. Syftet är att sammanföra olika aktörer från länet som på något sätt jobbar med, eller kan bidra till, att utveckla framtidens hälsofrämjande boende. I en workshopserie arbetar nu olika representanter för Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, RISE […]
  Läs mer
 • Grönare byggnader med KL-trä

  Ett nytt, stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial. – Att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong, stål och tegel med träbaserade material har stor potential. Det kan hjälpa oss att på ett kostnadseffektivt sätt minska kolavtrycket och […]
  Läs mer
 • Batterifabrik med limträstomme uppförs i Växjö

  När Arkitektbolaget fick uppdraget att rita Micropower Groups nya batterifabrik var företagets ledord; entreprenörskap, kvalitetsmedvetenhet och högt kundfokus. – Och eftersom företaget har sin bas i Småland är det naturligt att låta träet vara ett karaktärsskapande material, säger Johannes Debus en av de ansvariga arkitekterna på Arkitektbolaget. Micropower Group är en svenskägd koncern med global […]
  Läs mer
 • Samtal om bomässa 2030

  Hur kan vi inom näringsliv, akademi & offentligsektor dra nytta av och utveckla en by/bomässa i vår region? Kan by/bomässan vara ett gemensamt mål för aktörer inom hållbar samhällsbyggnad? Kom och berätta vad du och din organisation kan dra nytta av och bidra med! PROGRAM, 11 SEPTEMBER 15.00 Samling med kaffe/te och smörgås, besök i […]
  Läs mer
 • Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä

  Träbyggnader har genomgått en revolution de senaste 15 åren och många strävar efter att göra allt högre och mer komplexa byggnader. Storleken och komplexiteten gör att det ställs ännu högre krav på brandprestanda. I den pågående Smart Housing-förstudien ”Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer” visar det sig bland annat att brandskyddande gipsskivor kan vara kvar på […]
  Läs mer
 • -Var realist, sikta på det omöjliga och genomför med schweizisk precision!

  Digitalisering och robotisering flyttar in på byggplatsen – inte bara i prefab I projektet IPOS – Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället gjordes våren 2019 en studieresa till Schweiz som är ett mycket intressant land då det gäller forsknings- och pilotfronten för digitalisering och robotisering inom träbyggande. Besöksmål i Schweiz • ETH i […]
  Läs mer
 • Nominerade till Växjö kommuns träbyggnadspris

  I år är det kvarteret Geologen som byggs av GBJ bygg, arkitektbyrån Arkitektbolaget och forskningsprojektet Höga hus i trä som forskningsinstitutet RISE leder i samarbete med Linnéuniversitetet och näringslivet som tävlar. Juryns motivering till nomineringen av Geologen Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god […]
  Läs mer
 • Missa inte Woodrise i Kanada

  Woodrise som pågår 30 september till 4 oktober är en global kongress som samlar nyckelaktörer från hela världen inom träbyggnation, från tillförsel av skogsråvara till förvaltning av högre trähus. Över tusen deltagare från tjugo länder närvarar för att ta del av de senaste trenderna och öka kunskapen om den kanadensiska och internationella marknadens potential. Genom […]
  Läs mer
 • Stöd för branddimensionering av höga, komplexa träbyggnader

  En ökande populationen och urbaniseringen har skapat behov av förtätning av städer. Detta i sin tur leder till ett ökande behov av höga byggnader. Dessa innebär dock stora utmaningar då Boverkets regelverk för Br0-klassade byggnader, dvs huvudsakligen komplexa byggnader med mer än 16 våningar, är svårtolkade. I ett tidigare SBUF-projekt (13371) har man tagit fram […]
  Läs mer
 • KONTAKTSKAPANDE I ALMEDALEN

  -Almedalen är över för den här gången. Det är ett fantastiskt ställe att vara på eftersom man lätt skapar både formella och informella kontakter under veckan. Nu har vi varit med några år och vi kommer att jobba ännu hårdare på vår närvaro tillsammans med olika strategiska partners nästa år, berättar Mikael Ludvigsson, Smart Housing […]
  Läs mer
 • Ökad kvalitet genom klassificering av glasets hållfasthet

  I dagsläget finns det ingen oförstörande provningsmetodik för att säkerhetsställa att glas uppnår den hållfasthet som anges i standarder. Detta innebär att man alltid använder mer material än man egentligen skulle behöva för att vara på den säkra sidan. Andra bärande konstruktionsmaterial i byggnader som stål, betong och trä hållfasthetsklassificeras så att rätt kvalitet kan […]
  Läs mer
 • Smart Housing har fått europeisk kluster-ackreditering

  Smart Housing har tilldelats brons-status av the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) som bedömer kluster och hjälper dem att nå världsklass på uppdrag av EU-kommissionen. Brons-ackrediteringen ges till klusterorganisationer som visar att man strävar mot världsklass och möter ett antal kriterier som satts upp av ECEI. -Brons-certifieringen är ett bevis på att Smart Housing har […]
  Läs mer
 • Läs tidningen GLAS gratis på webben!

  Det finns bara en tidning i Sverige som helt fokuserar på glas i arkitektur och byggnation. Den följer och speglar kontinuerligt utvecklingen i glasbranschen. Tidningen GLAS finns sedan årsskiftet i en ny digital gratisversion som är lätt att läsa, dela och länka till. I tidningsarkivet hittar du alla utgåvor sedan 2010. Här kan du bland […]
  Läs mer
 • Med siktet inställt på smartare glas

  Den 25-28 juni träffades drygt 1 000 glasintresserade personer från hela världen på planglaskonferensen ”Glass Performance Days” i Finland. Konferensens fokus låg på de utmaningar som branschen står inför idag när det gäller de ständigt föränderliga kraven på stadsplanering, utformning av byggnader, energieffektivitet och miljöanpassning. Ett särskilt fokus låg på hur ny glasteknik kan hjälpa […]
  Läs mer
 • Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor

  Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor. Sizes Works vill bygga flervåningshus i KL-trä och tänker ta fram en prototyp. I samband med detta […]
  Läs mer
 • Glad sommar

  Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi ses när vi kommer tillbaka i augusti.
  Läs mer
 • Robotlyftet ger möjligheter för ditt företag

  IUC Sverige som Träcentrum är en del av har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet. Satsningen ger fina möjligheter för trä- och möbelföretag att ta nästa steg inom robotisering och automation. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021, och målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och […]
  Läs mer
 • Anmäl dej till Linnéuniversitets mentorprogram

  Nu är anmälan öppen för dej som vill bli mentor för en av Linnéuniversitetets studenter, läsåret 2019/2020. Mentorskap handlar om att bygga en yrkesmässig relation under en bestämd tidsperiod. En mentor är någon som vill dela med sig av erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och fungera som förebild och samtalspartner – och mentorskapet […]
  Läs mer
 • Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter

  Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar. I projektet ”Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter” var målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som […]
  Läs mer
 • Glasforskare möttes i Boston, USA – hybridglas och koldioxidfri glasproduktion på agendan

  ICG, the International Congress on Glass är en organisation för erfarenhetsutbyte kring materialet glas. Sedan 80-talet arrangerar man vart tredje år en kongress där glasforskare och glastekniker från hela världen träffas och utbyter erfarenheter. Den 9-14 juni träffades drygt 900 personer från 45 länder i Boston, USA i ett event som samordnades med årsmötet för […]
  Läs mer
 • Höga byggnader i trä – konceptstudier

  Det treåriga projektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” initierades av omvärldens spirande intresse för träbyggande och en önskan att utforska möjligheter och utmaningar vid praktiskt genomförande av projektering av en hög byggnad med trästomme. Projektet genomfördes som en konceptstudie av två byggnader med 22 våningar utförd som en pelar-balk stomme eller med system baserade på […]
  Läs mer
 • Glasutveckling i fokus

  I mitten av maj arrangerade RISE sin årliga temadag ”Den spännande glasutvecklingen” i Växjö. Deltagarna fick ta del av ett seminarieprogram som visade den bredd av forsknings- och utvecklingsprojekt RISE har inom såväl planglas, bilglas samt konst- och bruksglasindustrin. Det handlade bland annat om starka, tunna glas som kan användas både i bilglasindustrin och byggbranschen, […]
  Läs mer
 • Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

  Målet för det nu avslutade projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) var framförallt att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster i byggnadssektorn i Europa samt att öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. –Samverkan mellan företagen, akademi och institut har varit viktig för delprojektens resultat och för fortsatt kunskapsuppbyggnad, säger […]
  Läs mer
 • En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

  Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard. I Smart Housing-projektet ”En lärande, digitaliserad besiktningsprocess” har man tagit fram en prototyp till app, ”KEYspect”, […]
  Läs mer
 • Kom och prata med oss i Almedalen

  Smart Housing Småland är med som arrangörer eller i paneler kring olika aktuella frågor under Almedalsveckan i Visby. Både Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö från processledningen kommer att finnas på plats. 2 juli 15:30-16:15: Framtidens äldreboende Arrangör: Jönköping University Plats: Strandvägen, H552 4 juli, 08:30-09:30: Vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer har dominerat veckan? […]
  Läs mer
 • Möjligheter och begränsningar med färgade solceller

  Solceller har länge varit ett lovande alternativ för elproduktion, men hittills begränsats av kostnader och effektivitet. För större installationer har man för några år sedan kunnat nå samma pris som för det rörliga elpriset och sedan 2002 har solcellsinstallationerna fördubblats för varje år som gått. Stefan Karlsson, glasforskare på RISE, har i en artikel i […]
  Läs mer
 • Historien bakom det lysande glaset

  Du är ute på kvällspromenad och som på en teater ser du vad alla grannarna har för sig och funderar, känns det OK att bli betraktad så här? I tidiga diskussioner i BOOST-projektet funderade man på om fönster skulle kunna lysa trevligt på kvällen för att skydda mot insyn och vara genomskinliga på dagen. Henrik […]
  Läs mer
 • Smart Housing Småland i Bryssel

  Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland har varit i Bryssel för att utveckla det europeiska arbete. På agendan stod bland annat möte med EU-kommissionen DG GROW (motsvarar i princip näringsdepartementet). Mötet byggde på ett intresse från EU-kommissionen att ta del av vilka möjligheter som Smart Housing Småland ser gällande innovativt hållbart byggande, men även […]
  Läs mer
 • Glas på trä för fasader med lågt underhåll

  Marknadsundersökningar och provningar visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. Detta konstaterades i hypotesprövningsprojektet ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll” som finansierades av Vinnova. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och […]
  Läs mer
 • ProWOOD-doktorander fick pris för bästa studie

  Djordje Popovic, Shamnath Thajudeen och Alexander Vestin, doktorander i forskarskolan ProWOOD på Tekniska Högskolan/Jönköping University har fått utmärkelsen ”best paper award runner-up” för sin studie ”Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building” på konferensen Modular and Offsite Construction Summit 2019 som hölls i Bannff, Kanada i år. Studien har gjorts på trähustillverkare i […]
  Läs mer
 • KL-träforskning i fokus

  Vid SHS temagrupp KL-träs möte den 16 maj samlades drygt 20 personer på Linnéuniversitetet. Erik Serrano, professor vid Lunds Tekniska Högskola, presenterade mycket intressant nyligen avslutad samt pågående forskning kring KL-trä. Dessutom talade han om den pågående revisionen av Eurokod 5. Nästa version av Eurokod 5, som förväntas publiceras mellan 2020 och 2022, kommer att […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande ur försäkrings- och myndighetsperspektiv

  Den 8 maj träffades 16 personer i Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Den här gången hade man fokus på försäkrings- och myndighetsfrågor. Försäkringsbranschens syn på höga trähus Christian Sandell från branschföreningen Svensk Försäkring berättade om försäkringsbranschens syn på höga trähus. Fokus för dem ligger på skadeförebyggande arbete och […]
  Läs mer
 • Slipp betongrinning med rätt konstruktion

  Byggbransch och fastighetsägare har problem med droppformiga fläckar och rinnmärken som inte går att avlägsna från glasrutor i nyproducerade och ombyggda/renoverade byggnader. På grund av svårigheterna att fastställa bakomliggande orsaker, uppstår ibland tvister mellan fastighetsägare, byggentreprenör och glasleverantör. Betongrinning är ett ganska vanligt problem i hela landet. Tidigare försök med behandling av både betong och […]
  Läs mer
 • Affärsnytta med simulerad verklighet

  Eva Kindlundh, sälj- och projektledare på Warpin Media höll föreläsningen ”Affärsnyttan för ditt företag med VR och AR” på en Digibrunch i Växjö den 7 maj. Hon gjorde klart för åhörarna att de tekniker som på olika sätt simulerar den fysiska verkligheten som VR (virtuell verklighet), AR (förstärkt verklighet) och MR (mixad verklighet) håller på att […]
  Läs mer
 • Lamineringsutvecklingen accelererar

  Tankarna på att kunna laminera i laboratorieskala har funnits länge hos glasforskarna på RISE i Växjö. De såg en stor potential att göra snabba experiment med alla möjliga olika sorters glas, laminat och material för att accelerera utvecklingen inom området. I och med BOOST-projektet fick man äntligen möjlighet att skaffa en laboratorievariant av en stor industriell […]
  Läs mer
 • Samverkan trä, skog, byggande och boende

  Det finns många olika personer i Smart Housings nätverk som är viktiga att samverka med. En av dem är Magnus Hellgren som är samordare för skog och trä Småland vid Region Kronoberg. Vem är Magnus Hellgren? -Jag är biolog och tidigare skogsforskare (sjukdomar på tall på SLU Uppsala). De senaste åren har jag jobbat i […]
  Läs mer
 • Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen

  Arbetsmiljöverket har låtit sammanställa det vetenskapliga underlag som finns kring sambandet mellan dagsljus och hälsa i den nya rapporten ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende”. Syftet är att få ett underlag för att förbättra framtida föreskrifter och att de som bygger ska få bättre underlag för att planera för goda ljusförhållanden […]
  Läs mer
 • Innovationsledningshjälp för Vinnväxtmiljöerna

  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Verksamheten ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inom Smart Housing tog vi initiativ till att lära hela organisationen mer om vad normkritik är och hur normkreativitet kan omsättas i projekten. Julia Jonasson, […]
  Läs mer
 • Interaktiv översikt av träbyggandet i Sverige

  Sveriges Träbyggnadskansli har tagit fram och driver woodprintsweden.se. Här kan du se hur modernt träbyggande tar plats i Sverige. Den är utformad som en karta och visar vilka träbyggnadsprojekt som planeras, projekteras, monteras eller redan bebos och brukas. Informationen är publicerad av byggherrar, arkitekter, leverantörer och entreprenörer som själva lägger in information om sina träbyggnadsprojekt till […]
  Läs mer
 • Peter Johansson ny programdirektör för ProWOOD

  ProWOOD (2014-2020) och uppföljaren ProWOOD+ (2017-2023) är företagsforskarskolan som har som mål att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri. Vid årsskiftet tillträdde Peter Johansson, Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University som ny programdirektör efter Kristina Säfsten. Vem är du? -Jag är en tonårsförälder som forskar inom digitalisering i byggandet på Tekniska Högskolan i […]
  Läs mer
 • Robotar – en disruptiv trend

  I en ny artikel i tidningen Byggindustrin diskuterar man kring den nya underentreprenören – roboten och hur den kommer att påverka byggindustrin i det långa loppet. Man har intervjuat flera personer om nuläget, bland annat Gunnar Bolmsjö, professor i maskinteknik på Linnéuniversitetet som också är medlem i Smart Housings referensgrupp. Han tror att utvecklingen kommer […]
  Läs mer
 • Forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas

  Michael Dorn, docent vid Linnéuniversitetet har färdigställt en forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas inom BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper. Här var målet att studera beteendet i knutpunkter och se hur det ändras vid olika varianter av sammanfogning. Rapporten är en sammanställning av arbetet med knutpunkter där man studerat övergången mellan väggar och bjälklagselement för bostäder. […]
  Läs mer
 • Bostadsdrömmar och behov hos dem som kanske inte har möjlighet att välja själva

  Vilka drömmar och behov uttrycker migranter, studenter och äldre kring boende? Det har varit fokus för delprojektet metadesign i BOOST-projektet. Resultaten utmanar industrins fokus på priviligierade målgrupper och visar att ett gott hem-skapande kan gå hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl, samtliga designforskare från Linnéuniversitetet, […]
  Läs mer
 • Årsmöte med föreningen Trästad Sverige

  26-27 mars hade föreningen Trästad årsmöte och seminarium i Skövde. Där fick man bland annat en inblick i planeringen och uppbyggnaden av Sveriges största bostadsområde med höga trähus – Frostaliden. Sveriges största bostadsområde med höga trähus Ett flertal aktörer berättade med olika utgångspunkter om hur man jobbat med Frostalinden från idé till byggnader. Frostaliden är […]
  Läs mer
 • Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna

  Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Ur denna möjlighet föddes tanken att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader då solen inte alls går ner. […]
  Läs mer
 • Presentation av Estlands ledande trähusföretag

  The Estonian Woodhouse Association (EWA) har mer än 50 medlemmar. EWA är ramorganisation för The Estonian Wooden Houses Cluster (EWHC) som skapades för att förbättra internationell konkurrenskraft samt öka förädlingsvärdet och exportomsättningen för medlemmarna. Mer än 90 % av Estlands prefabricerade trähusproduktion exporteras, främst till de nordiska länderna, men också till 70 länder runt om […]
  Läs mer
 • Hur presenterar boendeproducenterna sina erbjudanden?

