Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä