BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov

Tekniska prototyper kan vara av olika slag: fysiska eller virtuella, små eller stora. De kan till exempel utvecklas för att visa olika användningsområden för ett material, olika tekniska lösningar eller utgöra mer omfattande projekt som en bostadsprototyp i vilken flera olika mindre prototyper kan samlas.

Syfte

Syftet med delprojektet är att visa på den praktiska tillämpningen av forskningen och samarbetet inom projektet. Prototyper som tas fram i projektet kan vara ett resultat av samarbete mellan företagen och de olika samverkansparterna i BOOST. De kan också tas fram inför möten med näringslivet och målgrupperna. Prototyper kan också tas fram i projektet för att användas som referensobjekt och för att stimulera intresset för innovation bland små och medelstora företag.

Målsättning

Målsättningen är att några av resultaten implementeras eller testas i utvecklingssyfte i större skala i ett verkligt projekt, som ett steg och på längre sikt kommersialiseras. Genom att industriellt producera byggkomponenter och moduler erhålls kostnadseffektivare byggande med högre kvalitet och man kan öka både konkurrensen och produktiviteten inom bostadsbyggandet.

Detta delprojekt inom BOOST leds av RISE Glas (fd Glafo – glasforskningsinstitutet).

Adderade funktioner med hjälp av laminering

Nu är BOOST lamineringsugn i full gång och vi kan nu att jobba med utveckling och utvärdering. En del exempel på vad vi redan gjort kan du se i vårt prototypgalleri.

Exempel på olika typer av kombinationer man kan göra:
• olika laminat
• olika glastjocklek
• olika glastyper
• inkapsling av andra material/produkter
• hopfogning av glas med andra material

En pdf med kortfakta om ugnen och vad man kan göra med den kan laddas hem här..

Kontakt


Krister Falk, forskningsingenjör, Civ. Ing. RISE Glas,
projektledare tekniska prototyper BOOST: krister.falk@ri.se

Prototypgalleri