  I BOOST-projektet har Anders Melander, docent i företagsekonomi vid Jönköping International Business School tagit fram en ny rapport ”Mervärdeserbjudanden riktade mot Nyanlända, Unga och Äldre – en studie av boendeerbjudanden”. Småhustillverkarna gör det inte – men flerfamiljshustillverkarna Ett viktigt resultat från studien är att småhustillverkare inte direkt adresserar grupperna äldre, unga/studenter och nyanlända. Av 180 studerade […]
  Läs mer
 • Glasfasad – ny produkt för trähus

  Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” var att utreda möjligheten […]
  Läs mer
 • Återanvändning av varmvatten

  Företaget Graytec AB har utvecklat ett system för att rena och återanvända gråvatten från badrum (dusch, bad och handfat) för hygienändamål. Detta kan spara upp till 60 % vatten och upp till 80 % av varmvattenkostnaderna. Tekniken är patentsökt och innebär ett ”slutet” system som genererar varmvatten för hygienändamål. För att få ut tekniken på marknaden […]
  Läs mer
 • Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

  Verksamhetsledningen i Smart Housing har fått ökad kunskap om normkreativitet för ett inkluderande förhållningssätt i Vinnovaprojektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö”. Projektet genomfördes tillsammans med RISE och Linnéuniversitetet. Syftet var att öka förståelsen för normrelaterade utmaningar och utveckla en plan för införande av ett normkreativt förhållningssätt som hela innovationsmiljön ska kunna […]
  Läs mer
 • Glasets funktion och produktion

  Förmiddagen den 15 maj bjuder Smart Housing Smålands temagrupp Transparent intelligens in till en träff med föredrag och diskussion om glasfunktion och produktion. Programmet vänder sig till företagsrepresentanter inom glasbranschen och företag som på ett eller annat sätt använder glas. Programmet innehåller inbjudna talare, möjlighet till intressanta samtal mellan företagspartners kring framtida möjligheter och behov […]
  Läs mer
 • Grönt ljus för civilingenjörer vid Linnéuniversitetet

  Det beslut som har tagits av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, innebär att Linnéuniversitetet ges rättighet att starta civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Rättigheten är allmängiltig, vilket innebär att universitetet har möjlighet att i framtiden starta civilingenjörsutbildningar även i andra ämnen. –Vi har under flera år arbetat målmedvetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet. Därför […]
  Läs mer
 • Temadagen den spännande glasutvecklingen

  Välkommen till RISE temadag om den spännande glasutvecklingen, den 14 maj, på Videum i Växjö. Vi har bjudit in Volvo Cars som kommer att ge en inblick i sin glasavdelning. Göteborgs universitet talar om möjligheterna att använda fönster som element som tar sin energi från solen. Dessutom berättar en forskare från RISE om det senaste […]
  Läs mer
 • Ny stiftelse ska främja entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län

  Science Park berättar på sin hemsida om den nyinrättade Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län som syftar till att stödja kreativitet, entreprenörskap och tillväxt i länet. Stiftelsen kommer att göra investeringar via Science Park Speed Capital, som investerar mellan hundratusen och femhundratusen kronor i bolag som ingår i Science Parks inkubatorsprogram. På så sätt får bolagen både […]
  Läs mer
 • Ingrid Wadskog – ny i SHS styrgrupp

  Berätta lite om dig själv? -Jag är uppvuxen i Örebro. Studerade på Chalmers och Göteborgs universitet och disputerade 2003 i mikrobiologi. Flyttade sedan till Jönköping och började arbeta på Jönköping University, Tekniska Högskolan som då hette Högskolan i Jönköping respektive Ingenjörshögskolan. -Jag arbetade från början som lärare/forskare inom bioteknikområdet och sedan mer och mer med […]
  Läs mer
 • På gång i Baltikum!

  Smart Housings processledningen var på omvärldsspaning i Baltikum under vecka 9. Det var ett digert program där vi besökte företag, initierade ett meta-kluster för trähus kring Östersjön och deltog på konferensen Forum Wood Building Baltic i Tallinn, Estland. Meta-kluster för trähus kring Östersjön Representanter från Estonian Woodhouse Association från Estland, Lithuanian, Prefabricated Cluster – PrefabLT […]
  Läs mer
 • Temagrupp KL-trä formeras

  Nu håller Smart Housings nya temagrupp med fokus på KL-trä på att formeras under ledning av Thomas Bader på Linnéuniversitetet. Under vårterminen kommer en kärngrupp att träffas för att lägga upp hur man vill jobba framöver. Under hösten kommer sedan en öppen inbjudan här på bloggen för dem som är intresserade av att lära sig […]
  Läs mer
 • WeXO – en innovativ samlings- och arbetsplats

  Det händer spännande saker i Växjö som är en riktigt, riktigt stor spelare inom IT-området i Sverige. Castellum och Visma har tillsammans med staden ambitionen att flytta fram positionerna ännu mer genom att uppföra WeXO. Man vill skapa en destination för Växjö, en samlings- och arbetsplats i världsklass för digital innovation. Smart Housing arrangerade den […]
  Läs mer
 • Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse 2018

  Nu finns en rykande färsk berättelse om Smart Housing Småland 2018 med nedslag i händelser och resultat. Ladda hem Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse 2018 här. Här hittar du vårt erbjudande som accelerator och katalysator där vi jobbar inom områdena innovation & utveckling; projekt; temagrupper; lärande och internationalisering. Vi berättar också om vår roll som stöd […]
  Läs mer
 • Om Smart Housing i inledningstal på Forum Wood Building Baltic 2019

  Forum Wood Building Baltic pågår den här veckan i Tallinn, Estland. I sitt inledningsanförande på konferensen berättade Kristina Mjörnell, RISE, både om Smart Housing och fukt. Processledningen är på plats och omvärldsbevakar och utökar nätverket.
  Läs mer
 • Framtidens byggande i Kiruna

  Kiruna Sustainability Center arbetar för att skapa ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö i samverkan mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare. I början av februari var Smart Housing Småland inbjudna till en workshop kring framtidens byggande. En artikel om workshopen på Kiruna Sustainability Center hittar du här.
  Läs mer
 • Fler typer av boende önskas!

  I BOOST-projektet har man inom delprojektet metadesign undersökt hur de som inte har möjlighet att välja hur de ska bo skulle vilja bo. Resultat från intervjuer och workshops med äldre, migranter och studenter presenterades av Linnéuniversitetet på Stockholm Furniture & Light Fair. Läs mer på BOOST-sidan här.   Bild: Åsa Ståhl, Mathilda Tham och Sara […]
  Läs mer
 • Stärka kommuners arbete med Agenda 2030

  Inom byggande och boende är kommunerna viktiga aktörer. De kan i sina beslutsprocesser bana väg för innovationer, systemförändringar och samhällets framtida utveckling. För att vi ska lyckas md att möta olika utmaningar, till exempel klimatförändringar och behovet av en effektivare användning av resurser behöver kommuner arbeta med innovativt i olika planprocesser. De globala mål och […]
  Läs mer
 • Forum Wood Building Baltic 2019

  Missa inte tillfället att ta reda på vad som är på gång i Baltikum. Den 27 februari-1 mars hålls Forum Wood Building Baltic i Tallin, Estland. Konferensen syftar till att utbyta erfarenheter och lära sig från de bästa inom området. Bland annat kan man höra ett föredrag av Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning. Teman: – byggnadsfysik […]
  Läs mer
 • Planera för trästäder

  Den 24 januari hade Trästad bjudit in till en konferens om hur regioner runt om i Sverige arbetar med sina hållbarhetsperspektiv i byggandet och hur samhällsplanerare hanterar den ödesfråga vi står inför – klimatet. Smart Housing var på plats och ger några exempel från dagen. Hållbart – strategier, planering och trender I en paneldiskussion samtalade […]
  Läs mer
 • Kan man använda trä i curtain-wall fasader?

  Prefabricerade fasadelement är mycket populära då man bygger eftersom det minskar behovet av lagring på plats och montage går snabbare. Den kanske mest sofistikerade prefabricerade fasadelement är de av typen curtain-wall. Dessa finns att få med olika typer av gummipackningar som innebär att fasaden sluter tätt så snart den hängs på. Det gör att det […]
  Läs mer
 • Vad är en optimal fastsättningsmetod för brandklassade gipsskivor?

  Antalet flervåningshus i trä växer i Sverige. För att uppfylla Boverkets brandsäkerhetskrav behöver en konstruktion ha ett visst brandmotstånd. Ett vanligt sätt då man bygger är att klä trä med brandklassade gipsskivor. Efter en tids brand faller gipset dock ned. Byggelementets brandmotstånd beror därför till stor del på hur länge skivan sitter uppe. En genomgång […]
  Läs mer
 • Temagrupp brandsäkert byggande träffade brandkonsulter och räddningstjänsten

  I januari hade temagruppen brandsäkert byggande och boende i trä och glas bjudit in brandkonsulter och räddningstjänsten för att få deras synpunkter på brandsäkert byggande av moderna trähus. – Temagruppens ambition är att skapa robusta lösningar som minskar risken att göra fel, konstaterar Joakim Norén, RISE som leder temagruppen. Carl-Johan Sjöstrand från Värends räddningstjänst hade […]
  Läs mer
 • Säkra och hållbara byggkomponenter i trä och glas

  Deltagarna har arbetat i flera forskningsprojekt som utforskar olika aspekter av innovativa strukturella komponenter i trä och glas. Dessa arkitektoniskt tilltalande lösningar har visat sig fungera under korttidsbelastning i rumstemperatur och har dessutom en betydande kapacitet kvar efter initialt brott. Man håller också på att titta på hur tidigare utvecklade limmade koncept beter sig vid […]
  Läs mer
 • Vill du ställa ut i Kina?

  Nordic Space Agent introducerar hållbar skandinavisk design, arkitektur och livsstil till den kinesiska marknaden. Nu bjuder man in 20 skandinaviska varumärken och 20 skandinaviska designers/arkitekter för att medverka i den turnerande utställningen ”Nordic Space 2019” med start i juni 2019 i de kinesiska städerna; Guangzhou, Shanghai, Chongqing och Beijing. Är du intresserad av att vara […]
  Läs mer
 • Hur kan man påverka hyresgästers beteende vad gäller miljöpåverkan?

  Den 29 januari träffades Växjöbostäder, Smart Housing och personer från Linnéuniversitetets institutioner social science, byggteknik och datateknik för att se hur man skulle kunna använda Docenten  som living lab i projektet Smart Urbant Boende. Diskussionerna utmynnade i att det kommer att bli två examensarbeten under våren i Social Science under ledning av professor Giangiacomo Bravo. Det […]
  Läs mer
 • Bioinnovation och Västsvenska Kemi- och Materialklustrets årskonferens 2019

  Den 17 januari höll Bioinnovation sin årskonferens på Chalmers tillsammans med och Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Under dagen lyfte man fram spännande satsningar på forskning och innovation inom biobaserade kemikalier, produkter, material och biobaserat byggande. Smart Housing Småland var med och visade upp nya prototyper i glas- och trä samt en del av 3D-utskriften av […]
  Läs mer
 • Tillsammans äger vi framtiden!

  Ett 70-tal personer samlades på Vandalorum i Värnamo den 21 januari för att inspireras och diskutera hur vi tillsammans tar tillvara och utvecklar verksamheten i Smart Housing Småland. Kristina Alsér, styrgruppens ordförande, lyfte fram att vi lyckades bli Vinnväxtvinnare 2013 genom prestigelös samverkan mellan Smålands regioner, länsstyrelser, akademi och näringsliv. Nu tittar vi ännu längre […]
  Läs mer
 • Knutpunkter och bärande trä-glas i bostäder i BOOST

  I en artikel i senaste Nytt från Träcentrum skriver man om ett av delprojekten i BOOST. Studierna kring knutpunkterna är snart färdiga och nästa fas blir att undersöka bärande trä-glas element och deras användning. Michael Dorn på Linnéuniversitetet som leder forskningsdelen i delprojektet Tekniska Prototyper svarade på några frågor från Ulrika Wikander på Träcentrum. Varför har […]
  Läs mer
 • Intresserad av automation, digitalisering och tillverkning i trä?

