Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: Industri 4.0

Kurs ”Digitalization and Industry 4.0”, 7-8 april

Välkommen till en tvådagarsutbildning inom ”Digitalization and Industry 4.0”. Teknikutvecklingen och digitaliseringen skapar enorma möjligheter för industrin att öka kundvärdet genom att effektivisera sina processer och höja kvaliteten, samtidigt som möjlighet ges att skapa nya intäktsströmmar och sänka sina produktionskostnader. Globalisering gör att företag kan möta andra konkurrenter på ett helt annat sätt än tidigare. […]

Läs mer