Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: disputation

Disputation i byggteknik: Kirsi Jarnerö

Fredagen den 7 november 2014 kl 10.00 i sal N1017 (hus N) på Linnéuniversitetet i Växjö lägger Kirsi Jarnerö fram sin doktorsavhandling i byggteknik. Avhandlingen bär titeln Vibrations in timber floors – Dynamic properties and human perception (Vibrationer i träbjälklag – dynamiska egenskaper och upplevd komfort).

Läs mer

Disputation i byggteknik

Nguyen Le Truong lägger fram sin doktorsavhandling i byggteknik. Avhandlingen bär titeln District Heat Production under Different Environmental and Social Cost Scenarios.

Läs mer

Disputation skogsindustriella produktionssystem

Den 16 maj presenterar Lars Eliasson sin avhandling; Some aspects on quality requirements of wood for use in the industrial manufacture of single-family timber houses Opponent är Docent Helena Lidelöw, Luleå tekniska universitet    Läs mer här.     

Läs mer