  Innovatum söker en projektledare som under tre år driver ett projekt med inriktning på industriell utveckling genom främst automation och digitalisering. Tester och demonstrationer ska utföras och designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten och stärkt konkurrenskraft. Det kommer även att etableras en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och […]
  Läs mer
 • Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke

  I dagsläget är användandet av konstruktionsvirke ofta begränsat till spännvidder kortare än 15 meter. Genom att koppla ihop flera element av standard k-virke (tjocklek <45 mm) kan man dock åstadkomma mycket robusta konstruktioner, med marknadens kanske billigaste byggmaterial. Målet för den nya Smart Housing-förstudien ”Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke” är att […]
  Läs mer
 • Fuktsäkerhet vid massivträbyggande

  I träbyggbranschen finns uppfattningen att KL-trä är så massivt att man kan bygga fuktsäkert även om det exponeras för nederbörd under byggtiden. Det saknas dock studier som verifierar detta och risken är att det uppstår mikrobiella skador med efterföljande kostnader, redan under byggtiden vilket skulle kunna riskera KL-träs rykte. Det pågår redan nu ett fältmätningsprojekt […]
  Läs mer
 • Se hit du som har verksamhet i västra götalandsregionen

  Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Vårens utlysning för FoU-kort avancerat stänger 12 mars. Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny […]
  Läs mer
 • Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö

  Under de senaste åren har det skett en akustisk revolution. Insikten om ljudlandskapets betydelse för hälsa, kreativitet, och prestationsförmåga har slagit igenom. Arbetsplatser och andra miljöer inreds inte längre bara för att se bra ut, utan också för att låta bra. I den nya Smart Housing-förstudien ”Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö” ska man studera […]
  Läs mer
 • God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

  En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar vi dig från Smart Housing Småland.
  Läs mer
 • Samma resultat för laminering i labb- och industriell skala

  Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett av de nyare sätten att använda inlaminerade folier. Traditionellt har laminering av glas med folie till största delen använts för att skapa säkerhetsglas, en ruta som har gjorts tåligare mot slag och stötar. I BOOST-projektet fick […]
  Läs mer
 • Temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas träffade brandkonsulter

  I slutet av oktober träffade Smart Housings temagrupp olika brandkonsulter för att diskutera brandsäkerhet i moderna trähus. Brandkonsulterna tog upp olika frågor som är aktuella allt från att Bengt Dahlgren tagit fram en ny bok om hållbart brandskydd till vikten av robusta lösningar och noggrannhet vid utförande till behovet av 3D-modeller istället för 2D-ritningar för […]
  Läs mer
 • Om Smart Housing i Musikhjälpen – alla har rätt att funka olika

  Henrik Tryggesson, RISE Glas, var och berättade om Smart Housing Småland i Musikhjälpen som sänds direkt från SHS bostadsprototyp 13-14 december. Temat för årets musikhjälp är alla har rätt att funka olika. Det blev ett samtal om Smart Housing, byggande, boende, kvarteret Docenten och hur man kan använda normkritik för att driva innovation tillsammans med […]
  Läs mer
 • Vi banar väg för framtidsyrken!

  Virtual reality, välfärdsteknik och e-hälsa och fastighetsautomation är exempel på nya yrkesroller i framtiden, enligt Arbetsmarknadsrapporten 2019 från utbildningsföretaget Nackademin. Nya yrken och yrkesroller som Arbetsmarknadsrapporten pekar ut är: • Välfärdstekniksamordnare (e-hälsosamordnare) • Fastighetsingenjör med inriktning mot automation • Virtual reality-utvecklare • Virtual reality-producent • Affärsutvecklare inom Internet of Things • Digital redovisningskonsult • Artificiell intelligens-specialist Inom samhällsbyggnad används både virtual och […]
  Läs mer
 • Alla har rätt att funka olika

  Musikhjälpen i Växjö, 13-14 december, klockan 12:00 till 12:00 sänder 24 timmar direktsänd radio och tv med studentföreningar från Växjö Campus Linnéuniversitetet från “den svarta kuben”, dvs Smart Housing Smålands bostadsmodul, vid parkeringen mellan Stubor och Georg Lückligs väg i Växjö. Här hittar du mer information om insamlingen och kan lyssna på programmet http://radiolur.com/
  Läs mer
 • Effektivare produktionsflöde i trähusföretag med inspiration från Tyskland

  Tobias Schauerte på Linnéuniversitet har lett arbetet med en benchmarkstudie av ett tyskt trähusföretag. Resultaten presenteras i ett kandidatarbete, konferensbidrag och den sammanfattande rapporten ”internationell benchmark studie”. Bakgrund Strukturen på den tyska industrin för småhus i trä är annorlunda än den svenska. I Sverige delar omkring 50 företag på marknaden och den största tillverkaren producerar […]
  Läs mer
 • Vill du bidra till övergången till en biobaserad ekonomi?

  Nu är BioInnovations utlysning för hypotesprövning steg 1 öppen! Utlysningen ska främja nyskapande projekt med idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. I erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Utlysningens budget är 3,5 miljoner kronor. Utlysningen […]
  Läs mer
 • Förslag på examensarbeten presenterades på Linnéuniversitetets Byggardag

  På Byggardagen i slutet av november fick Linnéuniversitets byggstudenter möjlighet att träffa branschen. Smart Housing presenterade förslag till examensarbeten i samverkan med industrin. Examensarbetena på bygginstitutionens treåriga program (byggnadsingenjörer och byggnadsutformare) startar den 25 mars och avslutas med presentationer 3-4 juni 2019. Examensarbetesförslagen kan laddas ned här – Kontroll av golv och mellanbjälklag, Hjältevadshus www.hjaltevadshus.se – […]
  Läs mer
 • Den digitala trästaden planeras i Nässjö

  I Nässjö planeras en ny stadsdel bakom centralstationen. Fokus ligger på att skapa en testbädd kring energi, digitalisering och träbaserat byggande och boende. Smart Housing Småland är med i processen med arbetet kring satsningen. Redan 2017 presenterade Stina Granberg Lindor, planerings- och utvecklingschef på kommunledningskontoret Nässjö kommun, projektet som väckte stort intresse på SHS inspirationsdag. […]
  Läs mer
 • Framtidens forskningsledare, Stefan Karlsson, siktar på superstarkt glas

  Smart Housing Smålands temagruppsledare för transparent intelligens, Stefan Karlsson på RISE Glas, har beviljats tre miljoner kronor från Formas för att under tre år få fördjupa sig inom sitt forskningsområde tunnare och starkare glas för en hållbar produktion och konsumtion. Glas används bland annat i byggnader, fönster, solfångare, displayer och telefoner. Kemisk härdning är en […]
  Läs mer
 • Frida Johansson leder arbetet med utvecklingen av Svartbäcksmåla

  Svartbäcksmåla är ett aktivitetsområde i Nybro kommun som kommunen vill utveckla till ett året-runt-område. Smart Housing Småland är med i diskussionerna kring hur man skulle kunna utveckla området. Vi ställde några frågor till Frida Johansson, kommunens projektledare för Svartbäcksmåla. Vem är du? -Jag arbetar som markförvaltare/projektledare på Nybro kommun. Vad är ditt uppdrag när det gäller […]
  Läs mer
 • Kristina Bornholm leder arbetet med arkitekturplattformen 100 % Småland

  Kristina Bornholm, arkitekt på Arkitektbolaget, har fått i uppdrag av Smart Housing Småland att skapa arkitekturplattformen 100 % Småland. Vem är du? – Jag är arkitekt vid Arkitektbolaget sedan 2005 och delägare sedan 2011. Jag är driven av att utveckla samarbeten, det här att 1+1 kan bli 3. Vad är uppdraget från Smart Housing Småland? […]
  Läs mer
 • Småland – ett centrum för digital utveckling

  15-16 november hölls digitala veckan för tredje gången. Nu arrangerat av den nystartade ideella branschföreningen Digitri (sprungen ur tidigare projektet IEC), Växjö kommun  och Videum Science Park. Smart Housing var på plats för att bevaka vad som händer. Här några nedslag. Cybersäkerhet Senadin Alisics från Combitec berättade om stora trender som driver digitalisering och digital […]
  Läs mer
 • Grattis Sverige som fått tre nya Vinnväxtmiljöer

  Smart Housing Småland är en av Sveriges Vinnväxtmiljöer. Nu har vi fått tre nya med fokus kring hälsotjänster, att skapa en innovationsmiljö för framtidens lantbruk och klimatledande processindustri. DigitalWell Arena, Värmland Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt […]
  Läs mer
 • Hur kan Smart Housing utvecklas för att möta regionens utmaningar?

  Den 15 november träffade verksamhetsledningen för Smart Housing Småland representanter för de regionala offentliga finansiärerna för en diskussion kring hur de ser på utvecklingen av Smart Housing Småland. Samtal fördes om hur Smart Housing Småland kan stötta regionen i de utmaningar och behov man ser framöver. Tack till Marcus Wikstam och Henrik Nilsson på GFAB […]
  Läs mer
 • Examensarbetare möter byggföretag på Linnéuniversitetet

  Den 28 november, klockan 9.00-15.00 är det åter dags för Linnéuniversitetets Byggardagen där byggstudenter får möjlighet att träffa sina framtida arbetsgivare. Temat för året är forskning inom byggteknik vid Linnéuniversitetet – från beräkningsmekanik, över byggnadsvård, till livscykelanalys. Mer om dagen och aktuellt program, hittar du här.
  Läs mer
 • Smart belysning i boendemiljöer

  Moe Soheilian är doktorand på Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap på Jönköping University. Han jobbar i projektet SMart Illumination in Living Environments (SMILE) som fick såddfinansiering av Smart Housing Småland. Att utforma ett protokoll för att styra belysningsprodukter i lägenheter i ett bostadsområde är en utmaning. Protokollet ska ange hur ljusstyrka, färgtemperatur och till och med […]
  Läs mer
 • Var med och forma framtidens Smart Housing Småland

  Smart Housing Småland blev Vinnväxt-vinnare 2013 och fick en tio-årig basfinansiering för att utveckla innovationsmiljön kring Smålands styrkeområden byggande och boende i glas och trä. Idag arbetar Smart Housing Småland med att leda utvecklingen framåt och skapa länkar som knyter samman aktörer och verksamheter inom offentlighet, akademi och näringsliv. Vision och vägen framåt i fokus […]
  Läs mer
 • EMC anordnar trähusaktiviteter

  EMC, Energi- och miljöcentrum planerar ett antal intressanta aktiviteter framöver. Kunskapsdag om stora trähus 29 november Den 29 november bjuder EMC in till en heldag på Campus Varberg kring byggande av höga trähus för tredje gången. I år har man kompletterat med ett nytt område – upphandling av trähus – hur kan man göra? Program […]
  Läs mer
 • Kan man använda ultraljud för att sortera glas i olika kvaliteter?

  Glasets styrka beror på storleken och hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som till exempel stål. Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt även hos helt oanvända glas, vilket resulterar i att styrkan kan skilja sig mycket åt. Detta gör att man […]
  Läs mer
 • Intresset för trähusbyggande ökar i Kanada

  SHS temagrupp export var med och arrangerade ett seminarium på Träcentrum med Business Sweden från Kanada för att informera om möjliga samarbeten för företag som vill växa internationellt och nå den kanadensiska marknaden. Christina Keighren och Caleb Chapman var på plats och berättade om Kanada, handelsavtalet CETA, hur infrastrukturen ser ut, trenderna inom träkonstruktion i Kanada […]
  Läs mer
 • Utmaning om social innovation

  Studenter på tredje året/Bachelor på Jönköping International Business School/Jönköping University har under åtta veckor jobbat med att ta fram socialt innovativa lösningar för att hjälpa till att lösa bostadsutmaningen i Jönköping. Det här var en del i BOOST-projektet där man tittar på boende för utsatta grupper som immigranter, unga och äldre. Läs mer om utmaningen […]
  Läs mer
 • Hackaton-tävling i träbyggande för arkitekter, företag och studenter

  Ett trettiotal personer möttes på Linnéuniversitetet den 23 oktober i ett Open Source Wood hackathon arrangerad av Metsä Wood i samverkan med Smart Housing, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Utmaningen var att, på fem timmar, i fyra grupper, designa en byggnad med fanérträbalkar (LVL) som huvudsakligt byggmaterial. Byggnaden skulle placeras på en befintlig tomt på Lineborgsplan i […]
  Läs mer
 • Enorm potential för träbyggnadsindustrin och prefab i Australien

  Malin Löving från SHS processledning och ProWOOD berättar här om hur man nu drar nytta av de kontakter som skapades vid förra årets besök i Australien. -2017 tilldelades ProWOOD Schweighofer Innovation Prize vilket möjliggjorde den här resan till Australien i september i år. Det var åtta ProWOOD-doktorander, två företagsrepresentanter, en från OBOS och en från Flexator, ProWOODs ledningsgrupp […]
  Läs mer
 • Limträhandböcker från Svenskt Trä

  Svenskt Trä har nyligen lanserat en ny del i serien om limträ, Limträhandbok Del 4, för att möta det ökande intresset för att bygga i limträ och för att tillgodose behovet av relevant kunskap. Limträhandböckerna är ett led i arbetet med att sprida kunskap om att använda limträ som konstruktionsmaterial. Alla delar kan laddas ner […]
  Läs mer
 • Träpriset 2020

  Svenskt Trä delar vart fjärde år ut Träpriset till ett nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige och som innehar särskilda arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden kan vara ett hus, en bro eller en anläggning där trä använts på ett korrekt sätt som tillvaratar träets möjligheter och samtidigt speglar eller utvecklar den svenska arkitekturtraditionen. Läs mer om hur […]
  Läs mer
 • Utbildning om lagar, regler, fuktsäkerhet och utförandekontroll för trähusbyggare

  Välkommen till en tvådagars utbildning för trähusbyggare den 28-29 november på Scandic Kungens Kurva, Stockholm arrangerad av RISE och TMF. Kraven på uppförande av prefabricerade trähus har skärpts under de senaste åren. Trähusföretagen inom TMF ställer därför högre krav på dem som bygger och monterar husen. Avsikten med utbildningen Trähusbyggare är att öka kunskaperna främst […]
  Läs mer
 • En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

  Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard. I det nya SHS-projektet kommer byggherrar, besiktningsmän och entreprenörer att utveckla ett IT-verktyg baserat på KEYnets […]
  Läs mer
 • Förband för limträkonstruktioner för höga hus ska klara brandtest i minst 90 minuter

  Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar. I SHS-projektet ”Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter” är målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som […]
  Läs mer
 • Vill du söka finansiering för en SHS-förstudie 2019? Dead-line 27/11.

  Smart Housing har möjlighet att delfinansiera förstudier-/affärsutvecklingsprojekt. Har du någon idé som du vill utforska så ta chansen och gör en enkel beskrivning i vår projektförslagsblankett av vad du vill göra, hur och med vem. Vi välkomnar speciellt förslag som relaterar till: – Cirkulär ekonomi – Brand – Transparent intelligens – Automation/produktion/industrialisering – KL-trä – Export – Boende – Arkitektur – Agenda 2030 Så […]
  Läs mer
 • VR gör att du hör skillnaden med ljudisolerande fönster innan huset är byggt

  Hur förklarar man effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt. Det är näst intill omöjligt […]
  Läs mer
 • Trä bygger ett hållbart samhälle

  Linnéuniversitetet var värd för Forum Wood Building Nordic som samlade cirka 250 personer från 17 länder den 27-28 september. Här gör vi några nedslag från det som hände på konferensen. Internationell politisk vilja – hållbara lösningar Cirkulär ekonomi finns stadigt på den internationella agendan. Trä är en del av lösningen och det konstaterades att offentliga aktörer måste […]
  Läs mer
 • Vill du utveckla dina affärer med Kanada?

  Den 26 oktober håller Business Sweden ett lunchseminarium på Träcentrum i Nässjö om exportmöjligheter till Kanada med inriktning mot träindustrin. Sverige och Kanada har en stark handelsrelation, båda länderna är mycket industrialiserade, tekniskt avancerade och strävar efter att balansera handel med samvete. Båda länderna åtnjuter många kulturella likheter och gemensamma värderingar. Det nya frihandelsavtalet CETA mellan […]
  Läs mer
 • Digital produktionsdag lockade många

  Den 25 september anordnade TMF, Träcentrum och Hello Future en Digital Produktionsdag på Träcentrum, som lockade närmare 100 personer. Begrepp som publiken fick veta mer om var bland annat digital transformation, Internet of Things och Industri 4.0. Många intressanta talare tog plats på scen under dagen. Läs mer om dagen här.  
  Läs mer
 • Vill du utveckla företaget tillsammans med Linnéstudenter?

