BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Två nya forskningsrapporter om affärsmodellsinnovering

     

Två nya rapporter har släppts kring ämnet Affärsmodellsinnovering inom projektet BOOST. Emilia Florin Samuelsson har studerat ”Management systems standards and certifications from the perspective of SMEs and the actors around them”, och Mark Edwards har studerat ”Social Sustainability and Housing for Vulnerable Groups in Sweden”. Emilia och Mark hör båda till JIBS/Jönköping University.

Läs rapporterna här:

”Management systems standards and certifications from the perspective of SMEs and the actors around them”

”Social Sustainability and Housing for Vulnerable Groups in Sweden”