Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: brandsäkert byggande

Brandsäkert byggande ur försäkrings- och myndighetsperspektiv

Den 8 maj träffades 16 personer i Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Den här gången hade man fokus på försäkrings- och myndighetsfrågor. Försäkringsbranschens syn på höga trähus Christian Sandell från branschföreningen Svensk Försäkring berättade om försäkringsbranschens syn på höga trähus. Fokus för dem ligger på skadeförebyggande arbete och […]

Läs mer

Temagrupp brandsäkert byggande träffade brandkonsulter och räddningstjänsten

I januari hade temagruppen brandsäkert byggande och boende i trä och glas bjudit in brandkonsulter och räddningstjänsten för att få deras synpunkter på brandsäkert byggande av moderna trähus. – Temagruppens ambition är att skapa robusta lösningar som minskar risken att göra fel, konstaterar Joakim Norén, RISE som leder temagruppen. Carl-Johan Sjöstrand från Värends räddningstjänst hade […]

Läs mer

Temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas träffade brandkonsulter

I slutet av oktober träffade Smart Housings temagrupp olika brandkonsulter för att diskutera brandsäkerhet i moderna trähus. Brandkonsulterna tog upp olika frågor som är aktuella allt från att Bengt Dahlgren tagit fram en ny bok om hållbart brandskydd till vikten av robusta lösningar och noggrannhet vid utförande till behovet av 3D-modeller istället för 2D-ritningar för […]

Läs mer