  Den 18 oktober mellan 11.30-14.00 kommer körs Open innovation-konceptet nutcracker som är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitet, Drivhuset och Videum Science Park. Här kan ditt företag få hjälp att lösa problem eller hitta nya vinklar och idéer med hjälp av innovativa studenter. Kanske hittar du också din framtida medarbetare i gruppen. Man räknar med att 35-40 studenter […]
  Läs mer
 • Smart Housing Småland stödjer innovationsprocessen

  Initiering Smart Housing Småland (SHS) uppdrag är att stödja innovation. Det kan göras på olika sätt beroende på hur mogen innovationsidén är. Det är särskilt viktigt att fånga en idé och sedan stödja och underhålla dess utveckling till något som realiseras. Innovationsprocessen börjar vanligtvis med att en idé initieras i exempelvis i företag, akademi, region, […]
  Läs mer
 • Industriellt träbyggande med boendebehov i fokus

  I det pågående SHS-projektet ”Flervåningshus i CLT utan gipsskivor” deltar företaget SIZES Works som är systerbolag till I am Home Projektutvecklarna. Vi fick möjlighet att ställa lite frågor till Petra Wertheimer, som är VD IAH Projektutvecklarna/Partner. Berätta om bakgrunden till företaget I Am Home – I Am Home startades i och med att man identifierade […]
  Läs mer
 • Nu startar SHS temagrupp export

  Ett gäng med representanter från Business Sweden, Almi, Region Kronoberg och RISE samlades för en första träff och planering på RISE i Växjö den 6 september. Vi ställde några frågor till Mattias Viktorsson från RISE som leder temagruppen. Nu har gruppen träffats en första gång, vad var ditt intryck? – Hur bra som helst, vilket team […]
  Läs mer
 • Det här får du inte missa på Wood Building Nordic

  Nu är nästan hela programmet för Forum Wood Building Nordic – towards a new renaissance som arrangeras av Linnéuniversitetet i Växjö den 27-28 september klart. Hela programmet och anmälan hittar du här. Smart Housing Småland har varit med i planeringen av konferensen. Vi ställde några frågor till Kirsi Jarnerö från SHS processledning. Vad kan deltagarna […]
  Läs mer
 • Nedslag från Trä & Teknik-mässan

  På invigningsdagen besökte vi Trä & Teknikmässan som pågår i Göteborg just nu. Här delar vi med oss av några intryck. Bland invigningstalarna fanns H.M. Konung Carl XVI Gustaf som konstaterade att trä växer långsamt, att utvecklingen går snabbt och att det gäller att se möjligheterna när tiderna förändras. Något som hela mässan vittnar om. […]
  Läs mer
 • BIM, en virtuell modell av verkligheten, förändrar byggbranschen

  I senaste numret av Nytt från träcentrum har man med en artikel relaterad till projektet BOOST som arbetar med fördjupade studier i flera av Smart Housing Smålands hjärtefrågor. Vi tackar för att vi får att återge artikeln här. BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn. Genom att använda BIM kan […]
  Läs mer
 • Riktlinjer för äldreboenden varierar

  I senaste numret av Nytt från träcentrum har man med en artikel med spännande resultat från projektet BOOST som arbetar med fördjupade studier i flera av Smart Housing Smålands hjärtefrågor. Vi tackar för att vi får att återge artikeln här. Orienterbarhet, färgsättning, dagsljus – det är exempel på teman som är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid utformningen […]
  Läs mer
 • Lyssna på Malin från SHS på Trä & Teknik

  Den 28 – 31 augusti är det dags för Trä & Teknik i Göteborg. Mässan marknadsför sig som den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä. Intressant seminarieprogram och många utställare på plats. Malin Löfving från Smart Housing Smålands processledning talar på mässan 31/8 kl. 10.00 på temat ”Framtidens industriella träbyggande”.
  Läs mer
 • Brandsäkra detaljlösningar i trähus – kunskapsläge

  Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” initierade den nu avslutade SHS-förstudien ”Brandsäkra detaljlösningar i trähus” där man har tagit fram en rapport över det aktuella kunskapsläget om brandtekniska lösningar. Utgångspunkten för förstudien har varit detaljlösningar enligt ”Brandsäkra trähus 3”, […]
  Läs mer
 • Kan man ersätta gipsskivor med en duk för brandändamål?

  Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor. I SHS-förstudien ”Flervåningshus i CLT utan gipsskivor” ska man undersöka möjligheten att ersätta gipsskivor med duk för […]
  Läs mer
 • Unikt masterprogram i byggteknik formas på Linnéuniversitetet

  Åsa Bolmsvik, lektor i byggteknik på Linnnéuniversitetet, sökte och fick såddfinansiering från Smart Housing till sin KK-stiftelseansökan om att skapa en tvåårig masterutbildning. KK-stiftelsen i sin tur beviljade projektet. Målet för projektet ”Sustainable Structural Engineering” är att skapa en tvåårig masterutbildning som ger studenterna kunskap om konstruktionsteknik och samtidigt belyser livscykelaspekter. Det ska även resultera […]
  Läs mer
 • Trappsteg av laminerat glas och trä – går det?

  I Smart Housing-förstudien ”Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening” ska man ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om Flexibeltrappan AB som tillverkar trappor ska gå vidare med sina planer att utveckla en variant med trä, glas och belysning i planstegen, samt glas i räckets horisontella delar. Företaget är i ett uppbyggnadsskede men […]
  Läs mer
 • Glad sommar!

  Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och återkommer med senaste nytt igen i mitten av augusti.  
  Läs mer
 • Expertkompetens för hållbart träbyggande – nya kurstillfällen i höst

  Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Hösten 2018 ges följande kurser: Brandteknisk dimensionering av trähus Kursen vänder sig till dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid […]
  Läs mer
 • Senaste nytt om funktionella beläggningar på transparenta ytor

  350 deltagarna möttes på den internationella konferensen Coating on Glass and Plastics (ICCG) den 11-15 juni. Konferensen hölls i Würzburg, Tyskland och handlade om de sofistikerade yt-tekniker som kan belägga glas och plast, främst i byggnader och fordon. Applicering av beläggningar på glas och plast adderar värde till olika produkter. Att kunna belägga stora områden […]
  Läs mer
 • Fönster med variabelt solskydd och luftrening

  Fönster och dagsljuset som vi får genom dem påverkar både hälsa och välbefinnande. Det finns idag tekniker med potential att utveckla fönster ytterligare för vi ska må ännu bättre. I den nya Smart Housing-förstudien ”Möjligheter för multifunktionella fönster i flerbostadshus – teknik och affärsmodeller” kommer man att undersöka förutsättningarna för att skapa multifunktionella fönster där […]
  Läs mer
 • Sidobrädesbalkar med styvhet som LVL-balkar

  Smart Housing-förstudien ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är nu klar och man kan där konstatera att limmade sidobrädesbalkar kan få en styvhet som motsvarar LVL-balkar. En utmaning för dagens träbyggande är att klara högt ställda krav på ljudisolering, svikt och vibrationer i flerfamiljshus av trä. För detta krävs bland annat […]
  Läs mer
 • Temagrupp brand siktar mot branschrekommendationer

  Den 12 juni träffades Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Man gick igenom kunskapsläget, hur olika företag jobbar med detaljlösningar och hur det går med det pågående arbetet med uppdateringen av Eurocode 5 – Träkonstruktioner – Dimensionering, del 1-2: Brandteknisk dimensionering som ska vara klart 2022. Arbetet i […]
  Läs mer
 • Utvärdering av limfogar vid brand

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter som CLT en väsentlig del. Det är viktigt att välja rätt limsystem då CLT är en del av ett bärande system om det skulle utsättas för brand. Den bästa […]
  Läs mer
 • Snabb och effektiv produktion av unika produkter

  ”Byggnader karakteriseras av en hög grad av unicitet. Utvecklade produktplattformar skulle öka förmågan att tillgodose och hantera krav, både internt och externt, på ett snabbt och effektivt sätt och därmed skapa ett smartare och mer hållbart boende” skrev Fredrik Elgh, professor i produktutveckling på Jönköping University då han sökte och fick såddfinansiering av Smart Housing till […]
  Läs mer
 • Belysningsvetenskap och ljusdesign på Jönköping University

  Ljusprofessor Myriam Aries leder sedan 2016 arbetet med att utveckla belysningsområdet på Tekniska Högskolan vid Jönköping University. Man har idag en spännande projektportfölj, handleder tre doktorander och har nyss anställt Johan Röklander som laboratorietekniker och Annika Jägerbrand som lärare och forskare på avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap där ljusdesignutbildningen finns. Speciellt spännande ur Smart Housing-perspektiv […]
  Läs mer
 • Vill du hänga med på Kickstart Digitalisering i Växjö?

  Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar. Almi i Växjö planerar att köra igång en grupp med start 26/9 och följande möten 10/10 och 7/11. Intresserad? Kontakta Jerry […]
  Läs mer
 • RISE söker projektledare för utveckling av framtidens träbyggande

  Är du en person som brinner för att vara med och utveckla nya innovativa produkter och processer för ett effektivt och hållbart byggande? Då skulle du kunna bli nästa medarbetare på RISE Träbyggande och boende. Läs mer om den nya tjänsten här.
  Läs mer
 • Centrum för Ledarskap i Småland är igång för fullt

  Nu har Centrum för Ledarskap i Småland varit igång sedan 2016, ett projekt som fick såddfinansiering till sin ansökan till Kampradstiftelsen från Smart Housing Småland. Centrumet är tänkt som en långsiktig satsning på ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland. Verksamhetens fyra grundpelare är: Ledarutvecklingsgrupper. Chefer och ledare utvecklar tillsammans förmågan att främja innovation i […]
  Läs mer
 • Glasprototyper inbjudna till världens största glasmässa

  Glasstec är världens största glasmässa där nya produkter, koncept och trender inom glasbranschen visas upp vartannat år. I år kommer prototyper från RISE Glas och Smart Housing Småland och att ställas ut i det centrala navet, och den viktigaste inspirationskällan i mässans hjärta, utställningen glass technology live. Här visas framtidens glastillämpningar för både funktion och […]
  Läs mer
 • Det bubblar kring transparent intelligens!

  Ett 25-tal personer från industrin, institut, akademi och finansiärer från Sverige och England träffades i Uppsala, inbjudna av Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet tillsammans med RISE Glas och Smart Housing Småland. Syftet var att diskutera hur man skulle kunna skapa ett kompetenscentrum för att fördjupa och accelerera utvecklingen av transparent intelligens och implementera den i olika […]
  Läs mer
 • SHS visade prototyper på ICFF möbelmässa i New York

  Smart Housing var med på möbelmässan ICFF – Annual International Contemporary Furniture den 20-23 maj tillsammans med partnerna Smart Textiles och Interior Cluster Sweden i projektet Innovation Square. Smart Housing jobbar med prototyper som syftar till utveckling av byggnaden men ur ett boendeperspektiv kan utforskandet av glas- och trä-kombinationer också kopplas till inredning och möbler […]
  Läs mer
 • Inatt rensades våra kontaktlistor

  Det innebär att vi tappat många fina kontakter till Smart Housings innovationsmiljö som vi redan saknar. Om du missat att svara och vill ha vårt nyhetsbrev, information eller bli inbjuden till våra events framöver så måste vi ha ett godkännande från dig. Smart Housing Småland leds av RISE så utskick om godkännande administreras av RISE. […]
  Läs mer
 • Glasutveckling i strålkastarljuset

  Den 22 maj träffades ett 50-tal glasintresserade från industrin på RISE Glas temadag den spännande glasutvecklingen. Dagen är en mötesplats för att snappa upp senaste nytt från RISE Glas och inspel från samarbetspartners och industrin. Dessutom så ställs årets prototyper ut – inte sällan sprungna ur olika Smart Housing-projekt som till exempel BOOST. Några Smart […]
  Läs mer
 • Följ med till Australien i höst

  I september 2018 anordnar Smart Housing Småland tillsammans med ProWOOD en resa till Australien med besök på PrefabAUS-konferensen i Brisbane, forskarskolan CampH i Melbourne och spännande företagsbesök. Vi åker fredagen den 7 september och kommer tillbaka söndagen den 16 september. Program och anmälan (senast 25 maj) hittar du här. Hittills är 14 personer från akademi och […]
  Läs mer
 • Hur kan normkreativitet öka innovationsförmågan?

  Kan vi öka innovationsförmågan och ytterligare förbättra resultaten i Smart Housing-miljön genom att agera normkreativt? Det tror vi och därför tar vi nu hjälp av experter inom normkreativitet och normkritik för att lära oss vad det kan innebära. Vinnova har beviljat projektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö” som kommer att pågå […]
  Läs mer
 • Flyttkedjor i fokus

  Den 7 maj bjöd de två projekten BOOST och Innovation Runway in till en gemensam workshop på Jönköping University som bland annat handlade om flyttkedjor. Även kollektivboenden och investeringsvilja för bostäder på landsbygden fanns på agendan. Här deltog representanter från näringsliv, myndigheter, studenter och samverkansparters till projekten. Enligt Wikipedia uppstår en flyttkedja när man bygger […]
  Läs mer
 • Föränderlig livsstil kräver flexibelt boende

  Våra föränderliga livsstilar kräver bostäder som kan förändras med livet. Ikano Bostad har genom innovationsprogrammet ”BoLabb” på nära håll studerat hur människor lever och vilka behov och förväntningar vi har på vårt boende. Lotta Sjödin, utvecklingsledare på Ikano Bostad läste Smart Housing-rapporten om flexväggar och kontaktade oss för vidare diskussioner. Krister Falk från RISE Glas […]
  Läs mer
 • Glas på trä för fasader med lågt underhåll

  Vinnova har beviljat den såddfinansierade ansökan om hypotesprövningsprojekt ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll”. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att det är en byggnad i trä genom att använda exteriört trä vilket kan vara en […]
  Läs mer
 • Trästad Sveriges årsmöte och utblick mot framtiden

  Under två dagar i april samlades ett 50-tal aktörer i Gävle för att höra om olika aspekter av träbyggande och en Trähussafari med besök på olika träprojekt och Grännäs Trähus nyinvigda trähusfabrik. Sveriges träbyggnadskansli gav en bild över hur man ser på framtiden. Målsättning för 2025 för flerbostadshus i trä är: – 15 000 lägenheter/år (idag […]
  Läs mer
 • Temagrupp brand arbetar för standardiserade, robusta detaljlösningar

  Tolv personer ur SHS temagrupp brand träffades på Träcentrum i april. Förra gången bestämde man att söka en förstudie från SHS. Den beviljades och den här gången kunde man presentera delresultat ur förstudien om kunskapsläget för brandtekniska detaljlösningar. Studien speglar dagens behov för att uppnå brandsäkert byggande i moderna trähus. Fokus har varit på detaljer […]
  Läs mer
 • Smart Housing värd för erfarenhetsutbyte med övriga Vinnväxtmiljöer

  Den 25-26 april träffades alla Sveriges Vinnväxtmiljöer och representanter från Vinnova hos Smart Housing Småland. Det här är så kallade ERFA-träffar där processledarna för de olika miljöerna får chansen att presentera sin miljö och dessutom diskutera aktuella frågor, gemensamma utmaningar och möjligheter till samverkan några gånger per år. På onsdagen fanns ett antal samarbetspartners på […]
  Läs mer
 • Gunnar Bolmsjö Linnéuniversitetet, ny i SHS referensgrupp

  Gunnar Bolmsjö, du är ny medlem i Smart Housing Smålands referensgrupp. Vem är Gunnar Bolmsjö? – Jag är professor i industriella produktionssystem på Linnéuniversitetet. Mitt huvudintresse är industrirobotik och smart automatisering i industrin. Jag kommer närmaste från Högskolan Väst i Trollhättan och före det från Lunds Universitet. Jag ser stora möjligheter med samarbete med industrin. […]
  Läs mer
 • 275 miljoner kronor i stöd till innovativt byggande

  Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet på totalt 275 miljoner kronor under 2018 – 2020 ska hjälpa aktörer som vill bygga klimatsmart och samtidigt testa, introducera, förbättra och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkter eller tjänster. – Jag vill stärka incitamenten för utveckling och innovationer inom byggindustri […]
  Läs mer
 • Det är långt mellan bostadsutvecklare och boende

  I BOOST-projektet belyser man bland annat frågor om utvecklingen av byggindustrins affärsmodeller. I en ny artikel i Vertikals har Leona Achtenhagen, Emilia Florin Samuelsson och Anders Melander på Jönköping University publicerat en artikel om ”Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden”. Artikelförfattarna inleder med: ”Den svenska regeringens mål är att bedriva en bostadspolitik […]
  Läs mer
 • Framtidsspaning på Vinnovas innovationsdag

  Den 22 mars samlades 400 personer från en mängd företag och organisationer inom olika branscher och sektorer, i både offentlig och privat verksamhet. Här var Smart Housing med och spanade. Uppgiften för dagen var att se vad man tror kommer att hända under åren fram till 2030. Deltagarna spånade fritt inom områdena: smarta städer nästa […]
  Läs mer
 • Återvinning av glas – inte bara flaskor

  Glas är ett helt återvinningsbart material som kan smältas om ett oändligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. I Sverige återvinns idag 90 % av flaskor och burkar, men vad händer med andra sorters glas som planglas i fönster och bilar, hushållsglas och mineralull? Vad vet vi om dess avfallsströmmar och hur skulle vi […]
  Läs mer
 • Nya SHS-prototyper i galleriet

  Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och hur de nya visualiseringsteknikerna kan användas i byggbranschen, laminerat glas och trä, ljus och energi har varit temana för 2017 års Smart Housing-prototyper. Du kan se dem i prototypgalleriet som du hittar här.
  Läs mer
 • Kristina Alsér, ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland

  Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, har tillträtt som ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland. Hon efterträder Ola Adolfsson, vd Flexator, som varit ordförande sedan starten 2013. – Samhällsutvecklingsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och min drivkraft är att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för dem som vill leva, verka, bo och utvecklas […]
  Läs mer
 • Augmented Reality i trähustillverkning

  2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstaterades att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling och design till produktion och slutligen demonstration och försäljning. VR-förstudien gav också idéer till hur man skulle kunna använda förstärkt […]
  Läs mer
 • Forum Wood Building Nordic 2018 – mot en ny renässans

  Linnéuniversitetet i Växjö är värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018 och Smart Housing Småland är med och hjälper till med planeringen. Konferensen ger akademiker och praktiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet. Här lyfter man fram de ekonomiska och sociala […]
  Läs mer
 • Vad kan Smart Housing småland göra för dig?

  Smart Housing Smålands uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer. Vårt fokus ligger i gränssnitten mellan utveckling och innovationer kring byggande och boende i glas och trä – hela tiden med användaren i centrum. Erbjudanden Innovation & utveckling Behöver du hjälp att utveckla en […]
  Läs mer
 • Mer trä i Jönköpings läns husbyggande

  Klimatrådet i Jönköpings arbetsgrupp för trähusbyggnad där Smart Housing är med bjuder in till en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Seminariet är en del i arbete med att förankra Jönköpings läns trähusbyggnadsstrategin som nu är ute på remiss. Remissen hittar du här. Plats: Träcentrum Nässjö, Framtidsvägen 1, Nässjö. Tid: […]
  Läs mer
 • Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling

  Den 14-15 mars hölls de årliga Trähusdagarna arrangerade av RISE i samarbete med Trä- och möbelföretagen och Smart Housing Småland. 200 inbjudna deltagare och 30 utställare fanns på plats. Årets tema var ”Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling” med fokusområdena energi, miljö, automation och digitalisering samt fönster och dörrar. Här presenterar vi några nedslag från det […]
  Läs mer
 • ProWOOD-doktoranden Djordje Popovic har presenterat sin licentiatavhandling

  Den 9 februari presenterade Djordje Popovic, Jönköping University/OBOS, sin licentiatavhandling med namnet ”Off-site manufacturing systems development in timber house building. Towards mass customization-oriented manufacturing”. Opponent var Helena Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet. Djordje har varit en av doktoranderna i företagsforskarskolan ProWOOD. Information om ProWOOD och uppföljaren ProWOOD+ hittar du här. Licentiatavhandlingen sammanfattad av Djordje Behovet av bostäder i Sverige har […]
  Läs mer
 • Intresserad av att utveckla digitala affärsmodeller?

  Smart Built Environment är en satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Man utlyser nu åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller och söker projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet. Den snabba digitala transformationen innebär stora förändringar i […]
  Läs mer
 • Ola Adolfsson och Smart Housing Småland

  Smart Housing Smålands styrgruppsordförande Ola Adolfson, tillika vd för Flexator, har varit med i innovationsmiljön sedan starten. Den 10e april går Kristina Alsér in som hans efterträdare och vi vill passa på att fånga Olas tankar om åren som gått. Du kom in som styrgruppsordförande redan 2013. Vad var det som lockade dig att ta uppdraget? […]
  Läs mer
 • Inspirerande workshop i forsknings- och innovationsbyggnaden NEST

  Den 6-7 mars hade ENBRI – European Network of Building Research Institute bjudit in olika ”living labs” till en workshop. Mötet hölls i materialforskningsinstitutet Empa:s spännande och inspirerande forsknings- och innovationsbyggnad NEST i Zürich i Schweiz. NEST har en grundstruktur där man i modulär form kan prova och utvärdera nya tekniker, material och system under […]
  Läs mer
 • 445 aktuella sidor om glas

  Glass Performance Days är en konferens som hålls vartannat år i Finland sedan 25 år tillbaka. Den lockar stora delar av den internationella glasindustrin. Man har ett gediget program och artiklarna från konferensen 2017 är nu fritt tillgänglig för den som vill förkovra sig. I årets konferenstryck hittar man artiklar om: Glass and Sustainability Do’s […]
  Läs mer
 • Kristina Alsér, tillträder som ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland vid styrgruppsmötet den 10 april

  Kristina Alsér efterträder Ola Adolfsson som varit ordförande sedan starten 2013. Vi återkommer med mer information vid tillträdandet.
  Läs mer
 • Vi måste bygga fler bostäder, konstaterar Boverket

  Fram till 2025 behöver 600 000 bostäder byggas för att kompensera för det som inte byggts tidigare, enligt nya siffror från Boverket. SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67 750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53 500 bostäder under året. Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt […]
  Läs mer
 • Framtidens boendemiljöer

  Den 27 februari anordnade Jönköping Science Park ett eftermiddagsseminarium kring framtidens boendemiljöer som en del i projektet Innovation Runway. Syftet var att inspirera till innovativa bygglösningar och idéer om hur man ska leva och bo i framtiden i Jönköpingsregionen. I alla tider har människor flyttat till möjligheter, men vad krävs egentligen för att möta framtidens […]
  Läs mer
 • SHS verksamhetsberättelse 2017

  Nu finns en rykande färsk berättelse om Smart Housing Småland 2017 med nedslag i händelser och resultat. Processledningen berättar om verksamheten och Smart Housings roll i ett större sammanhang. Satsningen på internationalisering börjar synas och vi berättar om Australien-kontakterna som varit givande, inte minst för ProWOOD. Våra erbjudanden som accelerator och katalysator presenteras inom områdena […]
  Läs mer
 • Hur ska man stödja utvecklingen av stadsinnovationer?

  Vinnova har kommit med en ny rapport som relaterar till Smart Housing Smålands innovationsmiljö. Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Under 2017 gjordes en uppföljning av satsningen som sammanfattas i en rapport genomförd av Länka Consulting. Man har haft ambitionen att adressera några av […]
  Läs mer
 • Ledarutveckling för dig på Höglandet

  Nu startar ett projekt om ledarskap, innovation och kunskapsutveckling som vänder sig till Höglandets chefer, ledare och/eller stabspersoner, i privat eller offentlig verksamhet. Gruppen träffas sju gånger under ca ett år tillsammans med en processledare, en forskare och två studenter. Varje träff är fyra timmar. Vill du veta mer Det blir informationsträffar på Träcentrum den […]
  Läs mer
 • Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna

  Kajsa Haag på Jönköping University har i projektet BOOST gjort en rapport kring förtätning av villastäder som är ett led i att stimulera affärsmodellsinnovering i svensk träindustri med fokus på hustillverkning och bostadsbristen för utsatta grupper. Förtätning av villastaden Hela 94 % av Sveriges befolkning bor i en kommun där det råder bostadsbrist. Bristen på […]
  Läs mer
 • Utveckling av tysta miljöer

  Tysta Offentliga Rum-projektet (TOR) fick såddfinansiering från Smart Housing Småland. Där tog man fram TOR-konceptet – en tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. Det är en innovativ produkt som kan ge avkoppling i bullriga miljöer. Nu ska man ta konceptet vidare mot en marknadsetablering. Användningsområdena har expanderats mot bland annat byggprojekt och skolor […]
  Läs mer
 • Behöver ni en strategi för att dra nytta av företagets immateriella tillgångar?

  Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna – hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft och flytta fram din marknadsposition. Vad har ditt företag för immateriella tillgångar och hur använder ni dessa för att öka konkurrenskraften? Har företaget tillräckligt med patent? Behöver fler varumärken skyddas? Nu finns chansen att få […]
  Läs mer
 • Idag presenterades Smålands skogsstrategi

  Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur man tillsammans kan få skogens värden att växa. Smart Housing Småland har deltagit i dialogen de senaste två åren via det industriella träbyggandet som […]
  Läs mer
 • Linnéuniversitetet knyter forskning till studentboendet Docenten

  Sverige och Kronoberg står inför ett antal utmaningar kopplat till framtidens hållbara städer. IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapligaAkademien) samlade 2015 några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. Efter två år där SHS drivit arbetet med att formera en regional testbädd har en stark projektgrupp bildats. Diana Unander Nordle på Linnéuniversitetet tar […]
  Läs mer
 • Smart belysning i en helt ny stad kan bli verklighet i Kiruna

  Belysning är en viktig fråga för Smart Housing och nu har vi fått möjlighet att delta i en förstudie som kan bidra till ny kunskap inom området. Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Ur denna möjlighet föds även […]
  Läs mer
 • Innovationscheckar för småföretag

  Har ditt företag en innovativ idé som behöver utvecklas? Då kan du söka en Innovationscheck på 100.000 kr från Vinnova, förmedlad via Träcentrum. Checkarna ska stimulera innovation i småföretag (3-249 anställda) som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden. De kan användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor […]
  Läs mer
 • Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhälle

  Vilken roll spelar städernas aktörer i experimenterande stadsutvecklingsprocesser? Kan vi hitta lösningar på de stora samhällsutmaningarna som vi redan identifierat som klimatförändringar, hotet mot ekosystemtjänster, bostadsbrist, ungdomsarbetslöshet, social polarisering, äldres livskvalitet? I Vinnovarapporten ”Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhälle” har projektledarna för sex Innovationsplattformar i olika städer samlat sina erfarenheter om bland […]
  Läs mer
 • Träbyggande i fokus på Holzbauforum 2017

  Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning rapporterar här om några av intrycken från intensiva dagar på Holzbauforum i Österrike den 6-8 december, 2017. I anslutningen till konferensen fanns en utställning där KL-trä dominerade. Men också leverantörer av förband och kompletterade material som biobaserade, träbaserade isolermaterial fanns med. Många olika leverantörer av KL-trä visade allt från […]
  Läs mer
 • Flexväggar för bättre utnyttjande av bostaden

  Ett extra rum eller behov av ett större utrymme? I Smart Housing förstudien ”Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet” handlar om hur ett över tiden föränderligt behov av rumsindelning i bostäder kan tillgodoses med flexibla innerväggar. Stor bredd på vad marknaden kan erbjuda Olika aktörer på marknaden identifierades och deras flexibla lösningar för […]
  Läs mer
 • Korrosion av planglas kopplat till betong

  Glas förekommer i princip i alla byggnader. Det är generellt sett ett kemiskt motståndskraftigt material men kan angripas (korroderas) av alkaliska lösningar. Alkaliska lösningar kan till exempel bildas då vatten kommer i kontakt med färsk betong. Detta vatten kan i sin tur komma att rinna över en glasyta som då påverkas. I SHS-förstudien ”Korrosion av […]
  Läs mer
 • Energin flödade på SHS inspirationsdag i Kalmar

  Det var närmare 100 personer som träffades på Smart Housing Smålands årliga inspirationsdag. Den här gången träffades vi i Kalmar. Några nedslag från dagen… LarsEvert Wikholm på Randek berättade att man nu jobbar med att ta fram 22 meter långa moduler med hjälp av robotiserad tillverkning i USA och undrade när vi kommer att börja göra […]
  Läs mer
 • David Johansson, OBOS, fick Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris 2017

  Priset 2017 gick till David Johansson, på OBOS som arbetar med att införa VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) i allt från planering till tillverkning och marknadsföring. Resultaten kan användas som inspiration och gott exempel för näringslivet. AR innebär ett paradigmskifte i och med att man kan gå från tvådimensionella ritningar eller skärmar till […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande med robusta lösningar av hög kvalitet

  Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” startades för att dela kunskap kring teknikutvecklingen till olika relevanta parter, samt att kunna identifiera och initiera fortsatta forsknings-, utbildnings- och informationsinsatser. Vid temagruppens första workshop kom man fram till att det finns […]
  Läs mer
 • Bostadssituationen i Småland

  I Länsstyrelsernas uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. Till detta samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, dvs. antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner. Detta sammanställs sedan av Länsstyrelserna i deras Bostadsanalyser. Om man tittar på de tre Smålandslänen så ser man stora likheter i […]
  Läs mer
 • Smart Housing på plats på Forum-HoltzBau

  Just nu pågår Forum-HoltzBau i Österrike. Kirsi Jarnerö och Mikael Ludvigsson från Smart Housings processledning är på plats. Där har vi också en utställning tillsammans med Linnéuniversitetet och gör reklam för Forum Wood Building Nordic som hålls i Växjö nästa år. Mer om konferensen kommer så småningom…
  Läs mer
 • Vad är en bostad i internationell toppklass?

  Den 28e november anordnade Centrum för boendets arkitektur (CBA) tillsammans med Linnéuniversitetet en seminariedag som utforskade temat Svensk bostad i internationell toppklass. CBA är ett nystartat centrum på Chalmers i Göteborg. Här vill man lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. Målsättningen är att lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass. Samtidigt vill man medverka till att nya […]
  Läs mer
 • OBOS möter framtiden med AR – nytt på youtube

  I Smart Housing-förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” undersöker OBOS tillsammans med RISE Glas hur Augmented Reality (AR) kan bli en del av arbetssättet. Med tekniken kan man visa och interagera med tredimensionella ritningar. Resultatet blir att digital information och verklighet smälter samman vilket gör att man alltid har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Arbetsmetoderna […]
  Läs mer
 • Skulle glas kunna skydda och visa en träfasad?

  Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” blir att utreda möjligheten […]
  Läs mer
 • Hur kan man utveckla affärsmodellerna i trähusbranchen?

  Den svenska trähusbranschen är fascinerande på många sätt. Produkten hus är spännande i sig. Man behöver bara titta i en av alla huskataloger för att förstå det. Branschens beroende av politiska beslut och konjunktursvängningar är en annan anledning. Ytterligare en anledning är att produkten är unik på åtminstone två sätt. Dels är det ofta det […]
  Läs mer
 • Bedöm renoveringens hållbarhet med Renobuild

  Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Med det nya praktiska och kostnadsfria verktyg Renobuild som RISE tagit fram kan det nu bli lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade […]
  Läs mer
 • Smart Housings inspirationsdag – nu är programmet klart

  Den 14 december bjuder vi in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat på Glasverandan i Kalmarsalen i Kalmar. Förutom snabba nedslag i olika projekt och årets Smart Housing-prototyper kommer vi under dagen att berätta […]
  Läs mer
 • Kommunernas engagemang viktigt för ökat träbyggande

  Victoria Kalén på masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH skrev i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning sitt examensarbete ”Kommunalt handlingsutrymme för att öka byggandet i trä. En studie av planeringsförutsättningar”. Syftet var att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten var att ökat träbyggande […]
  Läs mer
 • Utvecklat strategiarbete för innovativ tillväxt i företag

  Anders Melander, docent i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan på Jönköping University fick såddfinansiering från SHS till Vinnova-projektet ”Organiserat strategiarbete för förnyelse – mindre och medelstora företag i fokus”, kallat Hoshin-projektet. Syftet var att etablera en flexibel arbetsmetodik för strategiskt arbete i etablerade små och mellanstora företag. Detta för att skapa förutsättningar för innovativ tillväxt. Nu […]
  Läs mer
 • Satsning på höga trähus för minskad miljöpåverkan i Frankrike

  För att minska miljöpåverkan från samhällsbyggnadssektorn planerar Frankrike att bygga 36 höga hus i trä med upp till 18 våningar innan år 2020. Föreningen Adivbois samordnar initiativet och förmedlar kunskap för att skapa och följa upp dessa demonstrationsprojekt i flera olika städer. RISE har med stöd av Smart Housing Småland bidragit med den svenska erfarenheten […]
  Läs mer
 • Boka in Smart Housings inspirationsdag den 14 december i Kalmar

  Den 14 december bjuder vi in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat på Glasverandan i Kalmarsalen i Kalmar. Förutom olika projekt och årets prototyper kommer vi under dagen att berätta om erfarenheter från Australien […]
  Läs mer
 • Årets trävecka, 13-17 nov

  Årets Trävecka äger rum den 13-17 november. I år ligger fokus på aktiviteter för skolbarn, lärare samt studie-och yrkesvägledare för att informera om och väcka intresse för träbranschen. Flera företag runtom i Småland kommer öppna upp dörrarna för studiebesök från vetgiriga skolbarn. Vill ditt företag också arrangera ett studiebesök? Kontakta i så fall processledare Mikael […]
  Läs mer
 • IHubs Sweden – ett fönster mot Sveriges innovationshubbar

  iHubs Sweden är en ny samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Här hittar man berättelser om hur Smart Housing Småland och alla andra Vinnväxtmiljöer arbetar för innovation och utveckling. Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och […]
  Läs mer
 • Alla talar om boende – förslag till plattform för boendeforskning vid Linnéuniversitetet

  Forskningsstudien ”Alla talar om boende” har genomförts mot bakgrund av Linnéuniversitetets och Smart Housing Smålands dialog om möjligheten att etablera en miljö för tvärvetenskaplig gränsöverskridande boendeforskning. Syftet har varit att bättre kunna bearbeta fältet boendeforskning och på så sätt bidra till att utveckla ny kunskap som svarar mot samhällets behov. Frågeställningar med utgångspunkt i ”boende” […]
  Läs mer
 • Minskad stress med limträbyggnader

  Svenskt Trä berättar om ny forskning som visar att limträ är bra för hälsa och välmående. Bland annat konstaterar Tomas Nord som deltagit i forskningsprojektet Wood2New att ”Det verkar som att vi påverkas positivt av att vistas i miljöer med exponerade träytor, bland annat har flera studier visat att vi upplever mindre stress, något som […]
  Läs mer
 • Träfokus på regiondag i Kalmar

  Träbranschen är stor i Kalmar län och behovet av nya bostäder är stort. Under den andra regiondagen ägnade man all uppmärksamhet åt hur vi bygger framtiden – med fokus på trä. Här fanns bland annat Smart Housing Småland med och berättade om smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas exemplifierat […]
  Läs mer
 • Ny i Smart Housings processledning: Malin Löfving

  Malin Löfving från Träcentrum ingår från och med nu i Smart Housing Smålands processledning tillsammans med Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö från RISE. -Berätta lite om din bakgrund -Sedan ett år tillbaka arbetar jag som projektledare på Träcentrum, berättar Malin. Jag är involverad i flera olika projekt bland annat företagsforskarskolan ProWOOD och projektet Swedprod – […]
  Läs mer
 • Villaägares tankar kring energirenovering

  Förra året beviljades “One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses”, en Kamprad-ansökan som SHS bidrog med såddfinansiering till. Vi kontaktade professor Krushna Mahapatra på Linnéuniversitetet som är projektledare för att se vad som hänt sedan sist. INNOVATE ger internationella insikter om konceptet one-stop-shop – Vårt projekt har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt, […]
  Läs mer
 • WoodRise Congress i Frankrike

  Den 13-15 september anordnades den första WoodRise kongressen i Bordeaux, Frankrike. Syftet var att diskutera mellanhöga och höga byggnader i trä. Kongressen har intitierats för att skapa ett forum för beslutsfattare, beställare, arkitekter, entreprenörer och producenter att samverka och utbyta erfarenheter om att bygga högt i trä. Totalt närvarade drygt 1 500 personer under två […]
  Läs mer
 • Fasader i fokus på Advanced Building Skins i Schweiz

  540 personer från hela världen samlades under två dagar i början av oktober i Bern, Schweiz för att lyssna på det senaste om fasader på konferensen Advanced Building Skins. Endast en handfull svenskar deltog men Smart Housing var där för att bevaka det senaste främst inom parametrisk design och solceller. Det följande är nedslag från […]
  Läs mer
 • Egen webbplats för JU:s forsknings- och utbildningsmiljö SPARK

  Nu finns en webbplats för SPARK på Jönköpings universitet där man kan läsa om projekt och om vart man vänder sig om man vill inleda samarbeten kring forskning och utbildning. Adress: ju.se/spark
  Läs mer
 • Sverige föregångare inom prefabricerat byggande i Australien

    Smart Housing har varit i Australien. Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö bjöds in till PrefabAUS som är navet för prefabricerat byggande i Australien och Mikael var en av talarna på deras stora årliga konferens. Med många intryck och kontakter med sig hem både från konferens och en lång rad studiebesök summerade de de viktigaste […]
  Läs mer
 • Svensk Byggtjänst ska driva Informationscentrum för hållbart byggande

  ​Svensk Byggtjänst ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable […]
  Läs mer
 • Inspiration för framtidens trähus

  Smart Housings innovationsmiljö och projekt har fått uppmärksamhet både i Norge och Sverige på sista tiden. På OBOS Boligdag där 400 personer från Norska byggbranschen samlades talade Peter Stenfelt från OBOS om framtidens byggande och konceptet High6 som kommer att byggas i Kalmar och Mikael Ludvigsson från Smart Housing Småland talade om den innovativa framtiden […]
  Läs mer
 • ProWOOD+-doktorand söks till Flexator

  Gillar du företagsanknuten forskning? Då är kanske tjänsten som forsknings- och utvecklingsingenjör något för dig eller någon du känner. Tjänsten är en strategisk satsning för framtiden där man kommer arbeta med att utveckla kunskap och förbättra verksamheten utifrån Flexators tekniska plattform. I tjänsten ingår forskarstudier till 80 % inom företagsforskarskolan ProWOOD+. Du kommer arbeta med […]
  Läs mer
 • Drömlägenhet för flexibelt boende

  Stångåstaden AB som är Linköpings kommunala bostadsföretag har med hjälp av kreatör Ingrid Ehrnebo från White Arkitekter skapat Stångåstadens drömlägenhet till bo- och samhällsexpot i Vallastaden. Tanken är att två vuxna kan bo här varannan vecka, och två vuxna med tre barn varannan. En inte helt ovanlig familjesituation. Från etta till fyra med flexibel inredning […]
  Läs mer
 • Mångfald inom boende och byggande i Vallastaden

  Vallastaden är den nybyggda stadsdelen i Linköping där årets stora bo- och samhällsexpo just avslutats. På sex år har 40 aktörer byggt 1 000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel. Resan startade 2012 då arkitektbyrån OkiDokis bidrag ”Tegar” vann tävlingen om Vallastaden. Förslaget hämtade inspiration från hur städer byggdes förr i tiden […]
  Läs mer
 • Glass Performance Days 2017

  Nu kan man ladda ner hela konferenstrycket på inte mindre än 425 sidor som en pdf  här från GPDs hemsida utan kostnad. Följande teman fanns vid årets konferens: Glass and Sustainability Do’s and Don’ts of Building Facades Facade Engineering Structural Glass Applications Research & Development Quality Management Smart Glazing Architect Forum Facade Contractor’s Forum IGU […]
  Läs mer
 • Internationell träbyggkonferens i Skellefteå

  Den 7-8 november hålls den internationella träbyggkonferensen Wood Building Summit i Skellefteå. Årets tema är ”Why, how and when to build in Wood?”. I programmet hittar man spännande programpunkter med allt från Skellefteå Kulturhus till Hoho Vienna, världens högsta höghus i trä, 84 meter högt som ska stå klart 2018. Program och anmälan hittar du […]
  Läs mer
 • Nominera till Glaspriset 2018

  Nu är det dags att utse Sveriges bästa glasbyggnad. I samband med Nordbyggmässan i Stockholm delar Glasbranschföreningen, GBF, ut Glaspriset för Sveriges bästa glasbyggnad. Glas är ett fantastiskt material och varje år färdigställs en mängd spännande glasprojekt. Projekt med fokus på nytänkande och med en kombination av teknik och hantverk. Det kan vara stora glasbyggnader […]
  Läs mer
 • Tema nybyggnation i Framtidens biobaserade byggande och boende

  Träbyggandet i flera våningar ökar snabbt i Sverige. TMF:s prognos för 2017 visar på en ökning med hela 25 % från föregående år. Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) har som mål att bidra till en omställning som möjliggör mer byggande i trä. I somras hölls en workshop i Växjö mitt bland alla pågående […]
  Läs mer
 • Lärdomar från 3D-utskrift av möbel

  I förstudien ”Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning” har man arbetat med att öka förståelsen för 3D-skrivarteknik, biokompositer och fiberförstärkning och vilka tillämpningar som kan förverkligas när de samverkar. Företaget BLB industries i Värnamo har en egenutvecklad 3D-skrivare i storformat (möjligen störst i världen). Målet var att ta fram ett förnyelsebart kompositmaterial och en […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande

  Ett tiotal personer från träbyggbranschen samlades den 6 september på Linnéuniversitetet i Växjö till Smart Housings temagrupp brandsäkert byggandes workshop. Målet var att ta fram en strategi för att lyfta fram bra metoder för brandsäkert byggande och i arbetet framåt skapa en samsyn hos olika aktörer för vad detta är. Det är hög tid att […]
  Läs mer
 • Diskutera och följ Transparent intelligens på LinkedIn

  Smart Housings temagrupp planglas har startat en LinkedIn-grupp för att samla intressenter kring Transparent intelligens. Gå med du också! Här hittar du transparent intelligens-gruppen. Kontaktperson: Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57.
  Läs mer
 • Södra bygger anläggning för produktion av korslimmat trä – CLT

  Södra investerar i en mindre anläggning i anslutning till Södras sågverk i Värö i Halland. I planerna ligger en kommande satsning på en större anläggning. – Södra arbetar för att öka hållbart träbyggande och vill vara med och ta en position på en växande marknad. Produktionsstart beräknas till början av 2019. Anläggningen får en årlig […]
  Läs mer
 • Varför spricker härdade glas?

  Ibland händer det att ett härdat glas går sönder utan synlig orsak. Då far små, nästan rundade glasbitar åt alla håll och det är synnerligen obehagligt för den som skulle ha oturen att råka ut för det. Man blir upprörd och rädd och då och då rapporteras det i media. Men hur ofta händer det […]
  Läs mer
 • Brandsäkert byggande i trä och glas

  Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas har som övergripande mål att hitta ”best practice” för träbyggande. De välkomnar intresserade till en workshop som utforskar tillverkarnas prioriterade frågor och aktiviteter för brandsäkert träbyggande. Det har visat sig att det inom träbyggande och brand finns ett behov av samordning och att tydliggöra vad som är […]
  Läs mer
 • Välkommen till nya prototypgalleriet

  Smart Housings prototypstrategi omfattar allt från det enkla materialprovet på morgondagens biomassa/glas till fullskalekoncept. Däremellan kan det utvecklas snart realiserbara produkter i ämnesövergripande projekt. Vi ser det som en strategisk tyngd att kunna demonstrera möjligheter som kan implementeras och kommersialiseras av företag. Nu kan du se exempel på vad som tagits fram i det nya […]
  Läs mer
 • Ny ugn för laminering av glas – möjlighet att göra unika experiment

  Laminering innebär att två eller flera planglas sammanfogas med en eller flera lamineringsfolier mellan glasskivorna. – Det finns ett stort antal sätt att laminera och olika anledningar till varför man laminerar, berättar Krister Falk, RISE Glas. Laminering används ofta för att göra glas tåligare mot stötar och slag som i olika slags skyddsglas som används […]
  Läs mer
 • Utveckling av innovativ och hållbar inredning – Innovation Square

  Innovation Square är ett EU-finansierat projekt riktat mot värdekedjan inom svensk inredning. Projektet sammanför möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare samt forskningsutförare som arbetar med materialflöden och hållbara material. Ett antal innovationsprojekt ska fungera som ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom värdekedjan. Genomförande Start med […]
  Läs mer
 • Stora trähus i Halland stöttas i utvecklingen

  Smart Housing stödjer framväxten av en miljö kring stora trähus i Halland. Vi ställde lite frågor till Magnus Falk på EMC Sverige som är projektledare för satsningen. Vad är din roll i förhållande till träbyggande i Halland? – Som delprojektledare inom regionalfondsprojektet ”Arena Grön Tillväxt” bland annat har trä som ett av tre utvecklingsområden. Med […]
  Läs mer
 • Utveckling av dataintensiva tillämpningar på DISA

  DISA (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications) är Linnéuniversitetets senast etablerade spetsforskningsmiljö som fokuserar på hur datastyrda metoder kan ge fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, vetenskap och humaniora. Knutet till DISA finns över 30 forskare från universitetets samtliga fakulteter med en stark kärna från datavetenskap, medieteknik och statistik. […]
  Läs mer
 • Nya beräkningsmodeller för flervåningshus i trä

  Sverige har ett stort intresse av att öka användandet av trä som huvudsakligt lastbärande material i olika typer av flerbostadshus. Ett flertal leverantörer som bygger trävolymbaserade enfamiljsbostäder är nu på väg att utöka sin produktion till flerbostadshus i flera våningar. Eftersom det inte finns någon utvecklad beräknings- och designprocedur för denna typ av höghus så […]
  Läs mer
 • Omvärldsbevakning och informationsutbyte med Australien på gång

  Smart Housing är efter tre år som innovationsmiljö mogen att vidga vyerna internationellt. Internationaliseringsstrategin har lett fram till en inbjudan att hålla ett seminarie om vårt arbetssätt vid PrefabAUS årliga konferens i Melbourne, Australien i september. Vid deras besök i Sverige i våras kom det fram att det finns ett stort intresse kring vår triple […]
  Läs mer
 • Design-driven innovation i träindustrin

  Heleen de Goey, Swerea IVF och Jönköping University, presenterade den 7 juni sin licentiatavhandling ”Exploring Design-Driven Innovation – A study on value creation by SMEs in the Swedish wood products industry”. Opponent var Marcus Jahnke från RISE. Heleens forskning var kopplad till forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Licentiatavhandlingen handlade om att undersöka värdeskapande genom […]
  Läs mer
 • Automationsstrategier behövs i träindustrin

  Roaa Salim, Södra Innovation och Jönköping University, presenterade den 2 juni sin licentiatavhandling ”Exploring aspects of automation decisions – A study in the Swedish wood products industry”. Opponent var Kerstin Johansen från Linköpings Tekniska Universitet. Arbetet är även en del i Roaas arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Licentiatavhandlingen handlade om […]
  Läs mer
 • Ökat välbefinnande med skräddarsydda ljusinsläpp

  Elaheh Jalilzadehazhari presenterade den 12 juni sin licentiatuppsats ”Window and blind selection for enhancing subjective well-being” på Linnéuniversitetet som industridoktorand på fönster- och dörrföretaget Inwido. Opponent var ljusprofessor Myriam Aries från Jönköping University. Målet har varit att arbeta fram ett ramverk som ska kunna användas för att utforma ljusinsläpp i syfte att öka kundens subjektiva […]
  Läs mer
 • Såddfinansierat SHS-projekt bäddar för tunnare och starkare glas i solceller

  I det nyligen avslutade EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler) har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare. Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader. Glaset står […]
  Läs mer
 • Arkitektstudenter från KTH besökte Småland

  I början av året fick Småland under några dagar besök av ett stort gäng studenter från KTH:s arkitekturskola. I sju minibussar åkte andraårsstudenterna till Småland för att titta på materialen trä och glas både historiskt och modernt och få en inblick i det industriella träbyggandet. Besöken rörde sig inom ett brett fält från sågverk, snickerier, […]
  Läs mer
 • Regionalt inspel till handlingsplanen

  Den 7 juni var representanter för Regionförbund och Länsstyrelser i Småland inbjudna av Smart Housing Småland till en workshop hos Flexator i Anneberg. Under dagen fick deltagarna diskutera, lyfta fram och prioritera vilka sakområden som är viktiga att fokusera på i innovationsmiljön ur ett regionalt perspektiv. Efter givande diskussioner beslöt man att ha en årligen […]
  Läs mer
 • Digital transformation lokalt och nationellt

  Digitaliseringen påverkar oss alla både som privatpersoner och yrkesverksamma i nästan alla skeden av livet. Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet arrangerade ett seminarium kring digitalisering och digital transformation i Växjö samt som webbsändning den 1 juni. Totalt var det ett 60-tal personer som följde seminariet. Digitaliseringsmyndighet i Kronoberg? Växjö kommuns näringslivschef Thomas Karlsson och Christel […]
  Läs mer
 • Lär dig att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd

  Den 14 juni finns det möjlighet att lära sig att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd enligt de nya beräkningsmodellerna i Eurokod 5. På köpet får man ett års användarlicens till datorprogrammet SPFiT 2.0 – ett enkelt och användarvänligt verktyg som har utveckalts för beräkning av träkonstruktioners brandmotstånd enligt befintliga och vetenskapligt verifierade beräkningsmodeller i Europa. Var: RISE […]
  Läs mer
 • Svenskt industriellt träbyggande får internationellt intresse

  Det svenska industriella träbyggandet blir bättre och bättre för varje år som går. Det kommer fram nya tillverkningsmetoder, nya produktionslinjer, ökad digitalisering, nya sätt att arbeta och gradvis förbättras allt. Det här gör att Susanne Rudenstam från Sveriges Träbyggnadskansli blev värd för en delegation av utländska byggföretagare och forskare från bland annat Storbritannien, USA och […]
  Läs mer
 • Temagrupp planglas – transparent intelligens

  Smart Housings temagrupp om planglas – transparent intelligens träffades i Växjö den 18 maj. Det var ett tjugotal personer från industri, akademi och institut som samlades och utbytte erfarenheter och framtidsutsikter kring temat transparent intelligens. Begreppet transparent intelligens, som myntades av Smart Housings processledare Mikael Ludvigsson, står för integrerade intelligenta funktioner där transparenta material och/eller […]
  Läs mer
 • Temagrupper inom Smart Housing Småland

  En temagrupp uppstår ur ett behov som både företag och akademi ser som angeläget att lösa och syftar till ett fördjupat samarbete med inriktning på innovation mellan företag och akademi. Smart Housing kan då initiera en temagrupp och finansiera en person som leder gruppen under en längre tid. Man träffas till exempel en gång i […]
  Läs mer
 • Bygger vi verkligen våra drömmars stad?

  Om de flesta vill bo i egna småhus – varför byggs det då bara lägenheter? Det här och flera andra aspekter på bostadsbyggande stöttes och blöttes under ett seminarium anordnat av Trä- och möbelföretagen. Johan Palm från Smart Housing deltog och lyfte fram en föreläsning som särskilt intressant under dagen. -En viktig aspekt gav Erika […]
  Läs mer
 • Kristina Fagerström, Träcentrum ny i processledningen

  Johan Palm, Träcentrum som funnits med i processledningen för Smart Housing Småland sedan starten går i pension till sommaren. I och med detta hälsar vi Kristina Fagerström välkommen som Johans ersättare, också hon från Träcentrum. Johan och Kristina kommer att arbeta parallellt fram till sommaren. Några frågor till Johan -Vad är du mest stolt över att […]
  Läs mer
 • Mycket händer på glasfronten

  I strålande majväder höll RISE Glas temadagen Den spännande glasutvecklingen på Teleborgs slott i Växjö. Cirka 50 personer träffades, minglade, lyssnade på intressanta föredrag och inte minst undersökte de nya prototyper som tagits fram i Smart Housing Småland under året, bland annat duschväggen som spelar musik. Här bjöds på inspirerande talare, givande samtal, mingel och […]
  Läs mer
 • Trendspaning innovationer på CES 2017

  Smart Housing bad Tora Sirkka, RISE Glas, som ändå var i närheten i USA att trendspana från den internationella mässan och konferensen, CES – Consumer Electronics Show i Las Vegas, där mängder av nya innovationer visas. Här följer hennes intryck. – CES är en mässa där deltagarna gör sitt bästa att synas och överträffa varandra […]
  Läs mer
 • Trästad Sveriges konferens – ljusa tider för träbyggandet

  Här kommer några nedslag från Trästad Sveriges konferens den 4-5 maj i Linköping. Trähusproduktion i Sverige positivt sa ministern Bostadsminister Peter Eriksson talade om hållbar bostadspolitik och framhöll att svensk trähusproduktion påverkar både jobb och klimat genom att ge fler arbetstillfällen. Industriell prefabricering ger dessutom lättare högre kvalitet än byggande på plats och bidrar samtidigt […]
  Läs mer
 • Same, same, but different

  Australiska prefabAUS har både likheter och skillnader med Smart Housing Småland. En del i Smart Housings internationaliseringsstrategi för de närmaste tre åren är att hitta andra miljöer som man skulle kunna benchmarka sig mot och prefabAUS skulle kunna vara en sådan. PrefabAUS är en branschorganisation som går på tvären över den australiensiska prefabbranschen. De startade […]
  Läs mer
 • RISE värd för global konferens för hållbart byggande

  ​World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) hålls vart tredje år. Den anses vara världens främsta konferens och forum inom hållbart byggande. Nu är det klart att RISE, i samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park, i hård konkurrens fått äran att arrangera nästa upplaga av den globala konferensen i Göteborg 2020. Motiveringen till att RISE […]
  Läs mer
 • Sängbordsprototyp från SHS på möbeldag

  RISE Byggteknik bjöd in till Möbler- och teknikdag på RISE i Borås den 10 maj. Ett sextiotal personer från möbelindustrin hade samlats och fick förutom ett heldags seminarieprogram med allt från studiebesök på labb, föreläsningar om hyllprovning, spånskivor och rätt förpackning också ett inspel från Smart Housing och RISE Glas som handlade om glas i […]
  Läs mer
 • Myriam Aries – professor i belysningsvetenskap på Jönköping University

  Tekniska Högskolan vid Jönköping University satsar på belysning. I höstas tillsatte man Sveriges första heltidsprofessur i belysningsvetenskap. Myriam Aries har en gedigen bakgrund inom internationell belysningsforskning. Hon kommer närmast från Eindhoven Technical University och är specialiserad på forskning inom dagsljusapplikationer, visuell komfort och ljusets inverkan på den mänskliga hälsan. Hon har tidigare forskat i både […]
  Läs mer
 • Klimatsmart byggande i Jönköping = ökat trähusbyggande

  Klimatrådet i Jönköping har initierat en arbetsgrupp för att stimulera ökat trähusbyggande i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. En arbetsgrupp som Smart Housing självklart deltar i. Arbetsgruppens fokus Samarrangera informationsträffar. Erfarenhets- samt kunskapsspridning om alla de initiativ som pågår i länet, i Småland och […]
  Läs mer
 • Engagemang, delaktighet och bättre beslut med ny teknik

  Ämnet VR/AR är hett i Växjö. Förutom dessa numera hyfsat välkända förkortningar så introducerades ett nyare begrepp MR = Mixed Reality. En genomgång av olika relaterade begrepp hittar du här. Vi var cirka 230 personer som samlats för frukostmingel med nätverket Expansiva Växjö på Linnéuniversitetet i Växjö och fick höra på ett gäng talare med […]
  Läs mer
 • Lovande prognos för svenskt industriellt träbyggande

  Rapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” ser in i framtiden om hur industriellt byggande i trä kan bidra till bostadsbyggandet. Slutsatsen är att det är möjligt att bygga upp en kapacitet för industriellt träbyggande för att leverera 50 procent av flerbostadshusen på den svenska marknaden. Boverkets prognos om flerbostadshus Baserat […]
  Läs mer
 • Satsning på kunskapsintensiv produktframtagning på Jönköping University

  Den 28 april invigdes satsningen på forskning och utbildning inom kunskapsintensiv produktframtagning på Jönköping University. Invigningen är den officiella starten på ett tioårigt partnerskap med KK-stiftelsen. – Det var en god och innovativ stämning där Jönköping University presenterade många spännande projekt relaterade till denna satsning. De har spetsforskning inom automation, affärsmodellering, digitalisering och produktionsutveckling. Samtliga […]
  Läs mer
 • Ordmoln – ett sätt att hitta det man är intresserad av

  På Smart Housing-bloggen har vi en funktion som kallas ordmoln. Det ger en bild av vad man kan hitta här. Gå in på den länken ordmoln och tryck på ett ord så listas de poster som taggats med det ordet. Ett annat sätt är att under rubriken ordmoln i vänsterspalten på startsidan trycka på ”alla […]
  Läs mer
 • Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del. Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbeteende hos CLT-limfogar. Brandsäkerheten är viktig, men limfogars brandegenskaper hos bärande konstruktioner är inte tillräckligt […]
  Läs mer
 • Senaste nytt från ProWOOD – nya doktorandtjänster utlyses med mera

  Här kommer axplock från senaste nyhetsbrevet från ProWOOD. ProWOOD+ söker nya doktorander ProWOOD+ startar i september 2017 och nu påbörjar man rekryteringen av tio doktorander för att höja kompetensnivån i svensk trärelaterad industri. Läs mer om de nya doktorandtjänsterna här. Doktoranderna åkte på studieresa till Tyskland och Österrike I en artikel berättade Steffen Landscheidt, den […]
  Läs mer
 • Digitaliseringsnätverk skapas för tillverkande industri i Småland

  Träcentrum leder ett nytt projekt ”Indigo Norra Småland”. Det handlar om att skapa nätverk inom digitalisering för tillverkande industri i främst Jönköpings län men även i delar av Kalmar och Kronobergs län. Mellan nätverksträffarna coachas företagen individuellt inom ett område inom digitalisering som de själva valt. Såväl träföretag som tillverkande industrier från andra branscher kommer […]
  Läs mer
 • Landshövding Ingrid Burman orienterade sig om träbyggande

  Idag var Kronobergs läns nya landshövding Ingrid Burman och Hans Andrén, VKAB på besök på Linnéuniversitetet. Där träffade de Smart Housings Kirsi Jarnerö och Linnéuniversitetets/RISE Marie Johansson och Linnéuniversitetets Johan Vessby för att orientera sig om träbyggandet i Växjö. Marie Johansson berättade att Sveriges starkaste miljö inom träbyggande finns samlat här i Växjö med Linnéuniversitetet, […]
  Läs mer
 • Sveriges framtid byggs av skogen

  Från vänster till höger. Moderatorn,  Anders Carlsson Derome, Susanne Rudenstam Träbyggnadskansliet, Carl Schlyter Riksdagsman (MP) och Per Wågström NCC diskuterar framtidens träbyggande. På Bioekonomiskt Forum i Stockholm möttes branschen och samhällsintressenter och diskuterade aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. Bland annat talade man om möjligheter och utmaningar med framtidens träbyggande. Bland annat var Anna Tenje, […]
  Läs mer
 • Nya, bättre balkar med sammanlimmade sidobräder?

  I projektet ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är målet att klarlägga de viktigaste tekniska egenskaperna för en balk av sammanlimmade sidobräder. Dessutom kommer man att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en sådan produkt ska kunna konkurrera med andra träbaserade produkter på marknaden. Bakgrund En utmaning för dagens […]
  Läs mer
 • Kurser inom expertkompetens för hållbart träbyggande

  Med start i slutet av augusti 2017 ger Linnéuniversitetet fyra kurser inom trä och bygg som är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid och är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen. Analys av äldre träkonstruktioner, 7,5 hp, lärare: Samuel Palmblad Syftet är att ge fördjupade kunskaper kring äldre träkonstruktioner och hur modern teknik […]
  Läs mer
 • Docenten som verklighetslaboratorium

  Linnéuniversitetet med IEC och DISA bjöd den 10 april in till workshop tillsammans med Smart Housing Småland, Goda hus, Växjö kommun med flera. En ny stor fastighet ”Docenten” uppförs av Växjöbostäder alldeles i närheten av Linnéuniversitetet i Växjö. I markplan kommer man att ha ett ICA Maxi och över affären sju våningar med 240 studentlägenheter […]
  Läs mer
 • Utveckling av hållfasthetssortering av glas ger stora fördelar

  Glasets styrka beror på hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som till exempel stål. Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt, vilket resulterar i att glasets styrka kan skilja sig mycket från glas till glas. Detta gör att man idag använder stora […]
  Läs mer
 • Hur ska regeringen främja den digitala utvecklingen i byggbranschen?

