Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: fasader

Advanced Building Skins

The leading event on building envelopes in Europe is offering high-calibre presentations and productive networking in the building industry. The Japanese architect and Pritzker laureate Shigeru Ban will be our keynote speaker. In a total over 170 speakers are giving presentations. The topics of this year’s conference include: Parametric Design and Digital Fabrication BIM – […]

Läs mer

Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Marknadsundersökningar och provningar visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. Detta konstaterades i hypotesprövningsprojektet ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll” som finansierades av Vinnova. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och […]

Läs mer

13th Conference on Advanced Building Skins, 1-2 okt

The aim of the Conference on Advanced Building Skins is to contribute to a multidisciplinary, integrated planning approach by architects, engineers, scientists, manufacturers and the building industry to reduce energy consumption of buildings. The annual international conference attracts 600 participants from over fifty countries. The Conference will be held at the Congress Center Kursaal in […]

Läs mer

Retrofitting Facades for Energy Performance Improvement, 3-7 sep

Welcome to the Training School ”Retrofitting Facades for Energy Performance Improvement” at University of Belgrade, September 03-07, 2018 Reductions in building energy consumption and carbon dioxide emissions are two of the most important challenges facing the building industry. These must be addressed in a cost effective manner and without compromising occupant comfort and well-being. Building envelopes […]

Läs mer

Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Vinnova har beviljat den såddfinansierade ansökan om hypotesprövningsprojekt ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll”. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att det är en byggnad i trä genom att använda exteriört trä vilket kan vara en […]

Läs mer

Skulle glas kunna skydda och visa en träfasad?

Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” blir att utreda möjligheten […]

Läs mer

Fasader i fokus på Advanced Building Skins i Schweiz

540 personer från hela världen samlades under två dagar i början av oktober i Bern, Schweiz för att lyssna på det senaste om fasader på konferensen Advanced Building Skins. Endast en handfull svenskar deltog men Smart Housing var där för att bevaka det senaste främst inom parametrisk design och solceller. Det följande är nedslag från […]

Läs mer

Advanced Building Skins, 2-3 okt

The aim of the Conference on Advanced Building Skins is to contribute to a multidisciplinary, integrated planning approach by architects, engineers, scientists, manufacturers and the building industry to reduce energy consumption of buildings.

Läs mer

Testmiljö träfasad, 24 aug

På före detta Plönninge Naturbruksgymnasium utanför Halmstad nära havet i söderläge kommer 5-6 olika fasadlösningar att visas och testas under 10 år med start 24e augusti.

Läs mer

Mycket händer på glasfronten

I strålande majväder höll RISE Glas temadagen Den spännande glasutvecklingen på Teleborgs slott i Växjö. Cirka 50 personer träffades, minglade, lyssnade på intressanta föredrag och inte minst undersökte de nya prototyper som tagits fram i Smart Housing Småland under året, bland annat duschväggen som spelar musik. Här bjöds på inspirerande talare, givande samtal, mingel och […]

Läs mer

Fasaddagen, 2 feb

Fasaddagen är en temadag som årligen arrangeras i Glasbranschföreningens regi. Här möts både leverantörer och medlemsföretag inom området glas- och metallentreprenad för att diskutera viktiga framtidsfrågor, nätverka och uppdatera sig på de senaste händelserna i branschen. Vartannat år är Fasaddagen en del av en större medlemsträff Glasdagen som samlar alla föreningens medlemsföretag. Det innebär att […]

Läs mer