BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Insamlade laminat förbereds för provning och utvärdering

olika laminat för test i lamineringsugn

I Smart Housingförstudien ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” förbereds nu prover av olika slags laminat som samlats in för BOOSTs lamineringsugn.

Nästa steg blir att utvärdera olika lamineringsprocesser och de olika laminaten. Det här visar ett av många olika steg som genomförs på vägen mot prototyper i delprojektet tekniska prototyper.

Kontaktperson: Ingemar Malmros, RISE Glas, ingemar.malmros@ri.se