Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: leverantörssamverkan

Temadag strategisk leverantörssamverkan

TMF, Tekniska Högskolan i Jönköping och Träcentrum bjuder in till leverantörsdag. Svensk trä- och möbelindustri står inför en rad utmaningar där bland annat konkurrens från lågkostnadsländer ställer krav på effektivare produktion, ökad grad av specialisering med rätt kvalitet och med långsiktigt mer kostnadseffektiva lösningar. För att möta dessa utmaningar krävs en stark och kompetent underleverantörsindustri […]

Läs mer