Kategoriarkiv: transparent intelligens

Alltmer glas i byggnader ökar marknadspotentialen för transparent intelligens

Vi pratade med Maria Lang, civilingenjör på RISE Glas (fd Glafo), om studien ”Marknadsanalys för transparent intelligens” som hon genomförde inom ramen för Smart Housing 2014, för att få veta vad som hänt och händer nu. Syftet med studien var att ge ett verktyg för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare av […]

Läs mer

Tryckt elektronik ger morgondagens multifunktionella glasytor

Genom att kombinera glas med tryckt elektronik kan morgondagens produkter med intelligenta multifunktioner skapas på glasytor med hjälp av traditionell tryckteknologi. En helt ny värld ligger och väntar. Acreo Swedish ICT, Glafo och SP har startat ett samarbete kring tryckt elektronik på glas. Det finns många fördelar med glas. Det fungerar som ett bra kapslingsmaterial, […]

Läs mer

Välkommen till temadagen den spännande glasutvecklingen den 16 maj i Växjö

Glasforskningsinstitutet Glafo bjuder in till en temadag fylld med kunskap, dialog och tankar om framtiden. Programmet vänder sig till glasbranschen och dem som på ett eller annat sätt använder glas i sina produkter. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat i en historiskt intressant slottsmiljö. Vi lever […]

Läs mer

Transparent – genomskinligt – osynligt… TIME

SHS deltar i SP-koncernens (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samverkansprojekt TIME (Transparenta Intelligenta Material för Excellens). Vad är transparent intelligens? Transparent intelligens kan handla om glas, polymerer, metalloxider och till och med cellulosa och tunna metaller som kan vara transparenta. Kombinationen av dessa material kan ge transparenta, genomskinliga och osynliga funktioner i fönster, fasader, inredning och […]

Läs mer

Kartläggning transparent intelligens internationellt

En rapport har tagits fram som speglar en del av det arbete som pågår inom området transparent intelligens internationellt. Fokus ligger på olika ämnesområden som bedöms vara av intresse för Smart Housing Smålands nätverk. Främst tas olika applikationer relaterat till boende upp men inspiration har också hämtats från andra branscher som exempelvis informations- och kommunikationsteknik. Författare: Jerry […]

Läs mer

Nya möjligheter med variabel transparens under utveckling

Nu ser vi nya möjligheter vid horisonten. Forskare vid universitetet i Cincinnati, Hewlett Packard och EMD/Merck Research Labs har utvecklat en metod att variabelt tona stora fönster efter behov till förhållandevis låg kostnad. Tekniken är patentsökt. Man kan få diffusterat ljusinsläpp utan insyn, ändra färgskalan från kallt till varmt ljus eller stänga ute värmestrålning en […]

Läs mer

RISE-TV om transparent intelligens

RISE (Research Institutes of Sweden) har i en kortfilm intervjuat Mikael Ludvigsson, forskare på glasforskningsinstituet Glafo och ansvarig för området transparent intelligens. Glas har blivit en förutsättning för många av dagens moderna produkter; smartphones, ipads och tv-skärmar. I kortfilmen (4 min) ”Transparent intelligens” berättas om olika sätt att bygga in elektronik i genomskinligt glas. Ett exempel är […]

Läs mer

Transparent intelligens i bostäder

Läs den senaste SHS-rapporten ”Marknadsanalys/förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar” (ladda hem den här). Läs om möjligheter och begränsningar för hur man kan använda den nya tekniken i bostäder och olika begrepp som kan hänföras till området transparent intelligens. Man tar också upp frågan om vad som krävs för att bana vägen för de nya typerna […]

Läs mer