  Byggindustrin skriver om mötet om digitaliseringsfrågor mellan bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och byggbranschen. Läs artikeln ”Peter Eriksson: Ett väldigt intressant möte” här. Flera av Smart Housings aktiviteter stödjer digitaliseringsutmaningen. Håll koll här på bloggen, på facebook eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du veta mer.
  Läs mer
 • Open innovation, automatisering och robotik i industriellt byggande

  Den 30 mars bjöd Hjältevadshus tillsammans med VinnVäxt miljöerna Automation Region, Smart Housing Småland och Robotdalen in till ett branschöverskridande seminarium på Träcentrum i Nässjö. Vunnen ramupphandling + ny fabrik = Hjältevadshus provar open innovation Under dagen utforskades hur kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik kan användas för att förbättra industriell byggproduktion av volymelement. […]
  Läs mer
 • Datormodell för studier av stabilitet och deformationer i volymelement

  Förstudien ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys”* har tagit fram en FE-modell (Finita Elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod för att lösa partiella differentialekvationer) för att studera deformationer och styvhet hos en typisk volymmodul för flerbostadshus i trä. Modellen är gjord för att vara så snabb och flexibel som möjligt och kan simulera alla […]
  Läs mer
 • Digitalisering och kompetensförsörjning nyckelfrågor

  Region Kronoberg bjöd in till ett förmiddagsseminarium i Växjö på temat ”Vad behöver industrin i Kronoberg? Digitalisering – både utmaning och verktyg” som en del i Digitala veckan. Mötesrummet var knökfullt av företag och organisationer som samlats i det nyinrättade Bravo HUB på Videum i Växjö som skapats speciellt för att understödja kreativa möten. Förstudien […]
  Läs mer
 • RISE Trähusdagar med fokus på ventilation, energi och miljö

  Den 15-16 mars arrangerades de årligen återkommande RISE (fd SP) Trähusdagar i Sånga-Säby, Svartsjö, utanför Stockholm. Boverkets förslag till nya energiregler Boverket informerade om förslaget för nya energiregler, regler för nära-nollenergi byggnader samt hur man beräknar byggnadens energianvändning vid normalt brukande. Konsekvenser av förslaget och remissvar presenterades av RISE. Bland annat påpekades att de föreslagna […]
  Läs mer
 • Glas- och träbubblor till inomhuspark

  Se här en fantastisk idé till hur man kan kombinera trä och glas. Smart Housing följer projektet med stort intresse. En publik inomhuspark under böjda glas på en limträstomme kan bli verklighet vid S:t Eriksplan i Stockholm. Det föreslår Utopia arkitekter i samarbete med Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli. De senaste årens starka fokus på produktion […]
  Läs mer
 • Kartläggning av folier för glaslaminering

  I det nya SHS-projektet ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” är målet är att göra en sammanställning av intressanta foliematerials egenskaper och användningsområden för glas. Detta ska dessutom lägga grunden för framtida protoyptillverkning. Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett […]
  Läs mer
 • Hållbar utveckling på många sätt

  Den 22 mars bjöd PwC, Länsförsäkring Kronoberg, Växjö Kommun och Sustainable Småland in till den gemensamma ”Framtidsdagen – Hållbara trender” på Växjö konserthus. Programmet lockade ca 250 personer. Här ett axplock från dagen. En billig och effektiv energilagring ger ett hållbart samhälle Peter Carlsson, entreprenör, rådgivare och affärsängel som tidigare jobbat på Tesla för att […]
  Läs mer
 • Hur kan förstärkt verklighet (AR) användas för effektivisering vid trähustillverkning?

  Digitalisering inom olika områden kan göra mycket för att effektivisera byggbranschen. Utveckling av system för förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) och byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling/BIM) har identifierats som prioriterade FoU-aktiviteter för trähusindustrin i Skogsnäringens forskningsagenda. Ladda hem forskningsagendan här. Man ser här stor potential i användandet av den senaste tekniken som verktyg för att göra utveckling, […]
  Läs mer
 • -Kallt, luktar illa -Fula sängar – Fängelse -Omodernt, enformigt och grått

  Orden i rubriken beskriver gymnasieelevers syn på äldreboenden, hämtade från ”Forskarfredag” då Martina Boström, lektor i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University och äldrestrateg på Nässjö kommun bad gymnasieelever från hela Jönköpings kommun att beskriva vad de tänker på när de hörde ordet ”äldreboende”. Att det åldersbeständiga boendet engagerar människor i alla åldrar och livsfaser råder […]
  Läs mer
 • Vill du jobba med träbyggande/industriellt trähusbyggande?

  RISE Samhällsbyggnad söker ingenjörer/projektledare dels inom träbyggande och dels inom industriellt trähusbyggande. RISE Samhällsbyggnad och sektionen för Träbyggande och boende arbetar med att skapa ett mer hållbart samhällsbyggande och ett utökat nyttjande av förnyelsebara material och en effektiv byggprocess inom följande områden: Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Industrialiserat trähusbyggande Klimatsäkert byggande – konstruktivt träskydd […]
  Läs mer
 • BOOST på webben – om boende- och bostadsutveckling

  BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. BOOST har nu fått en egen […]
  Läs mer
 • Städerna byggs allt mer i trä redan nu

  Städerna byggs allt mer i trä redan nu konstaterade man på Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden”. Ett spännande föredrag kom projektet Wood2new (www.wood2new.org) som talade om resultaten om hur man upplever trä (och bra utsikt genom fönster). Försöken som gjordes i Norge visade att patienter som legat i sjukhusrum med synlig träpanel kunde […]
  Läs mer
 • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson informerades om Smart Housing

  Idag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Emma Hult, ledamot av civilutskottet bland annat Träcentrum och Flexator. Ola Adolfsson, VD för Flexator, är även ordförande för Smart Housing Småland och fick tillfälle att ge en längre presentation av verksamheten i innovationsmiljön för ministern. – Inom Smart Housing Småland pågår ett stort antal forsknings- och […]
  Läs mer
 • Vad mycket som hände 2016!

  Nu har vi gjort en tillbakablick på vad som hände 2016 i Smart Housing Smålands rykande färska verksamhetsberättelse. Här får man bland annat lära känna den nya referensgruppen som ytterligare stärker samarbetet med akademierna och branscherna. Du kan läsa om allt från det prisade projektet om åldersbeständigt boende till det stora projektet High6 som är […]
  Läs mer
 • Mindre profiler och mer transparens på BAU

  GBF, Glasbranschföreningen, rapporterar från årets BAU-mässa, Europas största byggmässa i München att det är en tydligt trend av ökande andel glas i fönster- och fasadpartier. Något som möjliggörs genom en imponerande produktutveckling för stabilare, energieffektivare och mer arkitektoniska uttryck. Läs mer om BAU-mässan hos GBF här.
  Läs mer
 • Breddad marknad med tillverkning av flerbostadshus i trä

  Fredrik Lindbladh (till höger i bild) har lagt fram sin licentiatsavhandling ”Market structure and economic status for firms producing wooden single-family houses in Sweden” på Linnéuniversitetet. Han har studerat svenska producenter av enfamiljshus av trä och undersökt deras möjlighet att ta sig in på marknaden för produktion av flerbostadshus. Detta är av intresse då vi […]
  Läs mer
 • Förtätning genom att bygga på stadens tak

  I förstudien ”GreenRoofExplore” har man undersökt vad som krävs för att skapa vertikala förtätningsprojekt. Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba med samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra vägar tas för att lyckas med vertikal förtätning. Istället för att bygga på skulle man kunna […]
  Läs mer
 • Så här kan transparent intelligens utnyttjas i offentlig miljö

  I förstudien ”Ny glasgång för Kulturparken Småland” som nyss avslutats har man undersökt möjligheterna att använda transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga miljö. Förstudien visar vilka möjligheter det finns att använda transparent intelligens när en offentlig byggnad ska byggas, men […]
  Läs mer
 • Alltmer glas i byggnader ökar marknadspotentialen för transparent intelligens

  Vi pratade med Maria Lang, civilingenjör på RISE Glas (fd Glafo), om studien ”Marknadsanalys för transparent intelligens” som hon genomförde inom ramen för Smart Housing 2014, för att få veta vad som hänt och händer nu. Syftet med studien var att ge ett verktyg för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare av […]
  Läs mer
 • Mönsterås kommun har antagit en träbyggnadsstrategi

  I dagens Barometer kan man läsa att Mönsterås kommun antagit en egen träbyggnadsstrategi som nu är gällande. Läs artikeln här. Ladda hem träbyggnadsstrategin här.
  Läs mer
 • Skogsnäringens nya forskningsagenda

  Den 11 januari arrangerade Skogsindustrierna ett seminarium för att lansera den nya forskningsagendan för skogsnäringen. I en fullsatt hörsal på IVA i Stockholm fick deltagarna ta del av olika näringslivsrepresentanters, forskningsfinansiärers och forskningsutförares syn på skogsnäring och forskning. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade om skogsnäringens stora betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Genom ökad forskning ser man att […]
  Läs mer
 • 10 smarta kvadrat 3D-printade

  Till Smart Housings inspirationsdag hade vi tagit fram en prototyp där man kunde se BLB Industries 3D-utskrift av en del av Tengboms yteffektiva boendekoncept 10 smarta kvadrat. 20 % träfiber var det i blandningen och man skrev in ett fönster i väggen! Utskrift av prototypen. Foto: BLB Industries.
  Läs mer
 • Smart Housings Inspirationsdag drog fullt hus

  Den 15 december ordnade Smart Housing en inspirationsdag där drygt 100 personer inspirerades, minglade och knöt nya kontakter på Träcentrum i Nässjö. Inspirationsdagen bjöd på en mängd intressanta föredrag med exempel på vad som hänt under de första tre åren i förstudier och forskningsprojekt, visning av årets nya prototyper och prisutdelning. Vi fick bland annat höra […]
  Läs mer
 • Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

  I SHS-förstudien ”Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor” provades en ny rationell teknik för automatiserad inblåsning av mineralull i ett prefabricerat golvelement med installationer. Studien visade att tekniken fungerar men att vidareutveckling av lösullsmaterialet i kombination med optimering av inblåsningstekniken är nödvändig. Ladda hem rapporten om projektet här. För mer information, kontakta projektledaren […]
  Läs mer
 • Så här kan vi använda Big Data tillsammans

  Vad är Big Data, vad kan vi ha det till och hur kan vi hjälpas åt att dra störst nytta av vad Big Data kan ge? Det var egentligen vad december-konferensen om Big Data i Kalmar handlade om. Och viljan att dela med sig var stor från såväl medverkande företag som forskare. – Big Data […]
  Läs mer
 • Stor potential för laminering av organiska solceller

  Från Smart Housings sida ville vi veta lite mer om vad som hänt efter det att förstudien ”Solar Film (SOFI) – Laminering av organiska solceller” genomfördes. Parisa Sehati, Ph.D. Surface physics and chemistry, från Glafo – glasforskningsinstitutet, har tillsammans med Forserum Safety Glass, Linköpings Universitet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersökt hur verkningsgraden i organiska […]
  Läs mer
 • Fokusgrupp inom klimatrådsarbetet för Jönköpings län informerades om Smart Housing

  I Jönköpings län finns inom klimatrådsarbetet en fokusgrupp benämnd FEJS, vilket betyder Förnybar Energi, Jord och Skogsbruk. Den 22 november informerade Johan Palm från Träcentrum/SHS samt Mikael Gustafsson från Region Jönköpings län om Smart Housing. Träbyggnation och energi är viktiga frågor för gruppen. Klimatstrategin för Jönköpings tar upp ökat träbyggande, och där finns koppling till […]
  Läs mer
 • Jörgen Olsson licentiat på stegljud i höga träbyggnader

  Jörgen Olsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, la den 30 november fram sin licentiatavhandling ”Low frequency impact sound in timber buildings – simulations and measurements” vid ett seminarium på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet är även en del i hans arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Vid seminariet fick Jörgen frågan vad som […]
  Läs mer
 • Additiv tillverkning – från insikt till innovation

  I SHS-förstudien ”Additiv teknik som möjliggörare i industriellt trähusbyggande” konstateras att additiv tillverkning är en teknologi som kan ge mycket stora effekter i hela kedjan för att ta fram nya produkter och produktionssystem. Exempel på stora effekter av additiv tillverkning: Flera enskilda komponenter kan tillverkas som en artikel i ett stycke. Komplexa geometrier, stödstrukturer, kanaler […]
  Läs mer
 • Förutsättningar bör finnas för CLT-produktion i södra Sverige

  Byggproduktion baserad på skivprodukter av korslimmat virke, så kallat cross laminated timber (CLT), har under senare år haft en mycket stark utveckling på olika marknader över hela världen. Den årliga globala produktionen av CLT är över 700 000 m3 och det mesta av detta tillverkas och används i Europa. Produktionen sker i första hand i […]
  Läs mer
 • Växjösamtalet visade på utmaningar och stora möjligheter för utvecklat träbyggande

  Växjösamtalet startade i strålande sol med två guidade bussturer som visade upp Växjö från sin bästa träbyggnadssida. Här kunde deltagarna få se både nya projekt som är på gång och studera hur de byggnader som funnits med ett tag står sig. På frågan vad man mest ser fram emot under dagarna kom svar som ”att […]
  Läs mer
 • Vilka solceller ska man välja vid integrering i höga modulbyggnader?

  Det här och mycket mer kan man läsa i den nya rapporten från förstudien ”Underlag för användning av solceller i High6”. Här får man veta det mesta från vad en solcell egentligen är till olika typer och deras för- och nackdelar. Rapporten ger även en översikt över olika slags batteri och lagringssystem som kan vara aktuella när […]
  Läs mer
 • Lär dig mer om Big Data

  Big Data handlar om att hantera stora datamängder som är svåra att bearbeta med traditionella databasmetoder. Allt fler företag och organisationer behöver hjälp och stöd med att hantera, analysera och visualisera stora datamängder för ökad kunskap, nya tjänster eller produkter. Linnéuniversitetet samlar kompetens från samtliga fem fakulteter och forskare från vitt skilda ämnen för att […]
  Läs mer
 • Missa inte Träveckan – 21-27 november

  Under vecka 47 händer en rad spännande aktiviteter kring tränäringen runt om i Småland. Det blir bland annat Inspirationskväll på Nybro Träutbildning, TMF bjuder in till Hållbarhetsdag, Inspirationsseminarier på temat förnyelseförmåga, Öppen ateljé hos konstnären Bengt Johansson, Växjösamtal, Träfrossa – böcker om trä och Inspirationskväll om ny teknik samt design och hantverk. Förutom detta blir det […]
  Läs mer
 • Kurser för yrkesverksamma inom bygg, vårvintern 2017

  Under våren ger Linnéuniversitetet de fristående kurserna Byggnadsakustik och vibrationer, och Hållbart byggande och energisystemanalys. Kurserna ingår i programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande och du kan läsa mer om kurserna på lnu.se/ehtb. De riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom byggsektorn. Varje kurs omfattar 7,5 högskolepoäng på s.k. avancerad nivå och de startar i […]
  Läs mer
 • Examensarbete bygg

  Ta chansen att med hjälp av en examensarbetare undersöka någonting ni vill få studerat och utrett i detalj, samtidigt som ni kanske lär känna en framtida kollega. Det är blivande byggnadsingenjörer, byggnadsutformare och magisteringenjörer i byggteknik på Linnéuniversitetet som söker en sista utmaning på sin utbildning innan de ger sig ut i arbetslivet. Läs mer […]
  Läs mer