BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Nya rapporter i delprojektet Tekniska Prototyper

I BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper, närmare bestämt i den del av projektet som fokuserar på funktionsnära värden, har forskare från Jönköpings Tekniska Högskola/Jönköping University publicerat nya forskningsrapporter:

LEVEL OF EVIDENCE AS A SERVITIZATION IN BIM PROCESS/Fischl, Granath, Johansson

Kommunala riktlinjer för särskilt boende – – en jämförande analys av utformningskrav och evidensnivåer en delstudie inom BOOST: Funktionsnära värden/Kaj Granath

Towards Evidence-Based BIM/Johansson, Granath, Davoodi, Fischl