Gör ett digitalt besök i framtidens boende i byn

Temadagen den spännande glasutvecklingen 2018, 22 maj

Hur kan normkreativitet öka innovationsförmågan?