Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Materialoptimering för miljösmart byggande

6 oktober - 08:30 - 15:00

Att styra, skapa och svara upp mot det miljösmarta byggandet

Vilka krav, initiativ, och policys styr egentligen utvecklingen i byggsektorn? Hur skapar kommuner, arkitekter och akademi en nödvändig riktning i hållbarhetsbygget. Och hur svarar entreprenörer och leverantörer upp mot detta?

Välkommen till en kunskapsdag om materialoptimering för att bygga miljösmart i framtiden. Det handlar om rätt material på rätt plats, ökad kunskap om hur vi minskar resursuttag, påverkan på klimatet och hur vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi.

08.30-09.00 Registrering och kaffe med smörgås
Inledning 
09.00 Evelina Fahlesson, Kommunalråd Skellefteå kommun: Politiska beslut som skapar det Hållbara och klimatsmarta byggandet i Skellefteå.
Isak From, Riksdagsledamot Miljö- och Jordbruksutskottet: Hållbart byggande hjälper oss nå klimatmålen.
BLOCK 1, STYRA
09.30-12.00 Patrik Faming, Boverket, Ordförande i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer: Grön stadsutveckling.
Mikael Berglund, Ordförande Byggnadsnämnden, Umeå kommun: Krav eller stimulans – hur främjar man ett hållbart samhällsbyggande.
Marianne Hedberg, Miljöexpert, Byggföretagen: Färdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig bygg-och anläggningssektor. Verktyg för upphandling och kartläggning.
SKAPA
Björn Ylinenpää, Arkitekt Skellefteå kommun: Vad vill du bli lilla tegelsten? Eller hur material, hållbarhet och arkitektur hör ihop.
Carmen Cristescu, Forskare, RISE: Cirkularitetskrav i upphandlingsdokument från ett internationellt perspektiv.
Lenita Ericson, Kommunalråd, Luleå kommun: Hur skapar vi ett resurssmart samhälle?
12.00 – 12.55
BLOCK 2, SVARA 
13.00-13.50 Materialval i byggprojekt med hög klimatprofil
Anna Rydberg, Hållbarhetschef Derome: Resan mot klimatneutralitet genom förskolan Hoppet.
Thomas Persson, VD Balticgruppen Bygg AB: Fördel hybridkonstruktion – Projekt Strandgatan 24 Umeå.
Ronny Andersson, Forsknings- och innovationschef på Cementa: Miljösmart samhällsbyggande – hur undvika suboptimeringar.
Karolina Brick, Miljöchef Riksbyggen: Positive Footprint Housing – rätt material på rätt plats.
Anders Enqvist, Regionchef Nord WSP: Från hållfasthet till hållbarhet.
Daniel Wilded, Affärsutveckare Martinsons Byggsystem: Att bygga ”NollCO2” i praktiken.
13.55-14.50 Branschorganisationernas roll och ansvar i samhällsbyggandet 
Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong AB: Klimatförbättrad betong redan idag – med målsättning klimatneutral betong.
Susanne Rudenstam, VD Sveriges Tra¨byggnadskansli: Material och process för hälsosamt samhällsbyggande.
Johan Lindström, VD Plåt & Ventföretagen: Material i samverkan.
14.50 Avslut. Summering av dagen.
Kaffe och mingel.

Kunskapsdagen kommer även att sändas digitalt. 

Moderator
Carl Wangel, Marknadschef, Luleå Business Region

Anmälan senast måndag 25 september. Klicka här! 

För mer information kontakta Utvecklingsstrateg Britt-Inger Olofsson: britt-inger.olofsson@skelleftea.se Vi följer folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och förändras situationen under hösten återkommer vi med uppdaterad information.

www.skelleftea.se/trastad