Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: beräkningar

CompWood 2019

International Conference on Computational Methods in Wood Mechanics – from Material Properties to Timber Structures. ECCOMAS Thematic Conference, June 17-19, 2019, Växjö, Sweden. The second version of the ECCOMAS Thematic conference on Computational Methods in Wood Mechanics will be arranged at Linnaeus University in Växjö, June 17-19, 2019. The conference is devoted to computational methods […]

Läs mer

Datormodell för studier av stabilitet och deformationer i volymelement

Förstudien ” FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys” ska skapa en datormodell av ett volymelement för att studera stabilitet och deformationer. Volymelement används i de flesta träbyggsystem för flervåningshus och dimensioneras huvudsakligen med förenklade beräkningsmetoder. Genom att skapa bättre beräkningsmodeller så skulle man kunna underlätta konstruktionsberäkningarna för hustillverkare och kanske också i nästa […]

Läs mer