Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: BIM

Mot evidensbaserad byggnadsinformationsmodellering

I en ny rapport från BOOST-projektet författad av Peter Johansson, Anahita Davoodi och Géza Fischl från Jönköping University och Kaj Granath, Chalmers diskuterar man möjligheterna att använda evidensbaserad design för att ta väl underbyggda beslut kopplade till byggnadsinformationsmodellering, BIM. Utvecklingen inom digitala verktyg har givit nya möjligheter att utvärdera förslag genom att använda digitala prototyper […]

Läs mer

Advanced Building Skins

The leading event on building envelopes in Europe is offering high-calibre presentations and productive networking in the building industry. The Japanese architect and Pritzker laureate Shigeru Ban will be our keynote speaker. In a total over 170 speakers are giving presentations. The topics of this year’s conference include: Parametric Design and Digital Fabrication BIM – […]

Läs mer

Informationsträff om BIM, Building Information Modeling

BIM håller på att förändra byggbranschen och utvecklingen går fort. Under eftermiddagen kommer vi få höra intressanta föredrag om BIM. Roger Johansson från Vertex talar om ”Kan man med BIM skapa värde i byggandets alla skeden?” Allt från säljmaterial till produktionsinformation. Att bygga en kedja utan svaga länkar ställer stora krav på flödets samtliga delar […]

Läs mer

BIM, en virtuell modell av verkligheten, förändrar byggbranschen

I senaste numret av Nytt från träcentrum har man med en artikel relaterad till projektet BOOST som arbetar med fördjupade studier i flera av Smart Housing Smålands hjärtefrågor. Vi tackar för att vi får att återge artikeln här. BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn. Genom att använda BIM kan […]

Läs mer

Temagrupper inom Smart Housing Småland

En temagrupp uppstår ur ett behov som både företag och akademi ser som angeläget att lösa och syftar till ett fördjupat samarbete med inriktning på innovation mellan företag och akademi. Smart Housing kan då initiera en temagrupp och finansiera en person som leder gruppen under en längre tid. Man träffas till exempel en gång i […]

Läs mer

High6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar

High6 är ett nytt projekt som syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är en viktig del i bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via […]

Läs mer

BIM i industrialiserat träbyggande, vilka framtida möjligheter finns?

Jönköpings Tekniska Högskola kartlägger tillsammans med en grupp företag hur BIM (byggnadsinformationsmodellering) används i industriellt träbyggande i en Smart Housing Småland-förstudie. Man ska jobba med att ta fram en s k ”roadmap” för utveckling av BIM-användningen inom trähusindustrin. Med utgångspunkt från företagens problem och utvecklingsmöjligheter i kedjan försäljning – produktion – slutbesiktning, definierar förstudien områden […]

Läs mer

BIM Alliance seminarium

Hur påverkar kraven på införandet av BIM ditt företag eller din organisation? Under dagen kommer vi tillsammans med er fundera på vägen framåt, både nationellt och för just er region. Du kan bland annat höra Peter Johansson från Tekniska högskolan i Jönköping som är med i processledningen för Smart Housing Småland där. Anmälan och program Anmälan […]

Läs mer