Smart hållbar urbanisering med på- och tillbyggnader i trä

Vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer har dominerat Almedalsveckan?

Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna